Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin

Emperyalizm, modernleşme, küreselleşme gibi kapitalist yayılmanın izdüşümleri batı dışı ülkelerde farklı sorunlara sebebiyet verirken, aynı zamanda bunlar sosyal ve siyasi alanda çeşitli değişimlerin gerçekleşmesine de neden olmaktadırlar. Söz konusu değişimler, özellikle Sosyolojide yaşanan önemli metodolojik problemlerden biri olan Avrupamerkezcilik’in (Eurocentrism) etkisinden kurtulmak için bazı araçların geliştirilmesine neden olmuştur. Diğer bir problem, Batı’nın tarihi ve toplumsal süreçlerinin batı dışı toplumların sorunlarını çözüme kavuşturmak maksadıyla kullanılma gayretidir. Nitekim sosyal bilimler Batı’da geliştirilmiş ve oryantalist akademiyle bilimsel olarak batı dışına bakışına entegre edilmiştir. Alim Arlı’nın Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin isimli eseri bu metodolojik problemleri eksene alan bir yaklaşımın ürünü olması nedeniyle önem arz etmektedir. Söz konusu kitabın yayınlandığı dönemde henüz Türkçe kaleme alınmış akademik yayınlarda örneği az olan Oksidentalizm konulu çalışmalara katkı sunması, ilgili kitabı daha önemli hale getirmektedir. Kitaba henüz yazılan bir tanıtım yazısının bulunmaması ve Oksidentalizmi konu edinmesine rağmen bazı çalışmalarda bu kitaba hiç atıf yapılmaması ilgili eserin bizim tarafımızdan yeniden bir araştırma notuna konu edilmesine neden olmuştur.

___

  • Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin (İstanbul: Küre Yayınları), 3. Baskı, 2014