Özbekistan’ın Kırılgan Ülkeler Endeksi’nde Uyumluluk ve Politik Göstergelerinin 2006 Yılı Değerlendirmesi

Kırılgan Ülkeler Endeksi, ülkeleri 2006 yılından beri her yıl uyumluluk, politik, ekonomik ve sosyal alan olmak üzere dört kategoride değerlendirmektedir. Bu çalışma sadece uyumluluk ve politik göstergeler ile sınırlandırılmıştır. Özbekistan 2006 yılında bu listede 22. sırada yer almıştır. Listede bulunduğu sıra uyumluluk ve politik göstergeler kapsamında aldığı yüksek puanların altında yatan konular ele alınmıştır.

2006 Assessment of Uzbekistan's Cohesion and Political Indicators in the Vulnerable Countries Index

The Fragile Countries Index has been evaluating countries every year since 2006 in four categories: compatibility, political, economic and social. This study is limited to compliance and policy indicators only. Uzbekistan ranked 22nd in this list in 2006. The issues that underlie its high scores on compliance and policy indicators are discussed.

___

Akdağ, E. (2019). “Dini Radikal Örgütlerin Orta Asya Güvenliğine Etkisi”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) Yalova, Fund For Peaca, (2019), Factionalized Elites, https://fragilestatesindex.org/indicators/c2/, (Erişim Tarihi: 12.30.2019). Fund For Peace, (2019), “Download Data in Excel Format”, Fragile States Idex, https://fragilestatesindex.org/excel/, (Erişim Tarihi: 12.20.2019). Fund For Peace, (2019), Country Dashboard, https://fragilestatesindex.org/country-data/ (Erişim Tarihi: 01.03.2020). Fund For Peace, (2019), Group Grievance, https://fragilestatesindex.org/indicators/c3/, (Erişim Tarihi: 12.30.2019). Fund For Peace, (2019), Indicators, https://fragilestatesindex.org/indicators/, (Erişim Tarihi: 21.30.2019). Fund For Peace, (2019), Security Apparatus, https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/, (Erişim Tarihi: 12.30.2019). Karaçuka, M. ve Çelik, N. (2017), “Kırılgan - Başarısız Devlet Olgusu ve Terörizm İlişkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss. 20-41. Khalid, A. (2011), “Komünizm Sonrası İslam: Orta Asya'da Din ve Politika”, İstanbul: Sitare Yayıncılık. Patrick, S. (2006), “Weak State and Glabal Threats: Fact or Fiction?”, The Center for Strategic and International Studies and Massachusetts Institute of Technology, ss.27-53. Pektaş, U. (2015), “Uluslararası İlişkilerde Kırılgan Devlet Söylemi, Nedenleri ve Yaklaşımları: Pakistan Örneği” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Konya Sarı, Y., Alpay, M. A. (2010), “Özbekistan: Orta Asya'da Demokrasi Korkusu”, Kemal İnat, Burhanettin. Duran ve Muhittin Ataman (Ed) içinde, “Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 517- 538. Tookey, D. L. (2007), “The Enviroment, Security and Regional Cooperation in Central Asia”, Communist-Post Communist Studies, ss. 191-208. Yaman, A. (2010), “Fergana Vadisi: Orta Asya'nın Jeopolitik ve Stratejik Merkezi”, Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman (Ed) içinde, “Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 583-621.