Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü

Türkiye hızlı ve artan mülteci akınıyla, iç problemleri ve bu talihsiz savaşa dahli eşliğinde mücadele etmektedir. Problemin çetrefilliği hükümeti mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek sosyal proje ve stratejiler geliştirmede zor bir duruma sokmaktadır. İki halk arasındaki kültürel farklılıklar ve dil bariyeri önceki göçlerle karşılaştırıldığında sosyal boyutta daha ciddi problemler yaratmıştır. Buradaki en önemli problem ise Suriye iç savaşının Türkiye topraklarında birçok hayata mal olan saldırı ve patlamalarla yansıması olmuştur. Bu olaylar Türk kamuoyunda, Suriyeli mültecilerin devam edegelen bu savaşın taşıyıcıları olarak algılanmalarına sebep olmakta ve buna bağlı huzursuzluklar yaratmaktadır. Hükümet organları ve STK’lar tarafından gerçekleştirilen dikkate şayan projelerle mültecilere olanaklar sağlanırken, halklar arasında anlamlı bir bütünleşme (entegrasyon) ve Suriyelilerin uyum sürecinin başlatılmasına engel unsurların da varlığı devam etmektedir. STK’ların faaliyetlerinin ve bu sürece katkılarının verimliliği/etkililiği yoğun mülteci akımı ve eş zamanlı gelişmiş olan Türkiye’deki iç sıkıntılardan dolayı odaklanılıp ölçülememektedir. Tüm bunlarla birlikte SKT’lar-özellikle de inanç temelli STK’lar-genel olarak acilen ihtiyaç duyulan sosyal uyum sürecine yönelik projelerden ziyade insani yardıma odaklı çalışma alanlarını kritize etmeye başlamışlardır. Savaşın bilinmeyen kaderi ve gidişatı mültecilerin yerleşik bir hayata geçip bir düzene kavuşmalarına izin vermezken, bununla birlikte Türkiye iç problemlerine de rağmen toplumdaki birçok insan genel olarak dini hüviyetlerinin verdiği sorumlulukla ve de mülteciler ve problemleriyle ilgilenmede hayati öneme sahip STK’ların muazzam çabalarıyla mültecileri kabullenebilmiş ve hoş görüyle yaklaşmıştır. Bu çalışma Suriyelilerin uyum sürecinde SKT’ların rolünü gündeme getirmek üzere bunlardan bazılarının proje, kampanya ve kampanya söylemlerine odaklanmıştır. Sadece bağışlarla yürütülen yardım projelerini desteklemede halkın farkındalığını göstermek üzere, Suriyelilere dair devasa projeler gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu çalışma çerçevesinde tanıtılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre Suriyeliler ve Türk halkı arasındaki önemli farklılıkların –yaratacağı problemleri en aza indirmede- inanç temelli Türk STK’lar hayati bir rol öneme sahip mekanizmalardır. Bu kurumlar ayrıca diğer devlet ve devletin yardım kurumlarının çalışmalarını, Türk halkını mobilize ederek gerçekleştirdikleri dev projelerle kolaylaştırmaktadır.  

The Role of Turkish NGOs in Social Cohesion of Syrians

Turkey is struggling with the fast and increasing flow of refugees accompanied by internal disputes and involvement in the unfortunate war of Syria. The complexity of the situation put the government in difficult situation in developing social projects and strategies to meet the need of the refugees. Cultural differences and language barriers create different problems compared to previous migrations at the societal level. The most important challenge is the spread of Syrian disputes to Turkish territories, which has resulted in the loss of many lives. This has stirred unrest amongst citizens who are affected against Syrian refugees who they see as complicit in the ongoing war. While there are remarkable projects and facilities initiated by governmental agencies and NGOs on the ground, there are still obstacles to meaningful integration and the creation of a cohesionary process for the Syrians. The effectiveness of NGOs’ inputs and contributions cannot be measured because of intensive flow of refugees and Turkey’s internal problems. NGOs-especially faith based NGOs- recently started to criticize their work area, which focused on humanitarian aid rather than social cohesion, which is urgently needed. The unknown course of the war does not allow people to settle down and attain some stability, however, in spite of the challenges posed by the influx of migrants and Turkey’s internal problems, most people in the society tolerate the migrants largely from the compassion of their religious beliefs and because of the committed efforts of NGOs which play a crucial role in dealing with migration and the problems it presents in Turkey. This paper focused on the projects, programmes, campaigns, and discourses of some NGOs in order to display their role in the social cohesion process of Syrians. IHH Humanitarian Relief Foundation that has the enormous relief projects for Syrians has been introduced as an example in showing the peoples’ awareness in supporting the relief projects, which are run only by donations. According to findings of this paper, faith based Turkish NGOs are very crucial mechanisms in moderating huge differences between Syrians and Turkish. They ease the works of other governmental or semi governmental agencies by conducting huge relief projects by mobilizing Turkish people.

Kaynakça

Advirtesement Movie of Damascus University. (2016). Azez/Syria. Retrieved November 16, 2016, from https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Fam+%C3%BCniversitesi+ihh

AID Alliance of Internatioanl Doctors. (2015 June-November). Olive Branch; Psychosocial Support for Syrian Children and Women. Annual Report. Retrieved October 10, 2016, from http://aidoctors.org/wp-content/uploads/2014/10/716a110e126368d53e4321b9bf2ab0b7.pdf

AID Alliance of International Doctors. (n.d.). Retrieved October 10, 2016, from AID Alliance of International Doctors: http://aidoctors.org/?page_id=148

Atilla, B. (2016, November 16). Social Cohesion Works of IHH. (E. Çebi, Interviewer)

Coşkun, İ., & Emin, M. N. (2016). Retrieved November 7, 2016, from http://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedeki-suriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.pdf

Ertekin, S. (2016, February 3). Suriyeli Muhammed Artık Çalışmıyor. Retrieved November 7, 2016, from http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/suriyeli-muhammed-artik-calismiyor-okullu-oldu

Farkındayım Yanı Başındayım. (n.d.). Retrieved October 28, 2016, from http://www.diyanetvakfi.org.tr/tr-TR/site/projelerimiz/farkindayim-yanibasindayim-1054

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2014). Retrieved November 16, 2016, from General Directorate of Migration: http://www.goc.gov.tr/icerik/hakkimizda_308_309#

İHH Araştırma ve Yayınlar Birimi. (2009). Mültecilik Sorunlar Tanıklıklar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Tanımlar. İstanbul: İHH İnsani Yardım Vakfı.

İHH İnsani Yardım Vakfı. (2016). Annual Report of Syria Relief Projects. Unpublished Internal Document.

İki Tır Dolusu Kardeşlik Örgüsü. (2013, December 17). Retrieved November 15, 2016, from Yeni Şafak: http://www.yenisafak.com/gundem/iki-tir-dolusu-kardeslik-orgusu-594081.

Karagül, N. (2016, November 16). Kardeşlik Örgüsü. (E. Çebi, Interviewer) İstanbul, Fatih.

Kardeşlik Örgüsü (Blog post). (2013, September 9). Retrieved November 15, 2016, from http://kardeslikorgusu.blogspot.com.tr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4

Öztürk, T. (2016, November 16). Porject of Olive Branch. (E. Çebi, Interviewer) İstanbul, Fatih.

Presidential Office Press and Public Relations AFAD. (2014, Jamuary 22). Sana İhtiyacım Var Relief Campaign (Press Release. (P. O. AFAD, Ed.) Ankara. Retrieved September 25, 2016, from https://www.afad.gov.tr/tr/2987/Sana-Ihtiyacim-Var-Yardim-Kampanyasi-Tanitim-Programi.

Sana İhtiyacım Var (Campaign Movie) (2014). [Motion Picture]. Retrieved September 25, 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=RHBvNbBTbCM

Sıddıki, C. (2016, January 13). Mülteci Sorunu Türkiye'yi de Pakistanlaştırabilir. (F. Çarpar, Interviewer) Retrieved September 21, 2016, from http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/multeci-sorunu-turkiyeyi-de-pakistanlastirabilir-1040754/

Sivil Düşün. (2013). Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar İle İlgili Rapor. Retrieved September 26, 2016, from http://www.igamder.org/wp-content/uploads/2012/06/Suriye-STK-Raporu.pdf

Suriye İçin Başlatılan Yardım Kampanyasının Tanııtımı, İstanbul'da Yapıldı. (2013, February 25). İstanbul. Retrieved October 3, 2016, from http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/200/guncel/suriye-icin-baslatilan-yardim-kampanyasinin-tanitimi-istanbulda-yapildi

Suriyeli Yetim Kızlara Eğitim Desteği. (2015, November 8). Ankara. Retrieved November 13, 2016, from http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/527/guncel/suriyeli-yetim-kizlara-egitim-destegi

Tutkun, M. (2016). Sivil Tolumun Sürece Sistematik Şekilde Dahil Edilmeli. In S. Foundation (Ed.), Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Paneli. Ankara. Retrieved November 8, 2016, from http://setav.org/tr/turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi/etkinlikler/36907

TV News about "Kardeşlik Örgüsü" (2013). [Motion Picture]. Retrieved November 15, 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=6rBh1_c3pwc Yeryüzü Çocukları Derneği. (n.d.). Retrieved November 7, 2016, from http://www.yeryuzucocuklari.org/hakkimizda/

Yılmaz, H. (2013). Türkiye'de Suriyeli Mülteciler-İstanbul Örneği Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler. İstanbul. Retrieved October 5, 2016, from http://istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { tocd312245, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {87 - 107}, doi = {10.26513/tocd.312245}, title = {Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü}, key = {cite}, author = {Çebi, EMRİN} }
APA Çebi, E . (2017). Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , Özel Sayı-1 Ortadoğu ve Göç , 87-107 . DOI: 10.26513/tocd.312245
MLA Çebi, E . "Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi (2017 ): 87-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/30925/312245>
Chicago Çebi, E . "Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi (2017 ): 87-107
RIS TY - JOUR T1 - Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü AU - EMRİN Çebi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26513/tocd.312245 DO - 10.26513/tocd.312245 T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 107 VL - IS - SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - doi: 10.26513/tocd.312245 UR - https://doi.org/10.26513/tocd.312245 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü %A EMRİN Çebi %T Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü %D 2017 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V %N %R doi: 10.26513/tocd.312245 %U 10.26513/tocd.312245
ISNAD Çebi, EMRİN . "Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi / (Kasım 2017): 87-107 . https://doi.org/10.26513/tocd.312245
AMA Çebi E . Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2017; 87-107.
Vancouver Çebi E . Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2017; 87-107.
IEEE E. Çebi , "Suriyelilerin Uyum Sürecinde Türk STK’larının Rolü", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, ss. 87-107, Kas. 2017, doi:10.26513/tocd.312245