Nadir görülen 3 adet alveoler hemoraji vakası

Alveoler hemoraji (AH), dispne, hemoptizi, akciğer grafisinde yaygın bilateral alveoler infiltratlar ve anemi ile karakterize bir grup hastalığın neden olduğu bir durumdur. Dispne, hemoptizi, artmış alveolo-arteryel oksijen farkı, akciğerde diffüz alveoler dolum paterni gözlenmesi durumunda AH'den şüphelenilebilinir. Tedavide plasmaferez, steroidler ve siklofosfamid kullanılır. AH nadir görülen, fakat hayatı tehdit edici bir olaydır, altta yatan hastalığın ayırıcı tanısını yapıp uygun tedaviye erken başlamak hayat kurtarıcıdır. Bizde yazımızda farklı klinik tablolar ile başvuran 3 adet AH olgumuzu klinik tabloları, tedaviye yanıtları ve prognozları ile sunmayı planladık.(Akciğer Arşivi 2007;8:143-6)

Alveolar hemorrhage: 3 cases

Alveolar hemorrhage (AH), which is caused by a group of heterogeneous disorders, is clinically characterized by dyspnea and hemoptysis; diffuse, bilateral alveolar infiltrates on chest radiograph; and anemia. One should get suspicious of this diagnosis when the patient has dyspnea, hemoptysis, increased alveolar-arterial oxygen gradient, and diffuse alveolar infiltrates on chest radiograph. Treatment is based on plasmapheresis, steroids, and cyclophosphamide. AH is a rare but life threatening situation. Making right differential diagnosis and beginning appropriate early therapy has utmost importance in life saving. In this article, we will present 3 patients with AH with their clinics, response to therapies and prognosis.(The Archives of Lung 2007;8:143-6)

Kaynakça

1.Green RJ, Ruoss SJ, Kraft SA, et al. Pulmonary capillaritis and alveolar hemorrhage. Update on diagnosis and management. Chest 1996; 110: 1305-16.

2.Collard HR, Schwarz Ml. Diffuse alveolar hemorrhage. Clin Chest Med 2004; 25: 583-92.

3.Jara LJ, Vera-Lastra O, Calleja MC. Pulmonary-renal vasculitic disorders: differential diagnosis and management. Curr Rheumatol Rep 2003; 5: 107-15.

4.Airaghi L, Ciceri L, Giannini S, et al. Idiopathic pulmonary hemosiderosis in an adult. Favourable response to azathioprine.Monaldi Arch Chest Dis 2001; 56: 211-3.

5.Avital A, Springer C, Godfrey S. Pulmonary haemorrhagic syndromes in children. Paediatr Respir Rev 2000; 1: 266-73.

6.Specks U. Diffuse alveolar hemorrhage syndromes. Curr Opin Rheumatol 2001; 13: 12-7.

7.Yılmaz A, Bayramgüler B, Ünver E, ve ark. Wegener Granülomatozlu bir olgu. Akciğer Arşivi 2002; 3: 162-5.

8.Oymak S.F, Tokgöz B, Akgün H, ve ark. Alveoler hemorajik sendromlar-Klinik patolojik ve radyolojik özellikler: On bir olgu analizi. Toraks Dergisi 2002; 3: 52-8.

9.Nural M.S, Baydın A, Karataş A.D, Elmalı M. Yüksek doz warfarin kullanımı sonucu gelişen yaygın alveoler hemoraji. Taıraks Dergisi 2006; 7: 68-71.

10.Turay Ü.Y, Ergün P, Erdoğan Y, ve ark. Idiopathic pulmonary Haemosiderosis. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52; 382-5.

Kaynak Göster

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • ISSN: 1309-0119
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: ayşe akgül

25259

Sayıdaki Diğer Makaleler

Posttorakotomi ağrısı: Prilokain, bupivakain ve ropivakain ile interkostal sinir blokajı

BURÇİN ÇELİK, Hasan HAMZAÇELEBİ, Hale Kefeli ÇELİK

Yeni ve önceden tedavi almış akciğer tüberkülozlu olgularda ilaç dirençleri

Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Güneş ŞENOL, Günseli BALCI, Enver YALNIZ, Emel ÖZDEN

Sıradışı semptomları nedeniyle KOAH tanısı ile izlenen nadir bir sendrom:Chiliaditi sendromu;bir olgu nedeniyle

SUAT KONUK, TUNCER TUĞ, Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Murat BÖLÜK, Çiğdem GÖKAY

Akut masif pulmoner embolide lokal intravasküler trombolitik uygulama: Olgu sunumu

Muhammet Emin AKKOYUNLU, Remzi ALTUN, Levent KART, Meltem TOR, Süleyman Aykut ALTUNKAYA, Figen ATALAY, T. ÖRNEK

Kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında yatırılan pulmoner tromboemboli tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Özlem ABAKAY, Füsun TOPÇU, Abdurrahman ABAKAY, Levent AKYILDIZ, Tekin YILDIZ

İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgularda prognozu belirleyen etkenler

NERMİN KELEBEK GİRGİN, Remzi İŞÇİMEN, Semih ARICI, Ferda KAHVECİ, Berin ÖZCAN, Oya KUTLAY

Nadir görülen 3 adet alveoler hemoraji vakası

Sevin BAŞER, Neşe AYDEMİR, Fatma EVYAPAN, Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Murat KAVAS, Aylin MORAY, Bahattin POLAT, Ferda BİR

Resolution of a giant invasive mediastinal lymphoma

Aydın NADİR, Mehmet ŞENCAN, Melih KAPTANOĞLU

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde paklitaksel ve karboplatin kombinasyonunun etkinliği

Özgür USLU, Fevziye TUKSAVUL, Tuncay VATANSEVER, AHMET EMİN ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Melike Kazancı NARİN, Salih Zeki GÜÇLÜ

KOAH akut atakta serum trigliserit düzeyinin spirometrik değerler ve bağlam kültür sonuçları ile ilişkisi

Hayrettin GÖÇMEN, Ayşen YILDIZ, HİKMET ÇOBAN, Ahmet URSAVAŞ, Göksel MİÇOOĞULLARI, Funda COŞKUN, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ