LUDWİG VAN BEETHOVEN’İN OPUS 2 NO.1 SONATININ PİYANO ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNCELENMESİ

Ludwig van Beethoven’in piyano sonatları piyano eğitiminde önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Beethoven’in Opus 2 No.1 sonatını piyano öğretimine yönelik incelemektir. Bu amaca yönelik olarak. Beethoven’in Opus 2 No.1 piyano sonatı birinci bölümünün öğrenciler tarafından sıklıkla çalınması ve yarattığı kazanımlar sebebiyle seçilmiş, incelenmiş ve analiz edilmiştir. Betimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada Beethoven’in piyano için bestelediği Opus 2 No.1 sonatı “biçimsel yapı, “motifsel yapı” ve “teknik güçlükler” bakımından analiz edilmiştir. Yapılan inceleme ve yazılan teknik çalışmalar sayesinde öğrencilerin bu sonatı kısa sürede öğrenmelerini sağlayabileceği ve benzer sonatları çalışmalarına örnek oluşturabileceği sonucuna varılmış, ayrıca bestecinin diğer enstürmanlar için bestelemiş olduğu sonatlarının da benzer biçimde analiz edilmesi önerilmiştir.

An Analysis of Ludwig van Beethoven’s Opus 2 No.1 Sonata for Piano Teaching

Ludwig van Beethoven’s piano sonatas have an important place in piano education. The aim of this study is to analyze Beethoven’s Opus 2 No.1 piano sonata for teaching purposes. The aforementioned sonata was analyzed in terms of “formal structure”, “motif structure” and “technical features”. As a result of the analysis of the sonata and the technical studies written for helping students to deal with the difficulties in the learning process, it was concluded that students could learn this sonata in a shorter time, also this study could set an example for learning similar sonatas with ease.

___

 • Ahn, Y. H. (2000). A performer’s analysis of Sonata no. 1 in C major, op. 1, by Johannes Brahms and Sonata no. 2 in D minor, op. 14, by Sergei Prokofiev. Southwestern Baptist Theological Seminary. https://www.proquest.com/docview/304646019?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Alper, A. (2021). A resource recommendation for improving musical expression and narration in piano education: An examination of Loeschhorn op. 65 etudes. Educational Research and Reviews, 16(5), 189-201.
 • Aytemur, B. & Gültekin, E. (2020). Ernesto Köhler Op.33 vol. I 1 numaralı flüt etüdünün analizi. G. Gürçay (Ed.), Anadolu Kongreleri 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi içinde (138-155. ss.), Ubak Yayınevi.
 • Aytuğ, A. (2020). Ayça Aytuğ ile piyano eğitimi. Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Bai, J. (2021). A pedagogical approach to the technical aspects of Eugène Ysaÿe’s solo violin sonatas no. 5 and no. 6. (Yayımlanmamış doktora tezi). James Madison University. https://www.proquest.com/dissertations-theses/pedagogical-approach-technical-aspects-eugène/docview/2615145833/se-2?accountid=11054
 • Braga Cabral, M. (2021). Villa-Lobos’s Segunda Sonata-Fantasia for violin and piano: An analysis and performance guide. (Yayımlanmamış doktora tezi). Louisiana State University. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5559
 • Delikara, A. (2010). George Friedric Handel Op.1. keman sonatlarının teknik ve müziksel analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Delikara, A. (2013). Keman eğitimine yönelik bir “etüt analiz modeli”. SED-Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-17.
 • Eroğlu, Ö. (2004). Piyano eğitiminde kullanılan sonatinlere ilişkin teknik çalışma yöntemleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversiteisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Frăţılă, L. (2021). An analysis of the piano sonata in c minor, op. 4 by Frédéric Chopin. Studia Universitatis Babes-Bolyai Musica, 66(1), 245-272.
 • Hu, Y. (2021). Variations Op. 41 and etudes Op. 67 by Nikolai Kapustin: Historical background, stylistic ınfluences, and performance approaches. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ohio State University. https://www.proquest.com/docview/2612064713?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Ioniță, R. D. (2020). Technical and interpretive considerations in the third sonata for violin and piano, op. 45 by Edvard Grieg. Review of Artistic Education, 19, 149-154.
 • Jelen, B. (2013). Piyano öğretiminde temel yaklaşımlar. İşbilen Yayınları.
 • Kim, S. Y. (2000). Development of materials and teaching strategies for comprehensive musicianship in group piano instruction for college-level piano majors. (Yayımlanmamış doktora tezi). Columbia University.
 • Kurtuldu, M. K. (2009). Czerny Op. 299 30 numaralı etüde yönelik teknik ve biçimsel analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 28-38.
 • Lee, Y. M. (2016). Pedagogical approach to variation form in Beethoven’s music. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Northeastern Illinois University. https://www.proquest.com/dissertations-theses/pedagogical-approch-variation-form-beethovens/docview/1817661548/se-2?accountid=11054
 • Li, K. Y. (2020). Nineteenth-century performance and editorial practice: a study of Beethoven’s Sonata in C-sharp minor, Op. 27 No. 2. (Yayımlanmamış doktora tezi). Arizona State University. https://www.proquest.com/docview/2409114117?pqorigsite=gscholar&fromopenview=true
 • Mak, C. (2021). A performance guide to the late character pieces for piano by Johannes Brahms. (A Lecture-Document Presented to the School of Music and Dance of the University of Oregon in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts). https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/26600/Lecture_Doc_Mak_2021.pdf?sequence=1
 • Onat, Y. A. & Orhan, Ş. (2017). Sebastian Lee Op. 31 etüt kitabı 11. etüdün teknik ve biçimsel analizi. Online Journal of Music Sciences, 2(3), 118-137.
 • Onuk, Ö. (2009). Köhler’i̇n Op.33 Vol. II 4 numaralı flüt etüdünün anali̇zi̇. The Journal of Turkish Educational Sciences, 7(3), 655-666.
 • Ömür, Ö. (2021). Piyano eğitiminde kullanılan Bertini’nin 25 Etudes Elementaires op. 137 kitabının teknik ve müzikal kazanımlar açısından incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(3), 627-641.
 • Öztürk, B. (2007). Carl Czerny’nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2) 241-258.
 • Peña, M. F. (2021). A performer’s guide to Beethoven’s sonata in Ab major, Op. 110. (A lecture–document.in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts). University of Oregon. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/26921
 • Shieh, S. L. L. (1992). A pianist’s reference guide to Beethoven’s piano sonatas. (Yayımlanmamış doktora tezi). Greensboro: University of North Carolina. https://www.proquest.com/docview/304035707?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Tang, S. M. (1997). The technical demands of the first fifteen piano sonatas with opus numbers by Ludwig van Beethoven. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Texas. https://www.proquest.com/docview/304372551?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • TDK Sözlük (2022). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/
 • Yahşi, F. E. (2017). An interpretation suggestion for the first movement of Beethoven’s piano sonata No. 23 in accordance with faith motif. Arts and Design Studies, (5), 1-8.
 • Yüksel, M. (2002). Beethoven’in Opus 14/1 piyano sonatının ilk muvmanına ilişkin motifsel yapı analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 149-163.
 • Yüksel, M. (2003). Ludwig van Beethoven’in piyano sonatlarının öğretimine yönelik bir bütüncül analiz yöntemi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

___

APA Dinçer Atan, M. & Jelen, B. (2022). LUDWİG VAN BEETHOVEN’İN OPUS 2 NO.1 SONATININ PİYANO ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNCELENMESİ . Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (43) , 1261-1300 . DOI: 10.21550/sosbilder.1068391