Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun'un Getirdikleri ve Devam Eden Vergi İncelemelerine Etkisi

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun mükelleflere vergi vesosyal güvenlik primi borçlarını zamana yayarak ödeme imkânı sunmak suretiyle büyük kolaylıklar sağladığı gibi tarh zamanaşımı süresi geçmemiş dönemlerle ilgili matrah artırımı olanağıtanıyarak vergi incelemesinden doğabilecek risklere karşı koruma da sağlamaktadır. Matrah artırımı, artırım yapılan dönemlerle ilgili yeni bir vergi incelemesi başlatılmasına karşı mükellefikorumakla birlikte Kanunun yayımı itibariyle başlamış ve devam etmekte olan vergi incelemesinintamamlanmasına mani olamamaktadır. Ancak devam etmekte olan bu incelemelere istinaden tarhiyat yapılabilmesi, vergi inceleme raporunun Kanunun yayımı tarihini izleyen ay sonuna kadarvergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi halinde mümkün olabilecektir.

Kaynakça

4811 sayılı Kanun

6111 sayılı Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hak- kında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı- rılmasına İlişkin Kanun

Kaynak Göster