1960’lara kadar Türkiye’de İlk Üniversitelerin Kuruluşları

Bu çalışmada Türkiye’nin ilk üniversitelerinin kuruluş tarihçelerine yer verilmiştir. Türkiye’nin ilk üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi (1933), İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara Üniversitesi’nin (1946) kökleri Osmanlı dönemine dayanmakta olup, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955), Ege Üniversitesi (1955), Atatürk Üniversitesi (1957) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (1959) 1960 yılına kadar cumhuriyetin sıfırdan kurduğu üniversitelerdir. Kökleri 1960’lı yıllar öncesine dayanan ancak o dönemde üniversite adı alarak henüz kurulmamış Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi kurumlar bu yazı konusuna dahil edilmemiştir. Türkiye’nin ilk üniversitelerinin kuruluşları hakkında bilgi verilen bu çalışmada, 1960 yılına kadar geçen süreçte Türkiye’nin öncü üniversitelerinin yükseköğretime olan ihtiyacın karşılanması konusunda sağladığı kritik katkılara değinilmiştir.

___

 • Aktaş, A. (1999). Atatürk ve Harf devrimi. Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 11, 699-714
 • Ankara Üniversitesi (2017). https://www.ankara.edu.tr/kurumsal/tanitim/tarihce
 • Ata, B. (2012). Atatürk ve Üniversite Reformu, Radyo söyleşisi kaydı ve internet sunumu, https://www.youtube.com/watch?v=0t7DKHBW_YA&t=179s
 • Balkır, S.E. (1969). Eğitimimizde ve köycülüğümüzde iki anıt Hasan Ali Yücel ve Hakkı Tonguç. Arı Kitabevi Matbaası, 118 sayfa.
 • Baltacıoğlu, A.Y. (2008). Darülmuallimat’tan İnas Darülfünunu’na. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 10, 1-46.
 • Çalışkan, N. (2002). ODTÜ Tarihçe: 1956-1980. Arayış Yayınları, İstanbul
 • Dölen, E. (2006). İnas Darilfünunu üzerine. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 7, 181-183
 • Dölen, E. (2008). II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 10, 1-46.
 • Ege Üniversitesi (2018). http://www.ege.edu.tr/tr-1/dunden_bugune_ege_universitesi.html
 • Ersoy, H.Y., Arpacıoğlu, U. (2016). Belgelerde ve anılarda “Farklı” bir malzeme hocası Prof. Tarık Artel ve “20. Yüzyılın ortalarına dek bir dönem” hakkında. Tasarım + Kuram, 21, 1-20.
 • Hatiboğlu, M.T. (1998). Türkiye üniversite tarihi, 1845-1997, Selvi Yayınevi, 430 sayfa
 • Kaçar, M., Zorlu, T., Barutçu, B., Bir, A., Ceyhan, O., Neftçi, A. (2012). İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cumhuriyet Tarihimiz, Yayımcı: Mehmet Karaca, Mavi Ofset Basım, İstanbul, 312 s.
 • Kaya, Ö. (2007). Atatürk Üniversitesinin elli yılı 1957-2007, Cilt 1, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum
 • KTÜ (2018). http://www.ktu.edu.tr/ktu-tarihce
 • Mülkiyeliler Birliği Derneği (2018). http://mulkiyeizmir.org.tr/Mulkiye/1-mulkiye-tarihi
 • Namal, Y., Karakuzu, H. (2016). Türkiye’de Üniversite Açma Politikasına Bir Örnek: Doğu Üniversitesi Fikrinden Atatürk Üniversitesi’ne. Journal of History School, 9, 481-517.
 • Noterler Birliği (2018). https://www.tnb.org.tr
 • Türkçetarih (2018). http://turkcetarih.com
 • Özata, M. (2013). Atatürk Bilim ve Üniversite, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 173 s.
 • Özgür, A. (1997). Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 44, 97-104
 • Polatoğlu, M. (1971). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 87, 45-50
 • Sargın, S. (2007). Türkiye’de Üniversitelerin Gelişim Süreci Ve Bölgesel Dağılımı. SDU Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 133-150
 • Şahinler, O. (2012). Erdem Asoy ve Özgönül Aksoy, Dijital Makale, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, http://arsiv.mimarist.org/odadan/2628-erdem-aksoy-ve-ozgonul-aksoy.html
 • Şen, Z. (2016). Türkiye ve Bilim, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 222 s.
 • Şengör, A.M.C., (2013). Bilgiyle Sohbet Popüler Bilim Yazıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 772 s.
 • Şengör, A.M.C. (2018). Hasan Ali Yücel ve Türk Aydinlanması, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 192 s.
 • Taylan, A. (2006). ODTÜ’yü ODTÜ yapan rektör Kemal Kurdaş Anılar Görüşler, Eymir Vakfı Yayınları, İstanbul, 293 s.
 • Yardımoğlu, A. (2003). 1963 – 2003 / KTÜ’nün Kırk Yılı, Mimarlık, 314, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=26&RecID=261