CULTURAL REASONS BEHIND TURKISH SPEAKERS HAVING DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH

This is a qualitative research which is conducted through in-depth interview with English language instructors in five universities in Ankara, Turkey. To be able to find cultural patterns and reasons of difficulty in learning English, interviews are limited to foreign teachers teaching English to Turkish native speakers because the point was to understand non-Turkish instructors’ perspective whose culture is different from ours. Also, historical background of foreign language education and social and cultural circumstances surrounding the education system in Turkey are touched briefly. The history of Turkish people’s interaction with English will also be taken into consideration. The aim of the study is to understand not only why Turkish people cannot acquire the ability to speak, read, write but also have low levels of listening skills in English. This study is not focusing on only one skill in learning foreign language since the goal is finding out the reasons of the incompetency in language acquisition with all of its aspects and coming up with reasonable solutions for the foreign language education system. At the end of this study, by taking into consideration the previous literature on the subject, some general difficulties and cultural reasons of having difficulty in learning English language will be highlighted.

Kaynakça

Acat, B. V. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.

Aksoy Sugiyama, C. (2017). İşyerinde farklılıkları uzlaştırmak: Japon sermayeli firmalarda çalışan beyaz yakalı Türkler’in deneyimleri. Journal of Human Sciences, 14(3), 2777-2787 doi:https://doi.org/10.14687/jhs.v14i3.4755

Arıbaş, S.,(2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 205–227.

Bayram, Ö. C. (2016). Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısı. EKEV Akademi Dergisi Yıl: 20, 67-59.

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 285-307.

Çelik, S. (2006). A Concise Examination Of The Artificial Battle Between Native And Non-Native Speaker Teachers Of English In Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 14(2), 371-376.

Darnell, R. (2015). Applied Anthropology: Disciplinary Oxymoron? Anthropologica, 57(1), 1-11. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/24470907

Durmuşçelebi, Y. S. (2013). Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlemesi. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, ISSN: 2146-5177.

Ece, D. A. (2009). Multiple Identities as Reflected in English Language Education: The Turkish Perspective. Journal of Language, Identity, and Education, 8(1), 21-34, DOI: 10.1080/15348450802619961.

Elmalı, N. ve Diğerleri (2012). Kadın Sağlığı: Diyarbakır'da Bir Proje Uygulaması Örneği. Kadın Araştırmaları Dergisi, 0 (7), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/735/7954

Erdem, M. V. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler. Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 297-318, Ankara.

Ertuğ Can, C. I. C. (2014). Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 43–63.

Haznedar, B. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz. ICONTE International Conference on New Trends in Education and Their Implications. antalya.

Hobsbawm, E. (1992). Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizde yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Dil ve Dilbilim Çalışmaları Dergisi, 4(2).

Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, Sayı 7.

Tezcan, M. (1980) Eğitim Antropolojisi Açısından Kişiliğin Kültürler Arası Araştırılması. Eğitim ve Bilim, [S.l.], v. 4, ISSN 1300-1337. Erişim Adresi: . Erişim Tarihi: 22 Jan. 2019.

Tosun, C. (2012). Yurdumuzda yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde başarısızlığın nedeni yöntem mi? Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? 1.Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Turner, P. R. (1974). Why Johnny Doesn't Want to Learn a Foreign Language. The Modern Language Journal, 58: 191-196. doi:10.1111/j.1540-4781.1974.tb05096.x.

Wikipedia. (2018, 9, 9). EF English Proficiency Index. Retrieved from wikizero: https://www.wikizero.pro/ index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRUZfRW5nbGlzaF9Qcm9maWNpZW5j eV9JbmRleA

Kaynak Göster