Şebeke Seviyesinde Enerji Depolama Uygulamaları için Uygun Teknoloji Seçimi Metodolojisi Önerilmesi

Klasik şebeke yapısında enerji üretimi ve tüketimi eş zamanlı olduğu için üretim, tüketim dengesinin anlık olarak gözetilmesi gereklidir. Özellikle yenilenebilir enerji tesislerinin kesintili üretim profiline sahip olması ve belirli durumlarda üretim yapamaması gibi durumlar yüzünden yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin günün genelinde kullanılması için enerji depolama sistemleri için çalışmaları hızlandırmıştır. Enerji depolama sistemleri şebeke genelinde öncelikle araştırma seviyesinde şebekede çeşitli ihtiyaçları gidermek için kullanılması planlanmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile enerji depolama sistemlerinin şebeke seviyesinde uygulamaları açıklanmaya çalışılmış ve bu uygulamalara uygun enerji depolama teknolojisi seçimi için bir metodoloji ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Suggesting Appropriate Technology Selection Methodology for Grid Level Energy Storage Applications

Since energy production and consumption are simultaneous in the classical network structure, the balance of generation and consumption must be taken into consideration instantly. In particular, the fact that renewable energy facilities have an intermittent generation profile and cannot be produced in certain situations has accelerated the studies for energy storage systems to use renewable energy-based generation throughout the day. Energy storage systems are planned to be used throughout the network primarily at the research level to meet various needs in the network. With this study, the applications of energy storage systems at the network level were tried to be explained and a methodology was tried to be presented for the selection of energy storage technology suitable for these applications.

Kaynakça

Amin SM, G. C. (2006). The North American power delivery system: balancing market restructuring and environmental economics with infrastructure security.

D. A. Sbordone, L. M. (2016). Reactive Power Control for and Energy Storage System: A Real Implementation in a Micro-Grid. Journal of Network and Computer Applications, vol 59, p. 250 – 263.

Denholm P, E. E. (2010). The role of energy storage with renewable electricity generation. National Renewable Energy Laboratory (NREL).

K. Spiliotis, S. C. (2016). Utilizing local energy storage for congestion management and investment deferral in distribution networks.

13th International Conference on the European Energy Market (EEM), (s. pp. 1-5). Porto.

Kemiwatt. (2020, 12 14). Renewable & Integration. Kemiwatt: https://kemiwatt.com/renewable-integration/ adresinden alındı

Koohi-Kamali S, T. V. (2013). mergence of energy storage technologies as the solution for reliable operation of smart power systems: a review. Renew Sustain Energy Rev, 25:135–65. .

L. Maeyaert, L. V. (2020). Battery Storage for Ancillary Services in Smart Distribution Grids. Journal of Energy Storage , vol. 30 ISSN 2352-152X.

M. Delfanti, D. F. (2014). Distributed Generation Integration in the Electric Grid: Energy Storage System for Frequency Control.

Computational Science in Smart Grids and Energy Systems.

M. Uddin, M. R. (2018). A review on peak load shaving strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 82, Part 3, p 3323-3332.

Mohammed, M. F. (2016). Energy Storage Technologies for High-Power Applications. IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 52, no. 3, pp. 1953-1961.

Sreekanth, K. J., Al Foraih, R., Al-Mulla, A., & Abdulrahman, B. (2018). Feasibility Analysis of Energy Storage Technologies in Power Systems for Arid Region. Journal of Energy Resources Technology, 141(1), 011901. doi:10.1115/1.4040931

World Energy Council. (2004). Energy End-Use Technologies for the 21st Century.

Z. Cheng, J. D. (2018). o Centralize or to Distribute: That Is the Question: A Comparison of Advanced Microgrid Management Systems. IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 12, no. 1, pp. 6-24.

Kaynak Göster

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
  • ISSN: 1308-5514
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2009

1.9b1.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Performance Analysis for Load Frequency Control of Interconnected Power Systems with Different Techniques

Feyza Nur ÇAKICI, İBRAHİM EKE, Mustafa SAKA, M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU

Kablosuz Sensör Ağlarında Konum Belirlemede Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yarasa Algoritması, Diferansiyel Gelişim Algoritması ve Ateşböceği Algoritması Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ahmet Sami DOĞRU, Tolga EREN

Hipertansiyon Tahmini İçin Temel Bileşen Analizinin Kullanımı

Halil Murat ÜNVER, Yunus KÖKVER, Aydın ÇİFTÇİ

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Erdal AKTÜRK, Atilla ERGÜZEN

Storage Requirement Estimation for Electronic Document Management System With Artificial Neural Networks

Zeynep ÇETİNKAYA, Erdal ERDAL, Atilla ERGÜZEN

Bidding and Operating Planning of a Virtual Power Plant in a Day-Ahead Market

Özge Pınar AKKAŞ, Ertuğrul ÇAM

Fault Detection and Diagnosis Technic Using Electrical Characteristics of a PV Module and Machine Learning Classifier

Mouhamed Aghiad RASLAN, Ertuğrul ÇAM

Şebeke Seviyesinde Enerji Depolama Uygulamaları için Uygun Teknoloji Seçimi Metodolojisi Önerilmesi

Rıfat Anıl AYDIN, Şafak BAYKAL, Alper TERCİYANLI, Ertuğrul ÇAM

Quadrotorün Dikey Hareketi için Tasarlanan Oransal-İntegral-Türevsel Kontrolörünün Katsayılarının Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

ZAFER CİVELEK

Yapay Arı Kolonisi Algoritmasına Dayalı PID Denetleyicisini Kullanan Termal Üniteli Mikro Şebeke Güç Sisteminde Frekans Kontrolü

İBRAHİM EKE