VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

Devletlerin milletlerarası ticaretin en temel sözleşmelerinden biri olan satım sözleşmesine ilişkin maddi hukuk kurallarının birbirinden farklı olması sebebiyle, milletlerarası satım hukukunun yeknesaklaştırılması çalışmaları büyük öneme sahip olup bu amaçla yapılmış sözleşmelerin en önemlisi 11 Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’dir. Sözleşme, 1 Ağustos 2011’den itibaren Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Viyana’da imzalanmış olması sebebiyle Viyana Satım Sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Sözleşme, milletlerarası taşınır sözleşmelerin kuruluşu, ifası ve sona ermesi ile ilgili hükümler içermektedir. Makalede, öncelikle Sözleşme’nin uygulama alanı; zaman, yer ve konu bakımından irdelenmiş, ardından Sözleşme’nin yorumlanması ve bağlayıcılığıhususlarına değinilmiştir

Scope Of Application, Interpretation And Bindingness Of Vienna Sales Convention

Adopting uniform substantive law rules on sales contracts has a great importance, due to the difference between states’ substantive law rules on sales contracts, which is one of the most fundamental contracts of international business; one of the most important convention which is prepared with this purpose calledthe United Nations Convention on the International Sale of Goods dated 11 April 1980. The Convention has also been implemented in Turkey since 1 August 2011.The convention is also known as “the Vienna Sales Convention” due to it was signed in Vienna. The Vienna Sales Convention contains provisions regarding the establishment, execution, and termination of the contracts related to the international sale of movable properties.This article is primarily concerned with the application of the Convention; time, place and subject, then the interpretation and bindingness of the Convention are examined

___

Atamer, Yeşim M. (Ed.): Milletlerarası Satım Hukuku-Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), 2.tıpkı bası, İstanbul 2008.

Çalışkan, Yusuf: Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul,2014.

Duhl, Gregory M.: International Sale of Goods (August 2009). Business Lawyer, Vol. 64, 2009, .

Develioğlu, Hüseyin Murat: “CISG’ın Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı”, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, 2013/1, s.53-71.

Flechtner, Harry M.: Issues Relating to the Applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2008-07; Uniform Law For International Sales Under The 1980 United Nations Convention, John Honnold, 4th edition, The Hague: Kluwer Law International, .

___

Bibtex @ { taad693929, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {801 - 835}, title = {VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI}, key = {cite}, author = {Öner, Özlem} }
APA Öner, Ö. (2017). VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 801-835 .
MLA Öner, Ö. "VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 801-835 <
Chicago Öner, Ö. "VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 801-835
RIS TY - JOUR T1 - VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI AU - Özlem Öner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 801 EP - 835 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI %A Özlem Öner %T VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Öner, Özlem . "VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 801-835 .
AMA Öner Ö. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI. TAAD. 2017; (31): 801-835.
Vancouver Öner Ö. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 801-835.
IEEE Ö. Öner , "VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMA ALANI, YORUMLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 31, ss. 801-835, Tem. 2017