Kış Turizmi Otellerinde Rekreasyon Yönetimi

Turizm işletmelerinde bir hizmet aracı olan rekreasyonel faaliyetlerin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de kış turizmi alanında faaliyet gösteren firmaların sunduğu rekreasyon hizmetlerinin yönetsel açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'deki 16 kış turizmi konaklama (4-5 yıldızlı) işletme oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda; otel tesislerinin yeterince rekreasyonel aktivite içermediği, yapılacak faaliyetlerin genellikle işletme müdürü tarafından belirlendiği, farklı kuruluşların bu tür faaliyetleri desteklemediği, tercih edilen faaliyetlerin genellikle benzer ve sınırlı faaliyetlerden oluştuğu anlaşılmalıdır. Sonuç olarak kış turizmi konaklama işletmelerinin rekreasyon hizmetlerine yeterince önem vermediği görülmektedir. Hizmet satın alan bireylerin boş zamanlarını daha etkin ve verimli geçirmeleri, müşteri potansiyelini korumak için nitelikli rekreasyon uzmanlarına ve rekreasyonel aktivite çeşitliliğine önem vermeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

Recreation Management in Winter Tourism Hotels

Recreational activities, which are a service tool in tourism enterprises, are known to have an important place. In this study is to aims evaluation from the managerial aspect of recreation services that offer of the firms in business in the field of winter tourism in Turkey. The sampling of the study consists of 16 winter tourism accommodation (4-5 star) establishments in Turkey. Interview technique was used as data collection method. As a result of the interviews; it is to be understood that hotel facilities do not include enough recreational activities, the activities to be performed are usually determined by the operating manager, different organizations do not support such activities, the preferred activities generally consist of similar and limited activities. As a result, it is seen that winter tourism accommodation companies do not give enough importance to recreation services. It has been concluded that individuals who buy services should spend their leisure time more effectively and efficiently and give importance to qualified recreation experts and recreational activity diversity in order to protect their customer potential.

___

Albayrak, T., Caber, M., & Öz, E. K. (2017). Assessing recreational activities’ service quality in hotels: An examination of animation and spa & wellness services. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 18(2), 218-234.

Ayvacı, H. Gülcan, B. (2017). Türkiye’de Turizm Animasyonlarında Somut Olmayan Kültürel Miras (Soküm) Ulusal Unsurlarına Bakış. Journal of Recreation and Tourism Research, 4. (Special Issue 1). 207-223.

Bourdeau, P., Corneloup, J. and Mao, P. (2004). Adventure Sports and Tourism in the French Mountains: Dynamics of Change and Challenges for Sustainable Development. In B. Ritchie & D. Adair, (Eds.), Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues. Clevedon: Channel View Publications.

Fredman, P. (2008). Determinants of Visitor Expenditures in Mountain Tourism. Tourism Economics 14 (2), 297–311.

Iso-Ahola, S. E., & Weissinger, E. (1990). “Perceptions of Boredom in Leisure: Conceptualization, Reliability and Validity of the Leisure Boredom Scale”. Journal of Leisure Research, 22(1), 1–17.

İnceöz, S. (2018). Konaklama İşletmelerinde Çocuk Bakıcılığı Hizmeti ve Çocuk Kulübü. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (2), 51-58.

Kahveci, Ş. (1994). Türkiye'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Gerçekleştirilen Animasyon Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karaman, M., Özgürel, G., & Bingöl, Z. (2016). Turizm pazarlamasında animasyon aktivitelerinin bir araç olarak değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 599-618.

Korgavuş, B. (2017). Erzurum Palandöken’in Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 1(1), 13-23.

Markovic, J. J., & Petrovic, M. D. (2013). Sport and recreation influence upon mountain area and sustainable tourism development. Journal of Environmental and Tourism Analyses, 1(1), 80.

Russell, R. V. (1996). Pastimes: The Context of Contemporary Leisure. Madison, WI: Brown and Benchmark.

Schorner, B. (2011). Sustainable Mountain Tourism Development Illustrated in the Case of Switzerland, SPNHA Review 6 (1), 88-108. available at: http://scholarworks.gvsu. edu/spnhareview/vol6/iss1/7.

Vogt, C. A., & Fesenmaier, D. R. (1995). Tourists and retailers' perceptions of services. Annals of Tourism Research, 22(4), 763-780.

___

APA Bedir, F. & Önal, L. (2021). Recreation Management in Winter Tourism Hotels . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 3 (1) , 12-17 . DOI: 10.51538/intjourexerpsyc.947768