Bankaların Aktiflerindeki Taşınmazların Satışında BSMV'nin Beyanı

Bankaların aktiflerinde yer alan gayrimenkulleri satmaları Gider Vergileri Kanunu'na göreBanka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabidir. Ancak gayrimenkul satışının KurumlarVergisi Kanunu'nda düzenlenen gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında gerçekleşmesihalinde söz konusu işlem yine Gider Vergileri Kanunu hükmü gereğince BSMV'den istisna edilmiştir. İstisna dışı satış yapan bankalar ise satış kazancı üzerinden BSMV hesaplamak ve beyanetmek durumundadırlar. Gayrimenkul satış işleminin istisna dışı kalması halinde karşılaşılabilecek çeşitli hususlara ve tartışmalı konulara çalışmamızda yer verilmiştir

Kaynak Göster