TARİHİ YAPILARA MÜZE İŞLEVİNİN VERİLMESİ KAPSAMINDA TOKAT (ARASTALI BEDESTEN) MÜZESİ ÖRNEĞİ

Her kentin geçmişinden duygusal, sanatsal emareler barındıran tarihi yapıların, işlev değiştirilmeleri suretiyle yeniden faaliyetlerine devam ettirilmeleri yaygın bir uygulamadır. Tarihi bir yapıya yeni bir işlev verilmesi yapının; yok olmaktan kurtarılması, tarih bilincinin canlandırılması, kültürel sürekliliğin sağlanması ve ekonomik canlanmaya katkısı anlamına gelmektedir. Genellikle işlev değişikliğine uğrayan bazı tarihi yapılar özgün niteliklerini koruyarak, müze veya anı evine dönüştürülmektedir. Ziyaretçilerini bir zaman yolculuğuna çıkararak, geçmiş ve gelecek arasında köprü olan ve günümüzün değer yargıları niteliğindeki nesneleri, simgeleri vb. barındıran, koruyan, sergileyen müzeler, bu dönüşümler sayesinde daha çok ilgi uyandırmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında ele alınarak incelenen sanat eserlerinden Tokat Arastalı Bedesten yapısı 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bitirilen yenileme çalışmaları neticesinde bu tarihi yapı özgün bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak belirli bir işlev gözetilmeden restorasyonu yapılan bedestene, 2012 yılında müze işlevi verilmiş ve eski yeri Gök Medrese olan Tokat Müzesi, yeni yeri olan Arastalı Bedesten’de hizmet vermeye başlamıştır. Bu çalışmada Tokat arastalı bedesten yapısının restore edilip müze olarak işlevlendirilmesine ve kültürel amaçlı olarak müzeye dönüştürülmesinin önemine, olumlu ve olumsuz durumlarına öneriler dâhilinde değinilmektedir.

EXAMPLE OF TOKAT (ARASTALI BEDESTEN) MUSEUM WITHIN THE SCOPE OF GIVING MUSEUM FUNCTION TO HISTORICAL BUILDINGS

It is common to practice for historical buildings that contains emotional artistic signs from the past of each city to continue their activities by changing the functions. Giving a new function to a historical building means saving the building from extinction, reviving the consciousness of the history, ensuring cultural continuity and its contribution to the economic revival. Generally, some of the historical structures that functionally modified are transformed into a museum or a memory house by preserving their original features. By taking their visitors on a time journey, the museums, which are bridges between past and future and also host,protect and exhibit today's value judgments, symbols, etc., arouse more interest thanks to these transformations. The structure of Tokat Arastalı Bedesten, which is one of the works of art studied and examined within the scope of this study, is dated to the 16th century. As a result of the renovation works completed by the Regional Directorate of Foundations in 2008, this historical structure was tried to be original form of it. However, the bedesten, which was restored regardless of a specific function, was given a museum function in 2012, and Tokat Museum, whose old place is Gök Medrese, started to serve in Arastalı Bedesten, which is a new place.. In this study, it is referred to the importance of restoration and functioning of Tokat Arastalı Bedesten as a museum and turning it into a museum for cultural purposes with the suggestions for their positive and negative situations.

___

  • Referans 1 Doktora Öğretim Üyesi Mehmet TOP Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Tel: 05072439002