Üniversite Sıralamalarında Metodoloji: Gerçekte Ölçülen Ne?

Üniversite sıralamaları son yıllarda oldukça popüler hale geldi. İlk İngiltere ve ABD merkezli kuruluşların başlattığı sıralama günümüzde yüzden fazla kurum tarafından yapılmaktadır. Çok sayıda sıralama yapan kurum olmasına rağmen sıralama yapan kuruluşların sıralamaya veri olarak kullandıkları bilgiler Web of Science, Scopus ve Google Scholar gibi akademik yayın verilerini kayıt eden kurumlardan temin edilmektedir. Bu çalışmada sıralama yapan kurumlardan 3 tanesi seçilmiş ve bu sıralamalarda kullanılan metodoloji irdelenmiştir. Seçilen kriterlerin ağırlıkları, nasıl bilgi toplandığı ve nihai puanlamaların nasıl yapıldığı açıklanmıştır. Sıralama metodunun üniversitenin fonksiyonu olan ArGe-Eğitim-topluma katkı unsurlarını nasıl ölçtüğü ve bu bağlamda kaliteyi nasıl yansıttığı tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:

Sıralama, Üniversite, ArGe, Kalite

Methodology for University Ranking: What is really measured?

University ranking has been popularized recently. UK and USA based institutions have started to make ranking initially then became widespread globally. Even though there has been several institutions which make University ranking, data that are used for ranking is supplied by limited institutions like Web of Science, Scopus and Google Scholar. In this study, three ranking institutions are selected and their methodologies are examined. Proportions of criteria, the way of data collection and the final scoring are also examined. Measuring the quality of University’s three main functions that are R&D, education and the contribution to the society is also examined. 

___

  • Education, T. H. (n.d.). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018.
  • Harvey, L. (2008). Rankings of Higher Education Institutions: A Critical Review. Quality in Higher Education, 14(3), 187–207. https://doi.org/10.1080/13538320802507711
  • Pike, G. R. (2004). Measuring quality: A comparison of U.S. News rankings and NSSE benchmarks. Research in Higher Education, 45(2), 193–208. https://doi.org/10.1023/B:RIHE.0000015695.84207.44
  • Ranking, U. N. (n.d.). https://www.usnews.com/education/articles/rankings-methodologies.
  • Saisana, M., D’Hombres, B., & Saltelli, A. (2011). Rickety numbers: Volatility of university rankings and policy implications. Research Policy, 40(1), 165–177. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.09.003
  • Taylor, P., & Braddock, R. (2007). International university ranking systems and the idea of university excellence. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(3), 245–260. https://doi.org/10.1080/13600800701457855
  • URAP. (n.d.). http://www.urapcenter.org/2018/methodology.php?q=3.
  • Yavuz, S., Akman, Z. (2018). Üniversitelerin Sunmuş Olduğu Hizmetin Öğrenciler Tarafından Algılanması : Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(17), 39–62.