Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü

Bu makalede öncelikle güvenlik kavramının anlayışı çeşitli türleriyle tarihsel olarak incelenmektedir. Güvenlik konusunda yapılan kuramsal çalışmalar açıklanmakta ve güvenlik hakkında tarih, sosyal bilimler, felsefe ve uluslararası hukuktaki tartışmalar ile Birleşmiş Milletler’in bölgesel güvenlik tartışmaları yer almaktadır. Daha sonra güvenliğin barış, kalkınma ve çevre bağlantısıyla ilişkili bilimsel tartışmalar incelenmekte, bu kavramsal dörtlü arasındaki çeşitli ilişkiler açıklanmaktadır. Genişletilmiş güvenlik kavramı için dört ayak geliştirilmektedir. Bunlar, devlet merkezli bir güvenlik ikilemi karşısında insan merkezli bir beka ikilemi ile sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir barış. Sonuçta, makale 21. yüzyıl güvenlik analizleri için kavramsal haritalandırmanın, kavramsal dörtlünün ve ayakların taşıdığı önemi vurgulanmaktadır.

Reconceptualizing Security: Conceptual Quartet of Peace, Security, Development and Environment

In this article, first of all, the concept of security with its different kinds isexamined within their historical development. The theoretical works on security are explained and the discussions in history, social sciences, philosophy and international law, and the regional security discussions in the United Nations take place. Then, scientific discussions related to security’s linkage with peace, development and environment are analysed, different relations among those four concepts are explained. For steps are developed for the expanded security conception. They are sustainable development and sustainable peace with human-oriented continuance dilemma over against state-oriented security dilemma. At the end the article emphasizes the importance of conceptiual chart, the conceptual quartet and the steps for the security analyses in the 21st century

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { uidergisi462351, journal = {Uluslararası İlişkiler Dergisi}, issn = {1304-7310}, eissn = {1304-7175}, address = {Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Beyaz Ev, Oda No: 13, 34083}, publisher = {Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi}, year = {2008}, volume = {5}, pages = {1 - 47}, doi = {}, title = {Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü}, key = {cite}, author = {Brauch, Hans Günter} }
APA Brauch, H . (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü . Uluslararası İlişkiler Dergisi , Özel Sayı: Güvenlik , 1-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39260/462351
MLA Brauch, H . "Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü" . Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (2008 ): 1-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39260/462351>
Chicago Brauch, H . "Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü". Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (2008 ): 1-47
RIS TY - JOUR T1 - Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü AU - Hans Günter Brauch Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 47 VL - 5 IS - 18 SN - 1304-7310-1304-7175 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler Dergisi Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü %A Hans Günter Brauch %T Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü %D 2008 %J Uluslararası İlişkiler Dergisi %P 1304-7310-1304-7175 %V 5 %N 18 %R %U
ISNAD Brauch, Hans Günter . "Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü". Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 / 18 (Haziran 2008): 1-47 .
AMA Brauch H . Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2008; 5(18): 1-47.
Vancouver Brauch H . Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2008; 5(18): 1-47.
IEEE H. Brauch , "Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü", Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 5, sayı. 18, ss. 1-47, Haz. 2008