VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Tebligat vergi uygulamasının vazgeçilmez ve önemli bir işlemi konumundadır. Tebliğ, “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelmektedir. Ülkemizde tebliğ esasları ve buna ilişkin genel hükümler 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda ve vergilendirme konusundaki tebligat esasları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmiştir. Tebliğ, VUK’un 21’inci maddesinde tanımlanmaktadır.

NOTIFICATION PROCEDURES AND SPECIAL SITUATIONS IN TAXATION

Notification, is an indispensible and important process of tax practices. Notification means “announcement, decleration and proclamation”. In our country, notification principles and related general provisions are regulated in the Tax Procedure Law (No: 213) regarding tax notification principles and in the Notification Law (No: 7201). Notification is defining in Article-21 of the Tax Procedure Law.

Kaynakça

KAYNAKÇA

Mevzuat

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

5584 sayılı Posta Kanunu

6183 sayılı Kanun

7201 sayılı Tebligat Kanunu

İstanbul Defterdarlığı’nın 13/07/2005 tarih ve 5312 sayılı Özelgesi

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

Uzlaşma Yönetmeliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

Yargı Kararları

Dnş. 3. Daire’nin 2006/960 esas ve 2006/3437 karar sayılı kararı

Dnş. 3. Daire’nin 11/4/2001 tarihli, 1999/1967 esas ve 2001/1260 karar sayılı kararı

Dnş. 9. Daire’nin 30/04/2002 tarihli, 2000/3261 esas ve 2002/2185 karar sayılı kararı

Dnş. V.D.D.G. Kurulu’nun 06/11/2002 tarihli, 2005/32 esas ve 2005/120 karar sayılı kararı

Dnş. V.D.D.G. Kurulu’nun 17/10/2003 tarihli, 2003/132 esas ve 2003/388 karar sayılı kararı

Dnş. 4. Daire’nin 05/11/2007 tarihli ve 2006/4303 esas ve 2007/3365 karar sayılı kararı

Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, 9. Baskı

www.gib.gov.tr.

Kaynak Göster

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • ISSN: 2147-7213
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2013

30538

Sayıdaki Diğer Makaleler

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ”

Serkan AĞAR

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER*

ALİ ÇELİKKAYA

ŞİRKETLERİN GELİR VERGİLERİ KARŞISINDA “EŞİTLİĞİ” – ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME –

Engin KARABULUT

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ TERİM KULLANIMI VE LAFZI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ*

BARIŞ BAHÇECİ

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

PROXY-VOTING, REMOTE-VOTING VE ONLINE GENEL KURUL: NAMA YAZILI PAY VE OY HAKKININ KULLANIMIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDAN (NaStraG) SONRA §134/III, 3 AktG (ANONİM ŞİRKETLER KANUNU)

Stefan HANLOSER

VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Fethi AYGÜN

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL