Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So

Yapay zekâ, insanlar tarafından yapıldığında belirli bir zekâ gerektiren işleri yapabilen makineler anlamına gelen bir bilgisayar bilimi kavramıdır. Makine öğrenimi ve derin öğrenme adı altında iki metodu ve sadece bir işte uzmanlaşan tamamen tepkisel bir türden, nihayetinde kendi bilincinin varlığında olacak derecede zeki olma noktasına doğru evrilen dört türü bulunmaktadır. İnsanlar günlük hayatlarından yapay zekâ ile karşılaştıkça hem yeni hukuki problemler ortaya çıkmakta hem de bu problemlerin var olan hukuk kuralları ile çözümlenmesi giderek güçleşmektedir. Bu noktada bu problemlerin aşılabilmesi için getirilebilecek önerilerin seyri, yapay zekânın verdiği zararlardan kimin/kimlerin sorumlu olacağının ancak öncelikle de yapay zekânın hukuki statüsünün ne olacağı sorunun cevaplandırılmasına bağlıdır. Bu konuya ilişkin yaklaşımlar bakımından Avrupa Parlamentosu’nun yapay zekânın hukuki statüsüne ve yapay zekâ kullanımının verdiği zararlardan sorumluluğa ilişkin tavsiye Raporu bir referans noktası olarak alınabilir niteliktedir. Ancak bu konuya ilişkin somut hukuki öneriler yapılırken aynı zamanda yapay zekânın etik bir boyutunun olduğu da gözden kaçırılmamalıdır

The Legal Status of Artificial Intelligence With Regard to Civil Law and The Liability Thereof

Artificial Intelligence AI is a term that is used in computer science and means machines that are capable of doing things that require intelligence when done by humans. Under AI there are two methods called machine learning and deep learning. AI has four different types ranging from purely reactive AI which is specialized only in one field to more sophisticated types such as self-aware AI. As people are getting encounter with AI in their daily lives, new problems which cannot easily be solved with the existing law are likely to arise. The path of suggestions made in order to solve these problems depends on who will be liable to AI related damages, but most importantly on what the legal of AI will be. The recommendations of the European Parliament concerning the legal status of AI and liability issues of AI-related damages could be a guiding point when making legal suggestions. However, it should also be noted that there is also ethics involved

___

ALEXANDRE, Felipe Maia, “The Legal Status of Artificially Intelligent Robots” (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i d=2985466)

BAYAMLIOĞLU, Emre, “Akıllı Yazılımlar ve Hukuki Statüsü: Yapay Zekâ ve Kişilik Üzerine Bir Deneme”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, B.1, İstanbul 2008.

BOZKURT YÜKSEL, Armağan Ebru, “Robot Hukuku”, TAAD, Yıl. 7, S. 29, 2017, 85-223.

BOZKURT YÜKSEL, Armağan Ebru/BAK, Başak, “Yapay Zekâ”, Futurist Hukuk, İstanbul 2018.

CALO, Ryan, “Robotics and the Lessons of Cyberlaw”, California Law Review, S. 103, 2015.

ÇEKİN, Mesut Serdar, “Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk”, TAAD, Yıl. 9, S. 33, 2018, 283-301.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, C. II, İstanbul 2009.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 18, Ankara 2015.

HAVUTÇU, Ayşe, Türk Hukukunda Bir Örtülü Boşluk, İstanbul 2005.

HINTZ, Arend, “Understanding The Four Types of AI, From Reactive Robots to Self-Aware Beings”, (https://theconservation.com/understandig-the-fourtypes-of-ai-from-reactive-robots-to-self-aware-beings-67616)

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 19, Ankara 2015.

KIRCA, Çiğdem, Ürün Sorumluluğu, Ankara 2007.

LI, Deyi /DU, Yi, Artificial Intelligence with Uncertainty, New York 2007.

LIN, Patrick/ABNEY, Keith/BEKEY, George, “Robot ethics: Mapping the issues for a mechanized world”, Artifical Ingelligence, S. 175, 2011, 942-949.

MCCARTHY, John “Epistomological Problems of Artifical Intelligence”, 1977.

(https://www.cs.ucf.edu/~dcm/Teaching/COT481Spring2011/Presentations/ epistemological.pdf)

MILLINGTON, Ian/FUNGE, John, Artifical Intelligence For Games, B.2, New York 2009.

REPORT WITH RECOMMENDATIONS TO THE COMMISSION ON CIVIL LAW RULES ON ROBOTICS, European Parliament, (http://www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017- 0005+0+DOC+XML+V0//EN)

RICHARDS, Neil M., “How should the law think about robots?”, We Robot 2012, Inagural Conference on Legal and Policy Issues Relating to Robotics, April 21- 22, 2012, University of Miami School of Law. (http://robots.law.miami.edu/ wp-content/uploads/2012/03/RichardsSmart_HowShouldTheLawThink.pdf)

TORRANCE, Mark, “AI vs Machine Learning vs Deep Learning”. (https://www. youtube.com/watch?v=3WhpAKJcggl)

YETİM, Servet, “Sürücüsüz Araçlar ve Getirdiği/Getireceği Hukuki Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, S. 1, 2016, 127-184.

WENG, Yueh-Husuan/CHEN Chien-Husuan/SUN, Chuen Tsai, “Toward the Human-Robot Coexistence Society: On Safety Intelligence for the Next Generation Robots”. (https://works.bepress.com/weng_yueh_hsuan/1/)

http://www.bbc.com

http://www.dailymail.co.uk

https://www.dailystar.co.uk

http://www.differencebetween.com

http://www.europarl.europa.eu

https://www.futurism.com

http://www.iflscience.com

https://www.internetsociety.org

https://www.livescience.com

https://www.reuters.com

https://www.theguardian.com

http://www.telegraph.co.uk/technology

https://www.theverge.com

___

Bibtex @ { taad693619, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {35}, pages = {211 - 232}, title = {Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So}, key = {cite}, author = {Bak, Başak} }
APA Bak, B. (2018). Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (35) , 211-232 .
MLA Bak, B. "Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 211-232 <
Chicago Bak, B. "Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 211-232
RIS TY - JOUR T1 - Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So AU - Başak Bak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 232 VL - IS - 35 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So %A Başak Bak %T Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 35 %R %U
ISNAD Bak, Başak . "Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 35 (Temmuz 2018): 211-232 .
AMA Bak B. Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So. TAAD. 2018; (35): 211-232.
Vancouver Bak B. Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (35): 211-232.
IEEE B. Bak , "Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki So", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 35, ss. 211-232, Tem. 2018