Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına

Öz Türk dış politikası söz konusu olduğunda Batılı devletlerin geleneksel bir biçimde müttefik olarak kabul edildikleri görülmektedir. Dahası, bu ilişkinin sosyal ontolojisi ve dolayısıyla tarihselliği göz ardı edilmektedir. Yüzünü Batı’ya dönen Türkiye, Ortadoğu’yu ise görmezden gelmiştir. Zamanla bu tutumunu gevşeterek çok boyutlu bir dış politika yönelimi kazanan Türk dış politikası, kritik dönemlerde başarısızlığa maruz kalmaya devam etmiştir. Batı ile ittifak ilişkisinin gereği olan karşılığı yeterince göremeyen Türkiye, ortak bir medeniyet geçmişine sahip olduğu Ortadoğu ülkeleriyle arasındaki ortak kimlik birikiminden de istifade edemeyerek uluslararası arenada çıkarlarını savunmak konusunda ihtiyaç duyduğu destekten mahrum kalabilmiştir. Arap Uyanışı ile ortaya çıkan demokrasi talebi, ortak medeniyet geçmişiyle birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’ye bölge ülkeleriyle yeni bir asabiye geliştirme imkanı sunmaktadır. Türkiye ve bölge ülkelerinde demokrasinin geliştirilmesi, her ne kadar Batı’daki bazı kesimlerin çıkarları aleyhine sonuçlar doğurabilirse de, açık bir güç mücadelesinden daha gerçekleştirilebilir bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da Türkiye’ye, ortak medeniyet geçmişine ve demokratik ilkelere dayalı bir bölgesel politika geliştirerek bölge ülkeleriyle yeni bir asabiye kurma imkanı vermektedir.

Kaynakça

Yücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Ideniiiy: A Camimizin-*ist Approach, London: Routledge 2003.

Cenap Çakmak ve Gökhan Güneysu, “Turkish—American Relations During Obama Era: UnfulŞlled Expectations,” Turkish Studies, 2013, c. 14, sy. 2, ss. 193-211.

Mustafa Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya’yla İlişkiler," içinde Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, ss. 463-530.

Anoushiravan Ehteshami ve Süleyman Elik, “Turkey’s Growing Relations with Iran and Arab Middle East,” Turkish Studies, 2011, c. 12, sy. 4, ss. 643-662.

Alexander Wendt, Sooiıciııı Theory ofliiiemationai Politics, 2. bs, New York: Cambridge University Press 2003.

Alexander Wendt, “The Agent-Structure Problem in Intemational Relations Theory,” International Organization, 198?, c. 41, sy. 3, ss. 335-370.

Martha Finnemore, “Legitimacy, Hypocrisy, and the Social Structure of Unipolarity,” World Politics, 2009, c. 61, sy. 1, ss. 58-85.

Emel Parlar Dal, “The Transformation of Turkey’s Relations with the Middle East: Illusion or Awakening?,” Turkish Studies, 2012, c. 13, sy. 2, ss.

Aylin Güney ve Nazif Mandacı, “The Meta-Geography of the Middle East and North Africa in Turkey’s New Geopolitical Imagination,” Security Dialogue, 2013, c. 44, sy. 5-6, ss. 431-448.

Özlem Tür, “Economic Relations with the Middle East under the Akp— Trade, Business Community and Reintegration with Neighboring Zones,” Turkish Studies, 2011, c. 12, sy. 4, ss. 589-602.

Bülent Aras, “Turkey’s Rise in the Greater Middle East: Peace-Building in the Periphery,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2009, c. 11, sy. 1, ss. 29-41.

F. Stephen Larrabee, “Turkey and the Gulf Cooperation Council,” Turkish Studies, 2011, c. 12, sy. 4, ss. 689-698.

Murat Yeşiltaş, “The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy,” Turkish Studies, 2013, c. 14, sy. 4, ss. 661-68?

Andre Bank ve Roy Karadag, “The ‘Ankara Moment’: The Politics of Turkey’s Regional Power in the Middle East, 2007—11,” Third World Quarterly, 2013, c. 34, sy. 2, ss. 28?-304.

Tı'trk Dış Politikasında Yeni Tart—t Siyaset:...

Kemal İnat, “Türkiye’nin Orta Doğu Politikaları” Orta. Doğu’da Siyaset, Davut Dursun ve Tayyar Arı (eds), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 2013, ss. 188-227.

Fuat Keyman, “11 Eylül Sonrası Küresel Sistemde Dönüşüm”, BSV Bülten, 2013, sy. 80, ss. "l'-9.

Alexander Wendt ve Michael Barnett, “Dependent State Formation and Third ”World Militarization,” Review of Inteınational Studies, 1993, c. 19, sy. 4, ss. 321-347.

Fawaz Gorges, “Ortadoğu Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Tarih, Teori ve Metodoloji Üzerine Bir Haşiye,” BSV Bülten, 2013, sy. 82, ss.12-14.

Hasan Kösebalaban, Ştrkish Foreign Policy: Isim”, Nationalism and Globalization 2011, New York: Palgrave Macmillan.

Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler; Aktörler, [Ivgnlamalar 2013, İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Bilal Yıldırım, “International Legitimacy in the Middle East”, Center for Knowledge and Culture Middle East Studies Analysis Serial, 2013, sy. 11.

Sevilay Kahraman, “Turkey and the European Union in the Middle East: Reconciling or Competing with Each Other?,” Turkish Studies, 2011, c. 12, sy. 4, ss. 699-716.

Steven A. Cook, “The USA, Turkey, and the Middle East: Continuities, Challenges, and Opportunities,” Turkish Studies, 2011, c. 12, sy. 4, ss.

Emel Parlar Dal, “Assessing Turkey’s ‘Norrnative’ Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and Their Limitations,” Turkish Studies, 2013, c. 14, sy. 4, ss. 709-?34.

Şaban Kardaş, “Turkey: A Regional Power Facing a Changing International System," Turkish Studies, 2013, c. 14, sy. 4, ss. 637-660.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tocd179405, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {57 - 79}, doi = {}, title = {Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Bilal} }
APA Yıldırım, B . (2014). Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 57-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179405
MLA Yıldırım, B . "Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 57-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179405>
Chicago Yıldırım, B . "Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 57-79
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına AU - Bilal Yıldırım Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 79 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına %A Bilal Yıldırım %T Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına %D 2014 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Bilal . "Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2014): 57-79 .
AMA Yıldırım B . Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 57-79.
Vancouver Yıldırım B . Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 57-79.
IEEE B. Yıldırım , "Türk Dış Politikasında Yeni Tarz-ı Siyaset: Ortadoğu’da Çok Boyutlu Politikadan Asabiye Politikasına", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 57-79, Haz. 2014