"ÖZGÜRLÜKLERİN ŞİDDETİ"NDEN "ŞİDDETİN ÖZGÜRLÜĞÜ"NE: SOSYO-HUKUKSAL GELİŞİMİ İÇİNDE TERÖR KAVRAMINA ULUSÖTESİ ETİK YAKLAŞIM MÜMKÜN MÜ?

Sivil itaatsizlik, şiddet ve kamu özgürlükleri üçgeninde terör kavramı bir çok siyasal ve hukuksal yaklaşımın aracı olmuştur. Ulusal düzeyde kamu otoriteleri ve siyasal iktidarlar ile halktan gruplar-kişiler arasında yaşanan çatışmalarda olduğu kadar uluslararası alanda devletler arasındaki uyuşmazlıkların da terörle ilişkilendirildiği olmuştur. Terörün içindeki şiddet unsurunun engellenmesi amacıyla ulusal yasaların kullanılması, terörün uluslararası müdahale için araç olarak kullanılması, terörün ulusal alanda muhalefeti bastırmak için araç olarak kullanılması, terörün şiddet grupları tarafından siyasal taviz koparmak için kullanılması gibi durumlar etik sorunların belli başlı tartışma konularıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bagdasarian ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sefilyan davaları, terörün uluslararası hukuksal, sosyal ve psikolojik yanları ile birlikte ele alınmış, etik sorunlar gözlemlenmiştir.

FROM VIOLENT FREEDOMS TO FREEDOM OF VIOLENCE: IS IT POSSIBLE TO BRING A TRANSNATIONAL ETHICAL APPROACH TO THE CONCEPT OF TERRORISM?

The concept of terror has been a legal and a political instrument within the triangle of civil disobedience, violence and public liberties. The conflict between social groups-individuals and public authorities, governments at national level, as well as disputed between states have closely been linked with terror. Among the well-known ethical issues worth to debate are: the use of national legislation to ban acts of violence inside terrorism, the use of terror as a reasoning to intervene internationally, the use of terror to opress the opposition at national arena, the use of terrorism as a leverage to gain concession on political arena. These ethical questions are observed on the complementary work of social, legal and psychological dimensions with the analysis of cases Bagdasarian in United States Jurisdiction, Sefilyan within the European Court of Human Rights jurisdiction.

Kaynak Göster