Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı

Öz Tefsîrde ihtilâf hicrî sekizinci yüzyılda literatüre girmiştir. Bundan önce tefsîrde görülen ihtilâflar, batıl ve fasit te’vîl kavramlarıyla isimlendirilmiştir. Sahabe tefsîrinde ihtilâf müsemmanın başka isimlerle ifade edilmesi ve bir şeyin tamamı değil de onun bazı nevi ve kısımlarını ifade şeklinde olmuştur. Tabiin dönemi de yaklaşık olarak sahabe ile aynıdır. Muahhar asırlarda re’y ile tefsîrin bir sonucu olarak te’vîl problemi ortaya çıkmıştır. Birkaç asır, batıl ve fasid te’vîllerden sakınma şeklinde yorumlanan ihtilâf, hicrî sekizinci yüzyıldan itibaren tenevvü ve tezat şeklinde ele alınır olmuş; ayrıca ihtilâf tümüyle reddedilmemiştir. Pek çok müfessir ve usulcü çeşitli isimlendirmeler ve sınıflandırmalarla tefsîrde ihtilâf konusuna değinmiştir. Son dönemde bazı tefsîr ricali bu konu üzerinde müstakil çalışmalar dahi yapmışlardır. Bu makale, şimdiye kadar ihtilâf üzerine yapılmış isimlendirme ve tasnifleri değerlendirmiş ve bu konuyu daha anlaşılır kılacak, açıklayıcı ve kapsayıcı terimler bulmaya çalışmaktadır

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173831, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2009}, volume = {12}, pages = {131 - 158}, doi = {}, title = {Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı}, key = {cite}, author = {Kahraman, Ferruh} }
APA Kahraman, F . (2009). Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı . Usul İslam Araştırmaları , 12 (12) , 131-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16717/173831
MLA Kahraman, F . "Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı" . Usul İslam Araştırmaları 12 (2009 ): 131-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16717/173831>
Chicago Kahraman, F . "Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı". Usul İslam Araştırmaları 12 (2009 ): 131-158
RIS TY - JOUR T1 - Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı AU - Ferruh Kahraman Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 158 VL - 12 IS - 12 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı %A Ferruh Kahraman %T Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı %D 2009 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 12 %N 12 %R %U
ISNAD Kahraman, Ferruh . "Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı". Usul İslam Araştırmaları 12 / 12 (Aralık 2009): 131-158 .
AMA Kahraman F . Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı. USUL. 2009; 12(12): 131-158.
Vancouver Kahraman F . Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı. Usul İslam Araştırmaları. 2009; 12(12): 131-158.
IEEE F. Kahraman , "Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve İhtilâfa Alternatif Bakış Açısı", Usul İslam Araştırmaları, c. 12, sayı. 12, ss. 131-158, Ara. 2009