Hasbara Anlayışı Çerçevesinden İsrail’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Bu makalede İsrail’in kamu diplomasisi, diaspora ve lobicilik çerçevesinde analiz edilmiştir. Makalenin temel araştırma sorunsalı, İsrail’in kamu diplomasisini hasbara anlayışı üzerinden nasıl diaspora çerçevesinde inşa ettiği ve yürüttüğü olarak belirlenmiştir. İsrail’in kamu diplomasisinin hasbara anlayışına dayandığı, diaspora diplomasisi ve lobicilik faaliyetlerinin de hasbara anlayışı temelinde yürütüldüğü, araştırmanın temel argümanı olarak ileri sürülmüştür. Bunun için öncelikle hasbara anlayışı, tarihsel olarak irdelenerek bunun kamu diplomasisi politikasına nasıl yansıdığı, diaspora ve lobicilik politikalarını nasıl etkilediği çözümlenmiştir. Ayrıca İsrail’in kamu diplomasisi politikası, Yahudi diasporası ve bunların lobicilik faaliyetleriyle ilişkileri düzleminde kesişme veya ayrışma noktaları ve birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir. Son olarak İsrail’in yürüttüğü kamu diplomasisinin dış politikadaki sert güç uygulamaları ve uluslararası hukuk ihlalleriyle çelişkisi tartışılmıştır. Tel Aviv yönetiminin özellikle Filistin halkına zulmünün kamu diplomasisini zayıflatan en önemli faktör olduğu ileri sürülmüştür.

___

 • American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) (t.y.). About Us. https://www.aipac.org/about (Erişim Tarihi:22.05.2020).
 • American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) (t.y.). AIPAC Our Movement, https://www.aipac.org/movement (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) (t.y.). America&Israel: Connected for Good, https://www.aipac.org/&prev=search&pto=aue (Erişim Tarihi: 16.05.2020).
 • American Jewish Committee (AJC) (t.y.). Issues. https://www.ajc.org/#issues (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • American Jewish Committee (AJC) (t.y.). Who We Are? https://www.ajc.org/whoweare (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • American Jewish Committee (AJC) (t.y.). Young Leadership. https://www.ajc.org/youngleadership (Erişim Tarihi:18.05.2020).
 • Arı, T. (2015). Amerika’da Siyasal Yapı Lobiler ve Dış Politika. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Arslan, S. (2009). Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemlerinden Biri Olarak Lobicilik. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23).
 • BBC (2014, 1 Eylül). Gaza crisis: Toll of operations in Gaza. BBC. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28439404 (Erişim Tarihi:15.05.2020).
 • Claiborne, W. (1979). Israel Lifts Prohibition On Buying Arab Land. The Washington. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/09/17/israel-lifts-prohibition-on-buying-arab-land/64a8d039-eb55-4ee9-a06f-63ef2b83958f/ (Erişim Tarihi: 22.05.2020).
 • Ekşi, M. (2018). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Israel Defense Forces (2014a, 8 Temmuz). Hamas Rockets Disrupt Summer Vacation in Southern Israel [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=R4g4PW8zn_U&list=PLObnKQho8o8PNUxfldeGNOsDFdazchJH8&index=57 (Erişim Tarihi 14.05.2020).
 • Israel Defense Forces (2014b, 9 Temmuz). Pinpoint Strike on Weapons Storage Facility in Gaza [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=i5KJ3WMxArk&list=PLObnKQho8o8PNUxfldeGNOsDFdazchJH8&index=49(Erişim Tarihi:15.05.2020).
 • Israel Defense Forces (2020, 10 Mayıs). Soldiers Surprise their Mothers [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7RyWDt4IMDI&t=43s (Erişim Tarihi:14.05.2020).
 • Israel Ministry of Diaspora Affairs (t.y.) Momentum, http://www.mda.gov.il/EngSite/Diaspora/Pages/Momentum.aspx (Erişim Tarihi:17.05.2020).
 • Israel Ministry of Diaspora Affairs (t.y.). About the Ministry. http://www.mda.gov.il/EngSite/About/Pages/default.aspx (Erişim Tarihi: 17.05.2020).
 • Israel Ministry of Diaspora Affairs (t.y.). Community, http://www.mda.gov.il/EngSite/Diaspora/Pages/Community.aspx (Erişim Tarihi: 17.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs (2012). Foreign Ministry Organizational Structure, https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/2012/12/MFAStructure.pdf (Erişim Tarihi: 13.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs (2019, 6 Eylül). Avera Mengistu-Five Years in Hamas Captivity. https://mfa.gov.il/MFA/VideoLibrary/Pages/Video-Avera-Mengistu-Five-Years-in-Hamas-Captivity-06-Sept-2019.aspx (Erişim Tarihi: 18.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs (2020, 5 Ocak). Highlights in Israel’s Realions With the Arab World in 2019. https://mfa.gov.il/MFA/VideoLibrary/Pages/Highlights-in-Israel-s-relations-with-the-Arab-world-in-2019-5-January-2019.aspx (Erişim Tarihi:18.05.2020).
 • Israel ministry of Foreign Affairs, Functions and Structure. https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx (Erişim Tarihi: 13.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs, The Quest for Peace. https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Documents/quest-for-peace.pdf (Erişim Tarihi:14.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs. About Israel. https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Pages/default.aspx (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • Israel Ministry of Foreign Affairs. Diplomacy in Video. https://mfa.gov.il/MFA/VideoLibrary/Pages/default.aspx?WPID=WPQ4&PN=2 (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • IsraeliPM (t.y.). Home [YouTube kanalı]. https://www.youtube.com/user/IsraeliPM/ (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • Kurnaz, A. (2019). Diaspora Nedir? https://perspektif.eu/2019/04/12/son-zamanlarin-en-sik-tartisilan-kavramlarindan-biri-diaspora-nedir/ (Erişim Tarihi17.05.2020).
 • Meir, A. G. (2005, 24 Mayıs). What “Hasbara” Is Really All About? Israel Ministry of Foreign Affairs. https://mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/pages/what%20hasbara%20is%20really%20all%20about%20-%20may%202005.aspx (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • Ministry of Diaspora Affairs (t.y.) About the Ministry. http://www.mda.gov.il/EngSite/About/Pages/default.aspx (Erişim Tarihi:16.05.2020).
 • Morgenthau, H. J. (1946). Diplomacy. The Yale Law Journal, 55(5), 1067-1080.
 • Nye, J.S. (2005). Yumuşak Güç-Dünya Siyasetinde Başarının Yolu. (Çev. R.İ. Aydın). Ankara: Eklips Yayınları.
 • Özlü, Ö. (2019). Kamu Diplomasisi Oluşturulmasında Dijital Diplomasinin Etkisi: Türkiye’de Bulunan Büyükelçilerin Twitter Kullanımı. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Perruchoud, R. ve Redpath J. (2014). Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf (Erişim Tarihi:14.05.2020).
 • Prime Minister of Israel (t.y.). Ana Sayfa [Facebook sayfası] Facebook. https://www.facebook.com/IsraeliPM?ref=sgm (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • Prime Minister of Israel [@IsraeliPM] (t.y.). Tweetler [Twitter profili]. Twitter. https://twitter.com/israelipm (Erişim Tarihi:13.05.2020).
 • Şalom (2018, 12 Eylül). Dünyadaki Yahudi Nüfusu 147 Milyon. Şalom. http://www.salom.com.tr/haber-107968-dunyadaki_yahudi_nufusu_147_milyon.html (Erişim Tarihi:12.05.2020).
 • Sırt, E. (2013). İsrail’in Mavi Marmara Baskınını Kamu Diplomasisi Aracılığıyla Meşrulaştırma Çabaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü. https://www.kdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.02.2016).
 • Tüysüz, B. (2019). İsrail’in Hasbara Çalışmaları Üzerinden, İsrail’in Tehdit Algılarının Değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Usul, A.R. ve Yaylacı İ. (2020). Dönüşen Diplomasi ve Türkiye. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Yaldız, F. (2013). Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 18(18), 289-318.
 • Yatağan, A.G. (2018). Sert Güç Unsurlarının Yumuşak Güç Aracı Olarak Etkileri. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 69-94.
 • Zatari, F. (2018, 9 Mayıs). Israel: The State of Hasbara. The Daily Sabah, https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/05/09/israel-the-state-of-hasbara (Erişim Tarihi: 07.05.2020).
 • Zincin, Y ve Şeker, Y.E. (2015, 27 Kasım). Lobicilik Raporu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20190524135833_0.pdf (Erişim:01.11.2019)