Hocası Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal’ın Kaleminden Sanat Tarihçi Yekta Demiralp

Öz Rahmetli Yekta’yı tanıdığımda, yirmili yaşlarda gencecik bir delikanlıydı. Samsun Lisesi’nde sanat tarihi öğretmeniydi. Yeni kurulmuş olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde birkaç kişiydik. Prof. Dr. Gönül Öney’in Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden Bölümümüze naklen gelirken beraberinde getirdiği kişisel dia arşivi ile benim Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’ne tayinimde beraberimde getirdiğim, -Sayın Öney’inkine kıyasla oldukça mütevazı- dia arşivim, dersleri yürütebilmemiz için tek kaynaktı. Sayın Öney’in DAAD bursuyla gittiği Almanya’dan hibe olarak aldığı, -o günün koşullarında komşu çatlatacak donanımda- bir fotoğraf atölyesi kurulmuştu. İşte Sevgili Yekta
Anahtar Kelimeler:

Yekta Demiralp, Sanat Tarihi

Kaynakça

Demiralp, Yekta (1992). “Akşehir-Maruf (Alanyurt) Köyü Şeyh Hasan Türbesi”. Arkeoloji- Sanat Tarihi Dergisi, VI, s. 5-16.

Demiralp, Yekta (1994). “Nodar Hanı (Akseki-Bozkır)”. Sanat Tarihi Dergisi, VII, s. 53- 58.

Demiralp, Yekta(1995). “Akşehir Seyyid Mahmud Hayran Türbesi’nin Mimari Özellikleri ve İnşa Evreleri Hakkında Gözlemler”, Dokuzuncu Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, C.II. Ankara. s. 23-31.

Demiralp, Yekta(1996). Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Demiralp, Yekta(1999). Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300-1500). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Demiralp, Yekta(1999). Erken Osmanlı Sanatı-Beyliklerin Mirası. Madrid.

Demiralp, Yekta(2001). “Medreseler”. Birgi, Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, (Ed. R.H. Ünal). T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.

______________ (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Medreselerinde Mescid”. Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Gönül Öney’e Armağan). İzmir. s. 221-228. Demiralp, Yekta (2002). Islamic Art in the Mediterranean-Early Ottoman Art The Legacy of the Emirates. Electa-Archaeology and Art Publications, Madrid.

Demiralp, Yekta (2002). El Arte Islamico En El Mediterraneo-Los Inicios Del Arte Otomano-La Herencia De Los Emiratos. Electa Publications, Madrid.

Demiralp, Yekta (2006). “Osmanlı Öncesi Anadolu Medreselerinde Örtü ve Erken Osmanlı Medreseleriyle Karşılaştırma”. Sanat Tarihi Dergisi, XXV/2, s. 30-48.

Demiralp, Yekta (2007). “Anadolu Medreselerindeki Türbe Mekânı Hakkında Gözlemler”, Arkeoloji ve Sanat , 125 İstanbul.

Demiralp, Yekta (2008). “Mimari ve Süsleme Özellikleri ile Tire Yayla Fakih Mescidi”. Türk Kültüründe Tire II, Sempozyum Bildirileri, 17-19 Kasım 2006. Tire Belediyesi. s. 319-341 (S. Gök, Ş. Çakmak, E. Daş ile birlikte).

Demiralp, Yekta (2010). “Balat İlyas Bey Külliyesi 2007 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”. XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, İzmir 2010. s. 86-195. (Ş. Çakmak ile birlikte).

Demiralp, Yekta (2010). “Balat İlyas Bey Külliyesi 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”. XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul 2010. s. 213-224 (Ş. Çakmakla birlikte).

Demiralp, Yekta (2011). “Balat İlyas Bey Külliyesi 2007-2008 Kazı ve Temizlik Çalışmaları”. Balat İlyas Bey Külliyesi- İlyas Bey Complex, DAI İstanbul, İstanbul 2011. (Ş. Çakmakla birlikte).

Demiralp, Yekta (2012). “Balat İlyas Bey Külliyesi”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, İzmir 2012. s. 350-370 (Ş. Çakmakla birlikte).

Demiralp, Yekta (2017). “İzmir/Seferihisar-Hereke (Düzce) Köyü Medresesi”. Sanat Tarihi Dergisi, XXVI/1 (2017), s. 123-135.

Kaynak Göster

APA Ünal, R . (2019). Hocası Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal’ın Kaleminden Sanat Tarihçi Yekta Demiralp . Vakıflar Dergisi , Vakıflar Dergisi 80. Yıl Özel Sayısı , 307-308 .