Girişimci Yenilikçi Üniversite

Bu çalışmada girişimci ve yenilikçi üniversite kavram ve uygulamaları ele alınmakta girişimci ve yenilikçi üniversiteye yol açan koşullar ve gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Çünkü üniversiteler toplumsal kalkınma açısından da büyük sorumluluk taşımaktadır. Devlet, sektör ve üniversite; işbirlikleri sağlama ve sorunlara çözüm getirme amacıyla yenilikçi ve girişimci üniversite yapısı arayışına girmişlerdir. Bu durum gelişmiş ve hatta sanayileşmiş toplumlarda daha hızlı görülmüştür. Bu çalışmada girişimci ve yenilikçi üniversite kavram ve yapısı betimsel olarak mütalaa edilmektedir. Makalede gelişmiş batılı ülkelerdeki girişimci üniversite modelleri üzerinde durulmuş, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçi üniversite kavramlarına değinilmiştir. Bu gelişmelerin ışığında girişimci üniversite kavramı ve girişimci üniversite modelinin temelleri konuları tartışılmıştır. Ayrıca temel konu girişimci üniversite olunca girişimci, üniversite ve ekonomik kalkınma kavramları çoğunlukla birlikte değerlendirildiğinden 2000’li yıllar sonrasındaki ekonomik kalkınma girişimcilik ve üniversite konulu bazı çalışmalar irdelenmiştir. AB ve ABD’deki farklılıklar kısmen ele alınmış kısaca araştırma ve patent konusunda üniversitelerin önemi üzerinde durulmuştur. Sonuçta ise girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak için gerekli unsurlar olan girişimcilik kültürünü geliştirme yönlü çabalar ve buna ilişkin üniversite yöneticilerinin destekleri olması gerekliliği ifade edilmiştir. Girişimci üniversite konusunda uygulamaların birden çok ve farklı düzeylerde gerçekleşebildiği vurgulanmıştır. Girişimci üniversite uygulamalarına yönelik olarak akademisyen, öğrenci, çalışan ve araştırmacılarının girişimcilik, yenilik veya yaratıcılık anlamında gelişimini sağlayabilir.

Entrepreneurial Innovative University

In this study, entrepreneurial and innovative university concepts and applications are discussed and the conditions and developments leading to entrepreneurial and innovative universities are emphasized. Moreover, universities have a great responsibility in terms of social and economic development. In order to provide, an innovative and entrepreneurial university structure, government, industry and university collaborations has been delivered. This situation has seen more rapidly in developed and even industrialized societies. This study examines the concept and structure of an entrepreneurial and innovative university in a descriptive manner. The article focuses on entrepreneurial university models in developed western countries and the concepts of entrepreneurship, creativity and innovative university. In the light of these developments, entrepreneurial university concept and fundamentals of entrepreneurial university model are mentioned. In addition, since the main subject is the entrepreneurial university, the concepts of entrepreneur, university and economic development and some studies on economic development, entrepreneurship and university after 2000s were evaluated. The differences in the EU and the United States have been partially addressed, briefly emphasizing the importance of universities in research and patents. As a result, it has been stated that efforts to develop an entrepreneurship culture, which is essential for being an entrepreneurial and innovative university, and the support of university administrators related to this. It has been emphasized that practices on entrepreneurial universities can take place at multiple and different levels. An entrepreneurial university, can ensure the development of academics, students, employees and researchers in terms of entrepreneurship, innovation or creativity, in relation to practices.

Kaynakça

Bunyasrie, V. (2010). The Role of Entrepreneurship on. Executive Journal. 03 10, 2020 tarihinde https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_10/pdf/aw23.pdf adresinden alındı

Carlsson, B., Acs, Z., Audretsch, D., & Braunerhjelm, P. (2009). Knowledge Creation,Entrepreneurship and Economic Growth: A Historical Review. Industrial and Corporate Change, 18, 1193-1229.

Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education. Pergamon.

Cristensen, C., & Eyring, H. (2011). The Innovative University. San Francisco: Jossey Bass.

Erdoğmuş, Ş. (2013, 10). Girişimci Üniversite. 03 09, 2020 tarihinde http://girisimciuniversite.blogspot.com/2013/10/girisimci-universite-girisimci.html adresinden alındı

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1998). Minerva: A Review of Science. Learning & Policy, 203-208. doi:10.1023/A:1004348123030.

Faggian, A., Partridge, M., & Malecki, E. (2016). Creating an environment for economic growth: creativity, entrepreneurship or human capital? Munich: MPRA. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71445 adresinden alındı

Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class (and how it's transforming work, leisure. community & everyday life). New York: Basic Books.

Güney, S. (2019). Girişimcilik. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Lee, K. (2020, 03 09). Coronavirus: universities are shifting classes online – but it’s not as easy as it sounds. TheConversation. London. 03 11, 2020 tarihinde https://theconversation.com/coronavirus-universities-are-shifting-classes-online-but-its-not-as-easy-as-it-sounds-133030?fbclid=IwAR1PCVVLCsoCX7xGPMynBy4mRO8Gcq2tI9Hsg1qrwdmZ56RxSgNS-gwz7ws adresinden alındı

Leydesdorff, L., Etzkowitz, H., & Kushnir, D. (2015, 12 14). The Globalization of Academic Entrepreneurship? The Recent Growth (2009-2014) in University Patenting Decomposed. 03 09, 2020 tarihinde https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1512/1512.04214.pdf adresinden alındı

Özer, Y. (2018). Girişimci Üniversite ve Türkiye. Standart, 20-25. https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/9096/26062018161611-2.pdf adresinden alındı

Roach, M. (2017). Encouraging entrepreneurship in university labs: Research activities, research outputs, and early doctorate careers. PLoS ONE, 12(2). 03 09, 2020 tarihinde https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170444 adresinden alındı

Telli Yamamoto, G. (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Üzerine Düşünceler. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 132-138. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uad/issue/40777 adresinden alındı

Thurik, A. R., & Wennekers, S. (1999). Linking entrepeneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 27-55.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uad702735, journal = {Üniversite Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7459}, address = {}, publisher = {Durmuş GÜNAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {44 - 48}, doi = {10.32329/uad.702735}, title = {Girişimci Yenilikçi Üniversite}, key = {cite}, author = {Telli̇, Sahure Gonca} }
APA Telli̇, S . (2020). Girişimci Yenilikçi Üniversite . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 44-48 . DOI: 10.32329/uad.702735
MLA Telli̇, S . "Girişimci Yenilikçi Üniversite" . Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 44-48 <
Chicago Telli̇, S . "Girişimci Yenilikçi Üniversite". Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 44-48
RIS TY - JOUR T1 - Girişimci Yenilikçi Üniversite AU - Sahure Gonca Telli̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32329/uad.702735 DO - 10.32329/uad.702735 T2 - Üniversite Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 48 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-7459 M3 - doi: 10.32329/uad.702735 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Üniversite Araştırmaları Dergisi Girişimci Yenilikçi Üniversite %A Sahure Gonca Telli̇ %T Girişimci Yenilikçi Üniversite %D 2020 %J Üniversite Araştırmaları Dergisi %P -2636-7459 %V 3 %N 1 %R doi: 10.32329/uad.702735 %U 10.32329/uad.702735
ISNAD Telli̇, Sahure Gonca . "Girişimci Yenilikçi Üniversite". Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Nisan 2020): 44-48 .
AMA Telli̇ S . Girişimci Yenilikçi Üniversite. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 44-48.
Vancouver Telli̇ S . Girişimci Yenilikçi Üniversite. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 44-48.
IEEE S. Telli̇ , "Girişimci Yenilikçi Üniversite", Üniversite Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 44-48, Nis. 2020, doi:10.32329/uad.702735