Osman Okyar, Millî Mücadele Dönemi Türk- Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal (1920- 1921), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, 184 s.

Kaynak Göster