İnsansız Hava Araçları (İHA) Tehditleri ve Güvenlik Yönetimi

Dünyanın 11 Eylül 2001’den sonra yaşadığı büyük güvenlik travması sonrasında yaşanabilecek yeni güvenlik tehditlerine karşı proaktif olarak geliştirilecek çalışmalar her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada insansız hava araçlarının (İHA) (İHA0 ve İHA1 sınıfındaki) kamu güvenliğine yönelik yarattığı potansiyel tehditler ile bunun karşılığında alınan ve alınabilecek tedbirler incelenmektedir. Bu inceleme nitel bir araştırma yöntemi benimsenerek keşifsel bir araştırmayla yapılmaktadır. Çalışmada insansız hava araçlarla ilgili mevzuatta ve güvenlik yönetimi alanlarında kapsamlı düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya konulmaktadır. Ayrıca güvenliğin ulusal ve uluslararası aktörleriyle bilgi akışı sağlayabilecek İHA’ları tespit, teşhis, izleme ve etkisiz hale getirebilecek hava savunma sistemi kurulması gelecekte yapılacak çalışmalarda öncelikli çalışma olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Threats of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and Security Management

After the security trauma the world experienced after September 11, 2001, the studies to be developed proactively against the new security threats that may be experienced gain importance day by day. In this context, this study examines the potential threats posed by unmanned aerial vehicles (UAV) (UAV0 and UAV1 class) to public security and the measures taken and can be taken in return. This examination is carried out through an exploratory research by adopting a qualitative research method. The need for a comprehensive regulation in area of the legislation and security management on unmanned aerial vehicles is put forward in the study. In addition, it is emphasized that establishing an air defence system which can detect, diagnose, monitor and counteract UAVs and can provide information flow with national and international actors of security should be the priority work in the future researches.

___

 • Balkan S (2019). DEAŞ’in İHA Stratejisi: Teknoloji ve Yenilikçi Terörizmin Yükselişi. İstanbul: SETA Yayınları.
 • Bhatta B (2010). Global Navigation Satellite Systems: Insights into GPS, Glonass, Galileo, Compass, and Others. Hyderabad: B.S. Publications.
 • Byeong K, Khan D, Bohak C, Choi W, Lee H & Kim M (2018). V-RBNN based small drone detection in augmented datasets for 3D LADAR system. Sensors, 18, 3825, 1-16.
 • Çetin Y Ş (2004). Ülkemizin uydu hava seyrüsefer haberleşme sistemlerine olan ihtiyacın teknik ve ekonomik boyutunun analizi, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Kurulu Uzmanlık Tezi. https://www.btk.gov.tr/uploads/thesis/ulkemizin-uydu-hava-seyrusefer-haberlesme-sistemlerine-olan-ihtiyacin-teknik-ve-ekonomik-boyutunun-analizi.PDF Erişim tarihi: 30.07.2020.
 • Eldosouky A, Ferdowsi A & Saad W (2020). Drones in Distress: A Game-Theoretic Countermeasure for Protecting UAVs Against GPS Spoofing. IEEE Internet of Things Journal, 1, 1-16.
 • Finn A & Franklin S (2011). Acoustic sense & avoid for UAV’s. In proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), Adelaide, Australia, 6–9 December.
 • Gambuzzi A (2019). Top 5 Drones Incidents. European Army Interoperability Centre. https://finabel.org/top-5-drones-incidents/ Erişim tarihi: 30.08.2020.
 • Hassanalian M & Abdelkefi A (2017). Classifications, applications, and design challenges of drones: A review. Progress in Aerospace Sciences, 99-131.
 • Hobbs P (2008). Building Electro‐Optical Systems: Making it all Work. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Jian M, Lu Z & Chen V C (2018). Drone detection and tracking based on phase-interferometric Doppler radar. 2018 IEEE Radar Conf, 1146–1149.
 • Kerczewski R, Wilson J & Bishop W (2013). Frequency spectrum for integration of unmanned aircraft. 6D5-1. 10.1109/DASC.2013.6712625. Erişim tarihi: 7.08.2020.
 • Kumar N (2019). Saudi Arabia Drone Attack: Sign of Changing Character of Hybrid War. https://www.vifindia.org/article/2019/october/01/saudi-arabia-drone-attack-sign-of-changing-character-of-hybrid-war, Erişim tarihi: 1.08.2020.
 • La Cour-Harbo A (2015). Mass threshold for ’harmless’ drones. International Journal of Micro Air Vehicles, 9, 1-14.
 • Mevlütoğlu A (2009). İnsansız Hava Araçları ve Ağ Merkezli Muharebe Kavramı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir.
 • NATO (2020). NATO Countering Class 1 Unmanned Aerial Systems (C-UAS) Handbook. Bruksel: NATO Publications.
 • Rempfer K (2018). Did US drones swarm a Russian base? Probably not, but that capability isn’t far off. https://www.militarytimes.com/news/2018/10/29/did-us-drones-swarm-a-russian-base-probably-not-but-that-capability-isnt-far-off/ Erişim tarihi: 5.08.2020.
 • Salloum H, Sedunov A., Sedunov N, Sutin A & Masters, D (2015). Acoustic system for low flying aircraft detection. In Proceedings of the 2015 IEEE International Symposium on Technologies for Homeland Security (HST), Waltham, MA, USA.
 • Sisk R (2017). US ‘Jammer’ Curbs ISIS Drone Threat in Mosul Battle. DefenseTech. https://www.defensetech.org/2017/03/08/jammer-curbs-isis-drone-threat-mosul. Erişim tarihi: 3.08 2020.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2020). İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/IHA_talimati_revizyon3.pdf. Erişim tarihi 12.07.2020.
 • Stasiak K, Ciesielski M, Kurowska A & Przybysz W (2018). A study on using different kinds of continuous-wave radars operating in C-Band for drone detection. 22nd Int. Microwave Radar Conf. (MIKON), 521–526.
 • Sütçüoğlu Ö & Alay M. (2019). Anti-Drone Savunma Sistemleri. Ankara: STM Teknoloji Düşünce Merkezi.
 • Tiurin V, Mirnenko V, Openko P (2019). General approach to counter unmanned aerial vehicles. Safety & Defense, 5, 6-12.
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü (2020). İnsansız Hava Aracı, https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi 02.07.2020.