HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI

Bu Makale’de, Uluslararası Deniz Hukuku görülen Mahkemesinde Davası incelenecektir. Japonya bayraklı Hoshinmaru Gemisine, Rusya münhasır ekonomik bölgesi içinde 2 Haziran 2007 tarihinde Rusya tarafından el konulmuştur. BMDHS’ye göre, el konulan gemi, makul teminat ve diğer garantiler karşılığında gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. Rusya, Gemi ve mürettebatının gecikmeksizin serbest bırakılması için 13 Temmuz 2007’de teminatı belirlemiştir. Japonya, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 73 maddesinin 2. bendini ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bu iddia, Rusya tarafından reddedilmiştir. Dava’nın taraflarının her ikisi de teminat ve diğer mali garantilerin makul olması ilkesi üzerinde uyuşmuşlardır. Fakat makul teminat ya da diğer mali garantilerin kapsamı konusunda anlaşamamışlardır. Makale’de, gecikmeksizin serbest bırakma prosedürünün temel amaç ve mantığı analiz edilmiştir

The Hoshinmaru Case; The Prompt Release Of Vessels And Crews In The International Tribunal For The Law Of Sea

This Paper examines the Hoshinmaru Case, has been determined by International Tribunal for the Law of Sea .The Hoshinmaru Vessel, flying the flag of Japan, was detained in the Russian exclusive economic zone on 2 June 2007. Arrested vessel shall be promptly released upon the posting of the reasonable bond or other security to United Nations Convention on the law of Sea. He bond was set by the Russia on 13 July 2007.The Japan alleged that contrary to the article 73, paragraph 2, of the United Nations Convention on the Law of Sea. This allegation was denied by the Russia. Both partiesof the Case, agreed in principle that a bond and other financial security should be reasonable. But, there was a discuss that about in deciding the content of the reasonable bond or other financial security. The paper analyzes that the fundamental objective and purpose of the prompt release prosedure

___

AÇIKEL, Aslıhan Erbaş: “Uluslararası Deniz Hukukunda Gemilere El Konulması Halinde Bayrak Devletinin Yetkileri”, Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları Sempozyumu, Ed. Ersan Başar, ORSAM Kitapları No:2, Ankara, 2011, s. 69-63

AKÇAPAR, Burak: “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Deniz Hukuku Uluslararası Mahkemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 1, 1996, s.19-42

BECKMAN Robert & DAVENPORT Tara : “The EEZ Regime: Reflection After 30 Years”, LOSI Conferance Papers, Korea, May, 2012, s. 1-41

BOZKURT, Enver: Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Asil Yayın, Dağıtım A.Ş., Ankara, 2011

CUASAY, P.:“ Borders on the Fantastic:Mimesis, Violence, and Landscape at the Temple of Preah Vihear”, Modern AsianStudies, Volume 32, Issue 4, October 1988, s. 849-890

Declaration of Judge Treves, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_14/14_judgment_060807_dec_Treves_en.pdf (Erişim: 05.03.2017)

Declaration of Judge Türk, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ cases/case_no_14/14_judgment_060807_dec_Tuerk_en.pdf (Erişim: 04.03.2017)

ERKİNER, Hakkı Hakan: Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

ERTUĞRUL, Ümmühan Elçin: Uluslararası Hukukun Emredici Normlarından Doğan Yükümlülüklerin Ciddi İhlallerinden Devletin Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2012

JIANJUN, Gao: “Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention: Practice of the ITLOS”, Chinese Journal of International Law, Vol.7, No:1, 2008, s. 115-142

GÖKALP, İbrahim: Milletlerarası Adalat Divanı’nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008

GÖKALP, İbrahim: “Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölgedeki Uygulama Yetkisinin Kapsam ve Sınırları”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2012.

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_ en.pdf (Erişim: 03.03.2017)

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/ unclos_e.pdf ( Erişim:28.03.2017)

KESKİN Funda: “1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden Doğan Sorunların Çözülmesinde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi”, Ankara Üniversitesi Sisyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 1998, s. 185-205

KOH, Tommy T.B.: “The Exclusive Economic Zone”, 30 Malaya. Law. Rew. , 1988, s. 1-34

KURAN, Selami: Uluslararası Deniz Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2016.

MERAY, Seha L.: “ Devletler Hukukunda ‘Kıt’a Sahanlığı’ Meseleleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 1955, s. 80-135

OKUR, Derya Aydın: “Tomimaru Davası: Müsaderenin Gecikmeksizin Serbest Bırakma Yükümlülüğüne Etkileri”, (Tomimaru Case- Prompt Release) M.Ü.H.F. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2010

PAZARCI, Hüseyin: Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012.

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, 1,2,4,30, 31. maddeler, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_ articles/9_6_2001.pdf (Erişim: 11.02.2017)

SARI, H. Gürbüz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı Perspektifinden Devletlerin Gemilere El Koyma Yetkisi; Örnek Dava İncelemesi”, Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları Sempozyumu, Ed. Ersan Başar, ORSAM Kitapları No:2, Ankara, 2011,s . 39-47

SCHRIJVER, Nico: Sovereignity Over Natural Resources, Balancing Rights and Duties, Cambridge University Press, 1997

Sockeye Salmon, Commercial Fisheries Management and Development Staff, https://www.adfg.alaska.gov/static/education/wns/sockeye_salmon.pdf, (Erişim :28.03.2017)

TOLUNER, Sevin: Milletlerararası Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi, Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası, Beta Basım, Yayın, Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996.

The “Hoshinmaru” Case, (Japan v. Russian Federation ) List of Cases No: 14, Judgment of 6 August 2007, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_14/14_judgment_060807_en.pdf (Erişim: 07.01.2017)

The “Hoshinmaru” Case, (Japan v. Russian Federation), Public Sitting, held on Thursday, 19 July 2007, at 3.00 pm, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_14/PV.07_1_19.07.p.m.E.pdf (Erişim: 19.02.2017)

The 88th Hoshinmaru, (Japan(Applicant) v. Russian Federation (Respondent)) Application for the Prompt Release of a Vessel and Its Crew, 6 July 2007

(Application of Japan), https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ cases/case_no_14/application_japan_eng.1.pdf (Erişim 09.02.2017)

The Hoshinmaru Case, (Japan v. The Russian Federation), Statement in Response of the Russian Federation, 15 July (Statement in Response of the Russian Federation) 2007,https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ cases/case_no_14/statement_response_russian_fed_eng.1.pdf, (Erişim 11.02.2017)

The “Camouco” Case, (Panama v. France) , Application for Prompt Release, Judgment, 7 February 2000. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_5/Judgment.07.02.00.E.pdf, (Erişim: 03.02.2017)

The “Monte Confurco” Case, ( Seychelles v. France), Application for Prompt Release, Judgment,18 December 2000, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_6/Judgment.18.12.00.E.pdf (Erişim 11.01.2017)

The “M/V Saiga” Case,Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, Judgment, 4 December 1997 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/ case_no_1/judgment_041297_eng.pdf (Erişim): 12.02.2017)

The “Volga” Case, (Russian Federation v. Australia), Prompt Release, Judgment of 23 December 2002. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ cases/case_no_11/11_judgment_231202_en.pdf, (Erişim: 12.12.2016)

UZUN, Elif: Milletlerarası Hukuka Aykırı Eylemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

___

Bibtex @ { taad693906, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {31}, pages = {411 - 440}, title = {HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Ümmühan Elçin} }
APA Ertuğrul, Ü. E. (2017). HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (31) , 411-440 .
MLA Ertuğrul, Ü. E. "HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 411-440 <
Chicago Ertuğrul, Ü. E. "HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 411-440
RIS TY - JOUR T1 - HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI AU - Ümmühan Elçin Ertuğrul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 440 VL - IS - 31 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI %A Ümmühan Elçin Ertuğrul %T HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 31 %R %U
ISNAD Ertuğrul, Ümmühan Elçin . "HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 31 (Temmuz 2017): 411-440 .
AMA Ertuğrul Ü. E. HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI. TAAD. 2017; (31): 411-440.
Vancouver Ertuğrul Ü. E. HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (31): 411-440.
IEEE Ü. E. Ertuğrul , "HOSHİNMARU DAVASI; ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİNDE GEMİ VE MÜRETTEBATIN GECİKMESİZİN SERBEST BIRAKILMASI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 31, ss. 411-440, Tem. 2017