THE MODERN WOMEN STORYTELLER OF MUSLIM INDIA AND PAKISTAN: HIJAB IMTIAZ ALI

Hicab İmtiaz Ali 4 Kasım 1915 tarihinde aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Hindistan'ın Haydarabad şehrinde doğmuştur. Eleştirmen ve aynı zamanda aktivist olan yazar eserlerini yazmaya çocukluk yıllarında başlamıştır. Doğa, kadın, psikoloji ve sevgi yazarın eserlerinde kullandığı ana temalar olmuş, bu anlayışla ürettiği eserler ünlü dergilerde yayımlanmıştır. Hicab İmtiaz Ali Urdu Edebiyatında feminist üslubun kurulmasını sağlamıştır. Edebiyatın yanı sıra yazar farklı alanlarda da kadınlara öncülük etmiştir. Müslüman Hindistan ve Pakistan'ın ilk kadın pilotu olma sıfatı ona aittir. Hicab İmtiaz Ali, roman yazarı İmtiaz Ali Taj ile evlendikten sonra Lahore'a taşınmış 21 Mayıs 1999 tarihinde burada vefat etmiştir

MÜSLÜMAN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN MODERN KADIN ÖYKÜCÜSÜ: HİCAB İMTİAZ ALİ

Hijab Imtiaz Ali was born on November 4, 1915 in Hydrabad India as a daughter of an aristocratic family. The author started writing in childhood. She was a critical thinker and activist. Nature, women, psychology and love were the main themes of her works and these works have been published in renowned magazines. Hijab Imtiaz Ali ushered the feminist style in Urdu Literature. In addition to literature, she has led women in different fields. She was the first Muslim woman pilot in Muslim India and Pakistan. After married to novelist Imtiaz Ali Taj, Hijab moved to Lahore and died in 21 May 1999 in this city

Kaynakça

Agro, Gulam Rabbani A. (1993). Pakistani Literature. İslamabad:The Pakistan Academy of Letters.

Ali, H. İ. (1994). İhtiyat-ı Aşk. Lahore: Sang-e Mil.

Ali, H. İ. (1998). Leyl-u Nihar. Lahore: Sang-e Mil.

Ali, H. İ. Tasvir-i Butan. Lahore: Sang-e Mil.

Cemil, İ. (2001). Urdu Afsana Aur Avrat. Lahore: Şirket Pirintıng Pires.

Durgun, R. (2013). Modern Urdu Hikâyesinin Doğuşu ve Gelişimi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29, 59-74.

Eşref, M. H . (1996). Urdu Tenkid Ka Romanvi Debistan. Lahore: Ṯayyib İḳbal.

Hasan, M. (1986). Urdu Adab min Romanvi Tehrik. Lahore: Zahid Başer.

Kara, Ö. T. (2010). Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2,2, 73-96.

Kefeli, E. (2012). Batı Edebiyatında Akımlar. İstanbul: Dergâh.

Özcan, A. B. (2012). Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği Urdu Nesri. Ankara: Hdy.

Sadid, E. (2013). Urdu Adab ki Tehrikin. Karaçi: Encümen-i Terakki-i Urdu.

Tişna, N. A. (1991). Urdu Adab ka İrtika. Lahore: Mekteb-i A’liye.

Zaıdı, A. J. (1993). A History of Urdu Literature. Delhi: Sahitya Akademi.

Kaynak Göster