Cenub Doğu Türkiye'de Tersiyer-Kretase Hududu

Cenup doğu Türkiyede görünüşe göre devamlı bir teressüp neticesi olarak husule gelen Germav şayilleri foraminiferlerini tetkik ederken bu formasiyonun yaşı probleminin Akdeniz havzasında şimalî Afrika, Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistinde de mevcut olması dolayısiyle bu meselenin Türkiyedeki durumu üzerinde M.T.A. laboratuvarlarında incelemeler yapılmıştır. Bu bölgede Germav formasyonu 800 metre kadar bir kalınlık arzeder. Üstünde kırmızı Gercüş formasiyonu altında bazen orbitoitli kalker bazen kırmızı yeşil tabakalar bazen de kısmen dolomitli olan masif kalker bulunmaktadır. Germav formasiyonunun iist kısmı alt Eosen alt kısmı üst kretasedir. Sahada bazı yerlerde glokonitli bir tabakanın iist kretase ile alt Eoseni ayırdığı görülür. Germavın iist ve orta kısımlarını teşkil eden 500 metrede bulunan 87 espes bir Paleosen yaşına işaret etmektedir. Buna mukabil alt Germavda bulunan 102 espes kati surette iist kretaseye işaret etmektedir. Bunlar arasında Danyen görülmediğinden ve iki grup mikrofosil arasında bariz bir fauna değişikliği olmasından Germavda Daniyene tekabül eden bir boşluk olduğuna binaenaleyh Daniyenin mevcut olmadığı neticesine varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Tersiyer, Kretase

The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey

During the course of a study of the foraminiferal fauna from the argillaceous-marly beds of the Germav Formation in South Eastern Turkey, formation constitung the Cretaceous-Tertiary boundary, apparently deposited in continuous sedimedtation, the problem has arisen what age must be attributed to these beds. Since the same problem exists almost everywhere in the mediterranean region, as well in Egypt and French North Africa, as the other countries of the Near East, and since a definite solution of this problem is far from acquired, it seems useful to present here a short note on this problem as far as Turkey is cancerned.
Keywords:

Tertiary, Cretaceous,

Kaynakça

J. A. CUSMAN and H. RENZ : The Foraminiferal fauna of the Lizard Springs Formation of Trinidad BWI Spec. Publ. Cushman Lab, For. Res., No. 181946-pp. 1-48, pl. 1-8.

A. TEN DAM : Observations sur le genre de Foraminiferes Karreria Rzehak 1891-Bull. SGF Série 5 Vol. 18 1948-pp, 285-288.

N. EGERAN : On the Oil fields located in S. E. TurkeyMTABull. No. 41, 1951. pp. 53-64.

J. HILLY and J. SIGAL : Sur la presence du Sénonien Supérieur dans la région d'Herbillon ( Cap de Fer Département de Constantine ) Comptes rendus Somm, SGF 1951,pp. 26 28,

P. MARIE : Microfaunes pélagiques des couches a Carllia beaumonti ibidem 1949 pp. 241 243.

S. E. BAKKADY : A new forminiferal fauna from the Esna shales and the Upper Cretaceous Chalk of Egypt Jonrn. of Pal., Vol. 24, pt. 6 1950 pp. 675 692.

J. SIGAL : Dano Montien ou Paléocene ou le paseage de Crétacé au Tertiaire en Algérie Comptes Rendus Somm. SGF. 1449 pp. 150 152.

C. E. TAŞMAN : Stratigraphy of SE Turkey Bull. AAPG Vol 831949 pp. 22-31.

MEHLIKA TAŞMAN : Preliminary Observations on RamandaJ Field Based on Subsurface data MTA No. 4, pp. 50-59 Dec. 1950.

MEHLIKA TAŞMAN : Observation on Turkey's Ramandağ Field Oil FORUM. Dec. 1952 pp. 54 56.

S. W. TROMP : The stratigraphical distribution of the genrea Orbitoides aud Omphalocyclus in SE Turkey-MTAE Bull., sene 6, 3/24 1941 pp. 366 370.

S. W. TROMP : Priliminary compilation of the stratigraphy, structural features and oil possibilities of SE Turkey and a comparison withneighbovring areas-MTAE Pupbl. Ser. S, No. 4, 1941 pp. 1 34.

S. W. TROMP : Microfaunae ot . the Upper Cretaceous and Tertiary sections (Arabian facies) in the Urfa, Gaziantep regions of S Turkey MTAE Bull., sene 8, 1/29 1943 pp. 134 141.

S. W. TROMP : The Microfaunae of the Lower and Middle Eoceno of Ramandağ Well No 2 ( SE Turkey ) ibidem, sene 8, 5/30 1943 pp 251 253.

S. W. TROMP : The determination of the Cretaceous Eocene boundary by raeans ot quantitative geueric mierofaunal determinations and the conception Danian in the Ne East Journ. of Pal. Vol. 2g, pt. 6, 1949 pp. 673 676.

S. W. TROMP : The geological history of Egypt and of the Red Sea in particular - Bull. Geol. Soc. Turkey Vol. 3 - No. 1 1951 pp. 54 96.

S. W. TROMP and M. I.TAŞMAN : The microfaunae of the basal Eocene and Upper Cretaceous section of Ramandağ Well No. 2 (SE Turkey) MTAE Bull., sene 7, 1/261942 pp. 121 . 125.

C. A. WICHER : On the age of the higher Upper Cretaceous of the Tampieo embayment area in Mexico, as an example of worldwide existence of microfossils and the pratical cousequences arising from this-Bull Mus. Hist, Nat. Pays Serbe Ser, A. No. 21949 . pp, 49 105, pl. 1 8.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjb669229, journal = {Türkiye Jeoloji Bülteni}, issn = {1016-9164}, eissn = {2564-6745}, address = {Hatay Sokak No 21 Kocatepe/ANKARA}, publisher = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası}, year = {1953}, volume = {4}, pages = {27 - 40}, doi = {}, title = {The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey}, key = {cite}, author = {Ten Dam, Abraham} }
APA Ten Dam, A . (1953). The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669229
MLA Ten Dam, A . "The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey" . Türkiye Jeoloji Bülteni 4 (1953 ): 27-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51593/669229>
Chicago Ten Dam, A . "The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey". Türkiye Jeoloji Bülteni 4 (1953 ): 27-40
RIS TY - JOUR T1 - The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey AU - Abraham Ten Dam Y1 - 1953 PY - 1953 N1 - DO - T2 - Türkiye Jeoloji Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - 1016-9164-2564-6745 M3 - UR - Y2 - 1952 ER -
EndNote %0 Türkiye Jeoloji Bülteni The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey %A Abraham Ten Dam %T The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey %D 1953 %J Türkiye Jeoloji Bülteni %P 1016-9164-2564-6745 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Ten Dam, Abraham . "The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey". Türkiye Jeoloji Bülteni 4 / 1 (Ocak 1953): 27-40 .
AMA Ten Dam A . The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey. Tjb. 1953; 4(1): 27-40.
Vancouver Ten Dam A . The Cretaceous Tertiary Boundary In South Eastern Turkey. Türkiye Jeoloji Bülteni. 1953; 4(1): 27-40.