ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE TRAFİK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI HAKKINDAKİ AT YÖNERGELERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE DAİR AVRUPA TOPLULUKLARI MAHKEMESİ'NİN 8 NİSAN 2014 TARİHLİ KARARI (C-293/12 ve C-594/12) Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 2006/24/AT Sayılı Yönerge Hakkında Kararı (Büyük Daire)*

Kaynak Göster