YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ”

Son yıllarda inşaat sektörü büyük bir gelişme göstermiştir. Gelişen sektör, beraberinde yeni inşaat anlaşmalarını gündeme getirmiştir. Özellikle kat karşılığı arsa teslimleri vergisel nedenlerle biçim değiştirmiştir. Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nu tek bir kanun altında birleştirmeyi amaçlayan “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” TBMM gündemine alınmıştır. Tasarı ile mevcut Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu daha kısa ve öz olarak düzenlenmekte ve öteden beri sorunlu olan bazı konularda yeni yasal düzenlemeler öngö- rülmektedir. Bu düzenlemelerden biri de kat karşılığı inşaat işleridir. Yapılması öngörülen düzenleme ile kat karşılığı inşaat işlerinde var olan tereddütlü konular ortadan kaldırılacaktır. Ancak yapılacak olan düzenlemenin beraberinde yeni sorunları da ortaya çıkarması muhtemeldir.

“CONSTRUCTION IN RETURN FOR LAND” IN NEW INCOME TAX LAW DRAFT

Construction sector has shown an important improvement recently. The improving sector causes new construction agreements to brought to the agenda. Especially land deliveries in return for flat have changed for taxational reasons. “Income Tax Law Draft” of which purpose is to combine the Income Tax Law and the Corporate Tax Law under a single law has been brought to the agenda of the Parliament. With this draft law, the current Income Tax Law and Corporate Tax Law are arranged more briefly and new legal arrangements are anticipated for some issues which are discussed all along. One of these arrangements is the construction operations against flat. With the arrangement made, the uncertain issues seen in the construction operations against flat will be solved. However, new problems may occur together with the arrangement to be made.

Kaynakça

GÜÇLÜ, S., "Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi Açısından Gelir Vergisi Kanunu Uygulaması", Vergi Sorunları Dergisi, S. 254, Kasım 2009.

GÜNDÜZ, F., "Ticari Kazançta Devamlılık Unsurunun Yorumlanması", Yaklaşım, S. 250, Ekim, 2013.

KARATAŞ, İ., Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara, 2009.

KUMAŞ, A., "Arsa Payı Karşılığı İktisap Edilen Gayrimenkullerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu", Vergi Sorunları Dergisi, S. 258, Mart 2010.

SOMER, P., "Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi", Yaklaşım, S. 9, Eylül, 1993.

ŞEKER, S., "Özel Mülkiyete Ait Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması", Yaklaşım, S. 3, Mart 1993.

ÜLGEN, S., "Arsa Payı Karşılığı Elden Çıkarılan Arsa ile Karşılığında Elde Edilen Gayrimenkullerin Satışından Elde Edilen Kazancın Niteliği", Yaklaşım, S. 216, Aralık 2010.

Kaynak Göster

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • ISSN: 2147-7213
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2013

30638

Sayıdaki Diğer Makaleler

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

ERSAN ÖZ

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER*

ALİ ÇELİKKAYA

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL

PROXY-VOTING, REMOTE-VOTING VE ONLINE GENEL KURUL: NAMA YAZILI PAY VE OY HAKKININ KULLANIMIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDAN (NaStraG) SONRA §134/III, 3 AktG (ANONİM ŞİRKETLER KANUNU)

Stefan HANLOSER

VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Fethi AYGÜN

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ TERİM KULLANIMI VE LAFZI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ*

BARIŞ BAHÇECİ

ŞİRKETLERİN GELİR VERGİLERİ KARŞISINDA “EŞİTLİĞİ” – ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME –

Engin KARABULUT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT