Prof. Dr. Halim ÖZNURBAN’nın, İslam Öncesi Araplarda Dil Ve Edebiyat Kitaptaki Kur’an’ın Arap Diline Tesiri Bölümü. İstanbul: KURAMER Yayınları, 2019, 115-158.sayfa.

Araplar İslam öncesi dönemlerde taassüp, kibirlenme, kötü alışkanlıklar ve benzeri şeylerle dolu bir hayat yaşamışlardır. İslam ortaya çıktığında, tarihin akışını, toplumun yapısını ve yaşam biçimlerini değiştirmiştir. Bu şekilde Arapların hayatını etkileyen büyük bir olay ve yeni bir atılımdı. İslam’ın, ardından Kur’an-ı Kerim’in gelişiyle birlikte her şey alt üst oldu ve ardından bu değişimin etkileri hayatın her alanında ortaya çıktı. Çünkü her ikisi de insanı birlik saflarında eğitmeye, aydınlatmaya ve birleştirmeye gelmiş, böylece barış bayrağının dalgalandığı, şefkat, kardeşlik ve sevgi ruhunun üzerine yayıldığı bir toplum oluşturmuşlardır.

___

  • Prof. Dr. Halim ÖZNURBAN, Arap Diline Tesiri. Prof. Dr. Halim ÖZNURBAN, Arap Diline Tesiri. Prof. Dr. Halim ÖZNURBAN, Arap Diline Tesiri.

___

ISNAD Elyasino, Hamza . "Prof. Dr. Halim ÖZNURBAN’nın, İslam Öncesi Araplarda Dil Ve Edebiyat Kitaptaki Kur’an’ın Arap Diline Tesiri Bölümü. İstanbul: KURAMER Yayınları, 2019, 115-158.sayfa.". Universal Journal of Theology 6 / 1 (Haziran 2021): 397-402 .