Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

Öz Kevâşî, İslâm dünyasının Moğol istilâsına uğradığı hicrî VII. asırda yaşamış, tefsir, kıraat ve Kur'ân ilimleri sahasında bazı eserler vermiştir. Kevâşî’nin Tebsıra ve Telhîs isimli tefsirleri hem rivayet hem de dirayet özellikleri taşıyan, ancak daha çok dirayet yönü ağırlıklı olan eserlerdir. Kıraat, Arap dili ve edebiyatı, vakf ve ibtidâya dair önemli yorumlar yapan müellif, ilmî gayeyle dönemin önemli ilim merkezlerine seyahatlerde bulunmuştur. Kaleme aldığı tefsirleri kendisinden sonraki Celâleddin el-Mahallî ve Celâleddin es-Süyûtî gibi bazı meşhur âlimlerin eserleri arasında referans olarak gösterilmiş; Telhîs adlı eseri dönemin meşhur tefsirlerinden olan el-Keşşâf ve Mefâtîhü'l-Gayb'la birlikte Beytü'l-Makdis'te ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu çalışmada İtikatta Eş'arî, amelde Şâfiî mezhebine mensup olan Kevâşî’nin hayatı, ilmî kişiliği ve eserleri ele alınmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kevâşî, Tebsıra, Telhîs, tefsir

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173829, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2009}, volume = {12}, pages = {83 - 98}, doi = {}, title = {Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri}, key = {cite}, author = {Ata, Mehmet Mahfuz} }
APA Ata, M . (2009). Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri . Usul İslam Araştırmaları , 12 (12) , 83-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16717/173829
MLA Ata, M . "Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri" . Usul İslam Araştırmaları 12 (2009 ): 83-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16717/173829>
Chicago Ata, M . "Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri". Usul İslam Araştırmaları 12 (2009 ): 83-98
RIS TY - JOUR T1 - Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri AU - Mehmet Mahfuz Ata Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 98 VL - 12 IS - 12 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri %A Mehmet Mahfuz Ata %T Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri %D 2009 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 12 %N 12 %R %U
ISNAD Ata, Mehmet Mahfuz . "Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri". Usul İslam Araştırmaları 12 / 12 (Aralık 2009): 83-98 .
AMA Ata M . Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri. USUL. 2009; 12(12): 83-98.
Vancouver Ata M . Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri. Usul İslam Araştırmaları. 2009; 12(12): 83-98.
IEEE M. Ata , "Kevâşî'nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri", Usul İslam Araştırmaları, c. 12, sayı. 12, ss. 83-98, Ara. 2009