NEOCONSERVATIVISM IN THE SCIENCE-FICTION CINEMA: THE REPRESENTATION OF NEOCONSERVATIVISM IN DEEP BLUE SEA (1999)

Cinema, a very important medium for ideological production, realizes this production through representation. Behind every item in the cinema framework is a preference for representation. Likewise in the cinematic phase, ideology is also expressed through representations. In other words, it is constituted by indispensable and undeniable contribution to representation of the building elements related to social institutions and values, gender roles and individual existence. Science-fiction cinema is one of the most representative of the ideological orientations of power. The dynamics of representation that science-fiction cinema has included are particularly suited to the psychological principles of neoconservativism and are therefore one of the most important media in which conservativism can be represented. The theme of this work is the analysis of Deep Blue Sea . Taking into account the neoconservative potential of the science fiction film, the neoconservative elements in Deep Blue Sea movie were revealed using the genre film criticism and the method of ideological film criticism, in the result that Deep Blue Sea represented the cultural expression of the new conservative view from the narrative to the visual representation

Kaynakça

Batur, Y. (1998). Bilim-Kurgu Sinemasında Şiddet ve İdeoloji, Ankara: Kitle Yayınları.

Dorsay, A. ve Gürkan, T. (1982. Sinema Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Yayınevi.

Graf, F.W. (1996). Protestan Kökdendinciliği ve Liberal Hukuk Devleti, Köktendincilik ve Çoğulculuk, Ed:Coşkun San, Ankara.

Gülseren, G. (1999). Tür Sineması, Görüntü ve İdeoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Kellner, D. (2014). Sinema Savaşları. Çev. Güral Koca. İstanbul: Metis Yayınları.

Metz, C. (1986). Sinemada Anlam Yaratma Üzerine Denemeler. Çev: Oğuz Adanır, İzmir: DEGSF.

Roloff, B. ve Seeblen G. (1995). Ütopik Sinema. Çev:Veysel Atayman. İstanbul: Alan Yayıncılık.

Ryan, M. ve Kellner, D. (1997). Politik Kamera. (Çev: Elif Özsayar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Schatz, T. (1981). Hollywood Genres. Philedelphia Temple University Press.

Oskay, Ü. (1996). Çağdaş Fantazya. İstanbul: Der Yayınları.

Özden, Z. (1998). Film Eleştirisi Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi. İmge Kitabevi Yayınları.

Yılmaz, A. (2003). Çağdaş Siyasal Akımlar. Ankara: Vadi Yayınları.

Zıllıoğlu, Z. M. (1986). Sinematografik Bilim Kurgu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kaynak Göster