İSVİÇRE'DE EŞ VE İŞTİRAK NAFAKASI*

Aşağıda, İsviçre nafaka hukukunun temel ilkeleri ortaya koyulacaktır. Eş nafakası konusunda özellikle (hâlâ) evli olan eşlerin ayrı yaşaması sırasında öne sürülen nafaka talepleri ile boşanma sonrası ödenecek nafaka arasında ayırım yapılması gerekir. İştirak nafakası konusunda ise bir yandan reşit olan ve olmayan çocuklar için ödenecek nafaka arasında ayrım yapılması gerekir. Öte yandan reşit olmayanlar için ödenecek iştirak nafakasının ebeveynler arasındaki dava kapsamında hesaplanması gerekirken, bu, uygulamada çocuk ile nafaka ödemekle yükümlü olan ebeveyn arasındaki yargılama usulüne göre belirlenmektedir. Nihayet İsviçre’nin Lahey Nafaka Protokolü’ne bağlı olmamasının sonuçları gösterilecektir.

Kaynak Göster