Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri

Öz Küreselleşmenin hızlı bir şekilde gelişmesinin etkilerinden bir tanesinin de dış politika analizi çalışmalarında kendisini gösterdiğini söylemek mümkündür. Küreselleşme ile birlikte devletin net tanımı saydamlaşmaya ve keskin sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durum da devletin iç yapısı ile dışarda bulunan sistem arasındaki etkileşimi daha hissedilir bir hale getirmiştir. Bu gelişmenin dış politika analizine yansımasının ise iç-dış politika ayrımının yavaş yavaş ortadan kalkması şeklinde gerçekleştiği söylenebilir. Bu gelişmelerin ışığında, uluslararası ve bölgesel sistemlerin devletlerin dış politika yönelimlerine etkisinin yanı sıra bu etkilerin karar alma mekanizması tarafından nasıl değerlendirildiği hususu da araştırmacıların odak noktası haline gelmiştir. Devletlerin bürokratik karar alma mekanizmaları, karar birimleri, rejim türleri, muhalefet biçimleri ve bunlar arasındaki ilişki ve bunların zaman içerisinde geçirmiş oldukları dönüşümün dış politikaya nasıl bir etkisinin olduğu son zamanlarda önemli bir inceleme alanı haline gelmiştir. Özellikle soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte iç-dış politika ayrımının giderek azaldığı görüşünün yaygınlık kazanmasından hareketle iç ve dış politika arasında önemli bir etkileşimin olması devletlerin iç siyasi yapılarının dış politika kararları üzerindeki etkileri önemini artırmaktadır.

Kaynakça

ÖZTOP, Fatma Anıl. Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri. İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2018.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { tocd718297, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {271 - 275}, doi = {}, title = {Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri}, key = {cite}, author = {Mercan, Muhammed Veli} }
APA Mercan, M . (2020). Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 271-275 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/57909/718297
MLA Mercan, M . "Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 7 (2020 ): 271-275 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/57909/718297>
Chicago Mercan, M . "Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 7 (2020 ): 271-275
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri AU - Muhammed Veli Mercan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 275 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri %A Muhammed Veli Mercan %T Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri %D 2020 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Mercan, Muhammed Veli . "Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 7 / 2 (Aralık 2020): 271-275 .
AMA Mercan M . Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2020; 7(2): 271-275.
Vancouver Mercan M . Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2020; 7(2): 271-275.
IEEE M. Mercan , "Türk Dış Politikası Yapım Sürecinde Karar Birimlerinin Etkileri", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 271-275, Ara. 2021