Kuran-ı Kerim Işığında Kamu Yönetimi

Kuran'ın rehberliğinden uzakta, insanlar farklı yönetim sistemlerinde sıkışıp kalıyorlar. Bazen komünizmi deniyorlar ve onların ateşiyle yanıyorlar. Kapitalizme kaçalım derken Isıtılmış taşlardan ateşe sığınan biri gibi olurlar. Kuran-ı Kerim ise öylesine adil ilke ve değerleri içerir ki onları uygularsak tıpkı insanlığı kurtaracağı gibi işletme sahiplerinin istedikleri kazançları elde etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca Kur’an onlara, insanların baskıcı sistemlerinin sağlamadığı güvenliği de sağlar. İşte bu çalışmanın önemi de zaten buradadır. Önceki çalışmalarda bu konu hakkında dağınık bulgulara rastlamamıza karşın, bu başlık altında özel bir çalışma bulamadık. Bu, bu araştırmanın önemini ve araştırmacının sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu çalışma, Kuran-ı Kerim'in kamu yönetimi temel ilkelerini ele alacaktır. Terminolojisini tanımlar, unsurlarını açıklar ve bu unsurlar arasındaki ilişkiyi netleştirir. Çalışma, referanslarının yanı sıra Kuran metnine bağlı olacaktır. Ardından temel Tefsir kitaplarına başvuracak ve modern çalışmaları göz ardı etmeyecektir. Çalışma, endüktif yaklaşımı ve analitik yaklaşımı iki metod olarak benimseyecektir. Verileri toplayacak ve geçerli bilimsel sonuçlara ulaşmak için analiz edecektir.

Business Administration in the light of the Holy Quran

Away from the guidance of the Qur’an, people flounder in management systems. So they try communism sometimes. It's burned them with her fire. They flee to capitalism other times. So they will be like a detonator from the hot sand with fire. While the guidance of the Noble Qur’an includes just principles. And values save humanity if we apply it. Business owners also achieved what they hoped for. And provide them with security unless unjust human systems. Here lies the importance of this study. Although we found scattered ideas on this subject in previous studies, we did not find a specialized study with this title. What makes this research more important. The researcher has more responsibility. This study will address the basic principles of business administration in the Noble Qur’an. It will define its terms. Also It will explain its elements, and clarify the relationship between these elements. The study will draw the Quranic text on top of its references. Then Retreat the basic interpretation books. It will not neglect to benefit from recent studies. And adopts the inductive approach and the analytical approach, two approaches. Where it collects data and analyzes it to reach correct scientific results.

Kaynakça

1- ابن أبي زَمَنِين، محمد بن عبد الله. تفسير القرآن العزيز. تحقيق: حسين بن عكاشة الكنز، محمد بن مصطفى . القاهرة ،مصر الفاروق الحديثة، 2002م. 2- ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني. الأموال.تحقيق شاكر ذيب فياض. السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1986م.

Kaynak Göster

ISNAD Cevher, Mesut . "إدارة الأعمال في ضوء القرآن الكريم". Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 106-129 .