Manaya Delaleti Açık Olan Lafızların Hanefî Mezhebi İçerisindeki Görüş Farklılıklarına Etkisi

İlk dönem Hanefîler -Irak ve Semerkant ekolleri- arasında bazı metodolojik farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklardan bir tanesi de manaya delâleti açık olan lafızların delaletidir. Irak Hanefîleri manaya delaleti açık olan lafızların bu manaya delaletinin kat’î olduğunu, Semerkant Henefîleri ise zannî olduğunu ileri sürmüşlerdir. İki ekol arasındaki bu metodolojik farklılık fıkıh usûlü meseleleriyle ilgili farklı birçok görüşün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu meseleler şunlardır; a-Âmm lafzın delâletinin kat’îyyet veya zanniyeti b-Tahsîs eden delilin bitişik gelmesinin gerekliliği c-Nasa ziyadenin cevazı d-Umûm bildiren nass ile tahsîs eden delilin sübût yönünde eşit olmaları şartı e-Emir ve nehyin delaleti.Debbûsî ile başlayan, Pezdevî ve Serahsi ile devam eden Hanefî usul çizgisi konu ile ilgili Irak ekolünün görüşleri üzerine karar kılmış ve manaya delaleti açık olan lafızların delaletinde yakîn ve kat’iyyet bildirdiğini savunmuşlardır. Ayrıca bu meseleye mebni birçok usulî meselede de Hanefî mezhebi Irak ekolünün görüşleri üzerine istikrar etmiştir. 

Differences of Opinion on the Epistemological Value of the Apparent Meanings of Words and its Impact on Hanafi Legal Theory

The two early distinct Hanafi traditions of the Samarqandis and Iraqis differed on a range of issues. The most notable being their disagreement on the implications of the plain text (Zahir) on their meanings. The Iraqi tradition insisted that the implications of a clear word must be understood categorically and definitively whilst the Samarqandis argued for its presumptive nature. This disagreement brought about further differences in their respective legal theories. Some of them differences included whether the general term definitively encompasses all its members, the permissibility for delaying the clarification of a plain word, permissibility of adding to the text (nass), the requirement of equality in evidence between a general text and specific evidence, and that the command and prohibition necessitate. The Samarqandi movement remained marginal and was eventually eclipsed by the Iraqi tradition which remained dominant through the ages. Early scholars who represented this tradition included Abu Zayd al-Dabusi who was followed by Sarakhsi and Bazdawi, both of whom built on Dabusi’s work, their books having the greatest impact on this tradition and ensured the tradition remained the main representative of Hanafi legal theory. 

Kaynakça

1. الأسمندي، محمد بن عبد الحميد (552هـ)، بذل النظر في الأصول، ط1، مكتبة دار التراث، القاهرة 1992م.

2. أمير باد شاه، محمد أمين (972هـ)، تيسير التحرير، دار الكتب العلمية، بيروت.

3. ابن أمير الحاج، محمد بن محمد (879هـ)، التقرير والتحبير، ط1، المطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، مصر، 1316هـ.

4. البخاري، عبد العزيز(730هـ)، كشف الأسرار، بهامش أصول البزدوي، دار الكتاب العربي، بيروت 1974م.

5. الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي (370هـ)، الفصول في الأصول، تحقيق د. عجيل النشمي، ط2، منشورات وزارة الأوقاف، الكويت، 1994م.

6. أبو الحسين البصري، محمد بن علي (436هـ)، المعتمد، دار الكتب العلمية، بيروت.

7. الحصكفي، محمد بن علي (1088هـ)، إفاضة الأنوار على أصول المنار، تحقيق محمد بركات، ط1، حقوق الطبع للمحقق، 1992م.

8. الخبازي، عمر بن محمد (691هـ)، المغني في أصول الفقه، تحقيق د. محمد مظهر، ط1، جامعة أم القرى، 1403هـ.

9. خزنة، د. هيثم، الفكر الأصولي الحنفي من الاعتزال إلى الماتريدية، مؤتمر الحنفية والماتريدية، جامعة قسطنونو، تركيا، 2017م.

10. الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر (430هـ)، تقويم الأدلة، تحقيق خليل الميس، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م.

11. الدهلوي، عبد الحق بن محمد، النامي شرح الحسامي، شرح المنتخب في أصول المذهب لحسام الدين الأخسيكثي، دهلي، الهند، 1326هـ.

12. السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد (491هـ)، أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993م.

13. السمرقندي، علاء الدين محمد بن أحمد (539هـ)، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق د. محمد زكي عبد البر، ط1، 1984.

14. القاضي عبد الجبار، أبو الحسن (415هـ)، شرح الأصول الخمسة، تحقيق د. عبد الكريم عثمان، ط3، مكتبة وهبي، القاهرة، 1996م.

15. القاضي عبد الجبار، أبو الحسن (415هـ)، المغني، تحقيق د. طه حسين وأمين الخولي، وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

16. العروسي، د. محمد، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، ط1، دار حافظ، جدة، 1990م.

17. اللامشي، محمود بن زيد (539هـ)، أصول الفقه، ط، دار الغرب الإسلامي، 1995م.

18. الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد (333هـ)، تأويلات أهل السنة، وزارة الأوقاف لجنة التراث الإسلامي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1983م.

19. الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد (333هـ)، التوحيد، تحقيق د. فتح الله خليف، المطبعة الكاثوليكية، لبنان، 1982م.

20. ابن ملك، عبد اللطيف بن عبد العزيز (885هـ)، شرح المنار، المطبعة العثمانية، 1315هـ.

21. أبو منصور البغدادي، عبد القاهر بن طاهر (429هـ)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة.

22. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (970هـ)، فتح الغفار بشرح المنار، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1936م.

23. النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد (710هـ)، كشف الأسرار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1986م.

Kaynak Göster

ISNAD Hazne, Heytem . "أثر الاختلاف في دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها في التقعيد الأصولي عند الحنفية". Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 6-29 .