Bağımsız Denetim Süreci

660 sayılı KHK. ile ihdas olunan Kamu Gözetimi Kurumu, yapmış olduğu uygulamalar ile ülkemizde son dönemde "bağımsız denetim" kavramına daha güncel bir nitelik kazandırmıştır. Bumakalemizde, gerek bağımsız denetim yapanlar gerekse bağımsız denetime tabi olanlar açısındantemel hukuki çerçeve ana hatlarıyla ve özet olarak ele alınmak istenmiştir.

Kaynakça

6102 sayılı TTK,

660 sayılı KHK,

Bağımsız denetim yönetmeliği,

Türkiye Denetim Standartları, Kamu Gözetimi Uzmanları Derneği, 2015.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Kamu Gözetimi Uzmanları Derneği, 2015.

Kaynak Göster