Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography / Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küvi

Orta Anadolu’da Çankırı Havzası’nda ilk defa Erken Eosen (orta-geç Küviziyen) mollusk birlikteliği tanımlanmıştır. Yoncalı Formasyonu’nun orta kesimlerinden alınan mollusklardan, altı bivalv türü, dört gastropod türü ve bir skapod türü tanımlanmıştır. Çalışılan birim harpactocarcinidler ile birlikte kumtaşı, pelajik çamurtaşı ve kireçtaşından oluşmuştur. Birimin yaşı bentik foraminiferlere dayanarak verilmiştir. Molluskların birlikte bulunduğu diğer fosil toplulukları ise bentik foraminiferler, serpulidler, tanımlanamamış ekinitler ve köpekbalığı dişleridir. Bivalv, gastropod ve skapodların dağılımları incelendiğinde, çalışma alanının paleocoğrafik yapılanmada Doğu Avrupa bölgesinin bir parçası olduğunu gösterir. Tetis Bölgesi ele alındığında Paleosen sonundan Erken Eosen’e kadar Tetis’in orta Anadolu ve Hint-Pasifik bölgesiylede bağlantılı olduğu bentik organizmaların yayılımyla ortaya çıkmaktadır.  

Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography

A diverse and abundant Early Eocene (middle-late Cuisian) molluscs assemblage from the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin in central Anatolia is documented for the first time in this study. Six species of bivalves, four species of gastropods, and one species of scaphopod are described from the formation. The central part of the Yoncalı Formation consists mostly of sandstones, pelagic mudstone and limestones with harpactocarcinids and the molluscs found were derived from this part. Associated fauna found here included benthic foraminiferans, serpulids, undetermined echinoids and shark teeth, and dating was mainly based on the benthic foraminiferans. The distribution of bivalve, gastropod and scaphopod species suggest that this area has affinities with the East European Province of Turkey. The cosmopolitian distribution of the recorded species is useful for paleobiogeographic reconstruction. This reveals that there was a direct connection throughout the Tethyan realm and a connection between the Tethyan central Anatolia and Indo-Pasific realms, at least until the end of the Paleocene to Early Eocene (Early Tertiary), and this allowed the migration of benthic organisms.  

Kaynakça

Abbas, H.L., 1972. A Monograph of the Egyptian Paleocene and Eocene Pelecypods. Egyptian Journal of Geology, 16, 69200.

Kaynak Göster

APA Okan, Y , Hoşgör, İ . (2009). Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography . Türkiye Jeoloji Bülteni , 52 (1) , 1-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28367/301611

29541 13480

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography / Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küvi

Yavuz Okan, İzzet Hoşgör

Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography / Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küvi

Yavuz Okan, İzzet Hoşgör

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

Ostracoda Assemblage and Environmental Interpretation of the Bartonian-Priabonian Seydiler Formation (Kastamonu-Northern Turkey) / Bartoniyen-Priaboniyen Yaşlı Seydiler Formasyonu’nun (Kastamonu-Kuzey Türkiye) Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Yorumu

Nazan YEŞİLYURT, Cemal TUNOĞLU, İbrahim K. ERTEKİN

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography / Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küvi

Yavuz Okan, İzzet Hoşgör