Fosforesans Pigmentli Vitrifiye Sırları ile Enerji Tasarruflu Yüzeyler

Malzemeler için enerji tasarrufu sağlayan yüzey uygulanması çok önemlidir ve son yıllarda kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Bu çalışmada, fosforesans pigment uygulaması vitrifiye sırlarında kullanılmıştır. Fosforesans pigmentlerin ve sırların kullanımı yüksek kalite sağlamakta ve aynı zamanda müşterinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, üretilen fosforesans pigment, belirli oranlarda vitrifiye sır firitine eklenmiştir. Vitrifiye bünyeler sırlandıktan sonra bileşimler endüstriyel fırınlarda pişirilmiştir. Standart vitrifiye sırına kıyasla homojen ve uzun ömürlü yüzeyler elde edilmiştir. Pigment kristalinitesi ve mikroyapısı sırasıyla X-ışını difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar %10 pigment ilavesi ile yeni fosforesans sır numunelerinin tatmin edici bir ışıma gücü sergilediğini göstermektedir. İlk kez vitrifiye bir ürün fotolüminesans sır ile dekorlanmıştır

Kaynakça

Bernaconi, A., Marinoni, N., Pavese, A., Francescon, F., & Young, K. (2014). Feldspar and firing cycle effects on the evolution of sanitary-ware vitreous body. Ceram. Int., 40, 6389-6398. doi: 10.1016/j.ceramint.2013.11.139

Clabau, F., Rocquefelte, X., Jobic, S., Deniard, P., Whangbo, M.H., Garcia, A., & Mercier, T.L. (2007). On the phoshorescence mechanism in SrAl2O4:Eu2+and its codoped derivates. Solid State Sci., 9, 608-612. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2007.03.020

Dumitrache, R.L., & Teoreanu, I. (2006). Melting behaviour of feldspar porcelain glazes. U.P.B. Sci. Bull., 68(3), 16.

El Kazazz, H., Karacaoğlu, E., Karasu, B., ağatekin M. (2010). Production of violet-blue emitting phosphors via solid state reaction and their uses in outdoor glass fountain. J. Am.Sci. 7, 998-1004.

Eppler, R.A., & Eppler, D.R. (2000). Glazes and glass coatings. Westerville, Ohio: Am. Cer. Soc.

German, R.M. (1985). Liquid Phase Sintering. New York: Plenum Press.

Gün, Y., Tasci, E., Pekkan K., Karasu, B. (2017). Farklı ticari firitlerin değişen sıcaklık aralıklarında fosforesans ışımaya etkisi. Uluslarrası hakemli mühendislik ve fen bilimleri dergisi, 42-58.

Hupa, L., Bergman, R., Fröberg, L., Vane-Tempest, S., Hupa, M., Kronberg, T., Pesonen-Leinonen, E., & Sjöberg, A.M. (2005). Chemical resistance and cleanability of glazed surfaces. Surf. Sci., 584, 113-118. doi: 10.1016/j.susc.2004.11.048

Kaya, S.Y., & Karasu, B. (2012). Process parameters determination of phosphorescent pigment added, frit-based wall tiles vetrosa decorations. Ceram. Int., 38, 2757-2766. doi: 10.1016/j.ceramint.2011.11.045

Kaya, S.Y., & Karasu, B. (2012). Ceramics and glass with phosphorescent ability. Ceram. Tech., 34, 94-99.

Kaya, S.Y., Karasu, B., & Karacaoglu, E. (2009). General review of application of phosphorescence pigments in ceramic industry. In: Proceedings of SERES’09 I. International, Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskisehir, Turkey, p. 608-616.

Kaya, S.Y., Karasu, B., & Karacaoglu, E. (2010). Phosphorescence pigment applications in glasses. In: Proceedings of the Camgeran Glass Symposium, Eskisehir, Turkey, p. 41-44.

Pekkan K., Gün, Y., Kamak K., TAşcı, E., Karasu B., (2017). Farklı renk veren fosfor ışıl pigmentler açısından düşük sıcaklık sır bileşimlerinin belirlenip çini bünyelerde uygulanması. Teknik Bülten,46, 20-27.

Qing, X., Wen, C., Feng, Z., & Run-Zhang, Y. (2002). A novel infrared radiant glaze exhibiting antibacterial and antifungal functions. J. Wuham Univ. Technol., 17, 11-12. doi: 10.1007/BF02852624

Reed, J.S. (1993). Introduction to principles of ceramic processing (second ed.). New York: Wiley, p. 395-474.

Ruiz, O., Sanmiguel, F., Gargori, C., Galindo, F., & Monrós, G. (2008). Study of the photocatalytic degradability of ceramic glazes. In: Proceedings of Qualicer, Castellon, Spain. p. 15-31. Arkadaşım, konferans yazım şekillerini bulamadım:(

Staneva, N., & Kasabov, I. (1996). The influence of electrolytes on the casting properties of porcelain slips. Interceram., 45, 12- 14.

Xiao, L., Xiao, Q., Liu, Y., Ai, P., Li, Y., & Wang, H. (2010). A transparent surface-crystallized Eu2+, Dy3+ co-doped strontium aluminate long-lasting phosphorescent glass-ceramic. J. Alloy. Compd., 495, 72-75. doi: 10.1016/j.jallcom.2009.12.118

Yeşilay Kaya, S., Karasu B., Kaya, G., Karacaoğlu, E.(2010). Effects of firing temperature and time on the luminescency of phosphors in strontium aluminate system Co-doped by Eu2O3 and Dy2O3 and Prepared by Solid State Reaction Processing. Adv.in Sci. and Tech., 62, 82-87.

Kaynak Göster