UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190

Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarına ilişkin gerek uygulamada gerekse öğretide daha çok uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu TCK m.188 ile uyuşturucu madde kullanma suçlarının TCK m.191 inceleme konusu yapıldığı söylenebilir. Kanun koyucunun, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile kullanma suçlarının yanı sıra, bu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçlarını da bir o kadar tehlikeli görmesi dolayısıyla gerek 765 gerekse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma yoluna gittiği ifade edilebilir. Buna karşın, öğretide uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçlarına yönelik makale formatında müstakil bir çalışma bulunmamaktadır. Ve bu sebeple elinizdeki çalışmanın bu alandaki bir boşluğu dolduracağı ümidinde olduğumu belirtmek isterim.İşte bu makale, inceleme konusu suç tiplerinin hangi koşullarda karşımıza çıktığı, öğretideki farklı bakış açılarının bu hususta neler söylediği ve bunların içtihatlara nasıl yansıdığı sorularına cevap aramaktadır

The Crimes of Facilitating and Encouragement the Use of Narcotics or Psychotropic Substances TCC Art.190

Regarding the offences of narcotics or psychotropic substances either in practice or in teachings mostly it can be said that the issue of investigating crimes of production and trade of narcotics or psychotropic substances TCC Art.188 and use of narcotics or psychotropic substances TCC Art.191 .It can be said that the lawmaker went to the punishment in the Turkish Criminal Code no. 765 and 5237 in order to facilitate and encourage the use of these substances in addition to the crimes of production and trade of narcotics or pyschotropic substances. However, there is no independent work in the form of an article on the crime of facilitating and encouraging the use of narcotics or pyschotropic substances in the teachings. And for this reason, I would like to state that I hope this work will fill a void in this area.This article is seeking answers to the question of which conditions of the crime types of investigation are confronted, what different perspective in teachings said about this issue and how they reflect on case law

___

AKKAYA, Çetin, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2013.

ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet, Gerekçeli Ceza Kanunları, Adalet Yayınevi, 17. Baskı, Ankara, 2016.

ERMAN, Sahir / ÖZEK, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamunun Selâmetine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 369-413), Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1995.

GERÇEKER, Hasan, Yorumlu & Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt II, Ankara, 2011.

HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2016.

HAKERİ, Hakan, Kasten Öldürme Suçları TCK 81-82-83, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2007.

İÇEL, Kayıhan / YENİSEY, Feridun, Ceza Kanunları, Beta Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul, 1997.

KARAKAŞ DOĞAN, Fatma, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015.

KURT, Şahin / KURT, Ela, Uygulamada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

MALKOÇ, İsmail, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu (Değişiklikler ve İçtihatlarla), 3. Cilt, Madde 150-241, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2013.

ÖNER, Mehmet Zühtü, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.

ÖZBEK, Veli Özer / KANBUR, Mehmet Nihat / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar / TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara, 2015.

ÖZDABAKOĞLU, Erdinç Hakan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

ÖZEN, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

PARLAR, Ali / DEMİREL, Güleç, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015.

PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, Türk Ceza Kanunu Yorumu, 3. Cilt, Madde 146-222, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2008.

PARLAR, Ali / HATİPOĞLU, Muzaffer, 5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hükümler Açısından Asliye Ceza Davaları, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2008.

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 11. Baskı, Ankara, 2016.

TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 14. Baskı, Ankara, 2017.

YALVAÇ, Gürsel, Karşılaştırmalı-Gerekçeli İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008.

YAŞAR, Osman / GÖKCAN, Hasan Tahsin / ARTUÇ, Mustafa, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 4. Cilt, Md. 141-196, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2014.

YENİDÜNYA, A. Caner, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m.190), Ed.: BALCI, Murat, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (9 Mayıs 2011), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011.

YOKUŞ SEVÜK, Handan, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

___

Bibtex @ { taad693633, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {35}, pages = {345 - 374}, title = {UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Enes} }
APA Yılmaz, E. (2018). UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190 . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (35) , 345-374 .
MLA Yılmaz, E. "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 345-374 <
Chicago Yılmaz, E. "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 345-374
RIS TY - JOUR T1 - UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190 AU - Enes Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 374 VL - IS - 35 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190 %A Enes Yılmaz %T UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190 %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 35 %R %U
ISNAD Yılmaz, Enes . "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 35 (Temmuz 2018): 345-374 .
AMA Yılmaz E. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190. TAAD. 2018; (35): 345-374.
Vancouver Yılmaz E. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (35): 345-374.
IEEE E. Yılmaz , "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA VE ÖZENDİRME SUÇLARI TCK M.190", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 35, ss. 345-374, Tem. 2018