FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ

Fikîr ve sanat eserlerinde, sahibinin eser üzerindeki hakları, manevi ve mali haklar olmak üzere iki kategoride incelenir. Eser üzerindeki manevi haklar hukukî işlemlere konu edilemez. Mali haklar ise hukukî işlemlere konu olabilir. Bu bağlamda eser sahibi, mali haklarla alakalı eser üzerinde borçlandırıcı işlem yapabileceği gibi tasarruf işlemi de yapabilir. Mali haklar üzerinde eser sahibinin yapabileceği hukukî işlemlerden biride lisans sözleşmesidir. Bu çalışmada, fikîr ve sanat eserleri üzerinde tesis edilen lisans sözleşmelerinin sağladığı haklarının haczinin mümkün olup olmadığı ve eğer mümkünse nasıl yapılacağı ve son olarak da lisans sözleşmelerinin sağladığı haklarının nasıl paraya çevrileceği incelenecektir.

Distraint And Encashment of the Royalties Provided by License Agreements Based on Literaryand Artistic Works

The properties of the author on his literary and artistic works are examined in two different categories defined as moral and financial rights. The moral rights of the work can’t be the subject matter of legal transactions. Contrary to this financial rights are the subject matter of legal transactions. Within this context, related to financial rights, the owner of the work has the right of making both promissory transactions and act of disposal. License agreement is one of the legal transactions of the owner of the work related to financial rights. In this study whether the royalties provided by license agreements based on literary and artistic works are distrainable and if distrainable, in what way it can be possible will be examined. Finally how the royalties provided by license agreements are encashed will be analyzed.

___

AKKAYA Tolga, “İcra Memurunun Haczedilmezlik Kurallarını Kendiliğinden Dikkate Alıp Alamayacağı Sorunu”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, DEÜHFD, Y. 2009, C. 11, s. 845-866.

ALTAY Sümer, 5846 Sayılı FSEK Bağlamında Mali Hakların Haczine ve İflâs Masasına Girmesine İlişkin Bazı Faraziyelerin Değerlendirilmesi”, İHFM, C. 56, S. 1-4, Y. 1998, s. 209-218.

ANSAY Sabri Şakir, Hukuk İcra ve İflâs Usûlleri, 5. Baskı, Ankara 1960.

ARBEK Ömer, Fikîr ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2008.

ARKAN Sabih, Marka Hukuku, C. II, Ankara 1997.

ARSLANLI Halil, Fikrî Hukuk Dersleri II Fikîr ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954.

ASLAN Kudret, Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.

AYDINCIK Şirin, Fikrî Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri, İstanbul 2006.

AYHAN Rıza, Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2016.

AYİTER Nuşin, Hukukta Fikîr ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981.

AYİTER Nuşin, İhtira Hukuku, AÜHF Yayınları, N. 236, Ankara-1968.

BAL Nurullah, “Fikîr ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Fikrî Hakların Haczi”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. I, Ankara 2014, s. 440-462.

BAŞARAN Sıla, Marka Lisans Sözleşmesinin Hukukî Niteliği, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, Y. 2012, C. 8, S. 29, s. 75-90.

BELGESAY Mustafa Reşit, İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2. Baskı, İstanbul 1948.

BELGESAY Mustafa Reşit, Fikîr ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1952.

BERKİN Necmeddin M., İcra Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul 1969.

BOLAYIR Nur, “Fikrî Mülkiyet Haklarında Cebri İcra Sistemi”, DEÜHFD, C. 16, ÖS. 2014 Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Y. 2015, s. 2513-2570.

BOSO Burcu, Sınaî haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, Y. 2006, S. 8, s. 851-883.

DELİDUMAN Seyithan, “5846 Sayılı Fikîr ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Haczin Konusu”, Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 08-11 Ocak 2002, Ankara, s. 866-883.

DURAN Osman, “Belediyeye Karşı Haciz Tatbiki”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. I, Ankara 2014, s 753-795.

DURAN Osman/YEŞİLYURT Allı, İl Özel İdaresi Mallarının Haczi, EÜHFD, C. IX, S. 2, Y. 2014, 61-104.

ERBEK Özge, Fikîr ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukukî Niteliği, DEÜHFD, C. 11, S. 2, Y. 2009, s. 1-68.

EREL Şafak N., Türk Fikîr ve Sanat Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2009.

HİRSCH Ernst E, Hukukî Bakimdan Fikrî Say II, İstanbul 1943.

İPEKÇİ Nizam, İcra ve İflâs Kanunu Tatbikatı (Şerh), 7. Baskı, İstanbul 2007.

KAÇAK Nazif, Haczedilemezlik, Ankara 2006.

KARSLI Abdurrahim, İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2014.

KERİMOĞLU Hande Bahar, Fikîr ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans (Ruhsat) Sözleşmesinin Hukukî Niteliği, Kamu- İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Y. 2003, C. 7, S. 2, s. 2-22.

KILIÇOĞLU Ahmet M., “Telif Hakkı ve Yayın Sözleşmesinden Ayırdedilmesi”, FMR C. I, S. 2000/1, s. 43-49.

___

Bibtex @ { taad693989, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {32}, pages = {367 - 389}, title = {FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özkan, Yavuz} }
APA Özkan, Y. (2017). FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (32) , 367-389 .
MLA Özkan, Y. "FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 367-389 <
Chicago Özkan, Y. "FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 367-389
RIS TY - JOUR T1 - FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ AU - Yavuz Özkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 389 VL - IS - 32 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ %A Yavuz Özkan %T FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 32 %R %U
ISNAD Özkan, Yavuz . "FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 32 (Ekim 2017): 367-389 .
AMA Özkan Y. FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ. TAAD. 2017; (32): 367-389.
Vancouver Özkan Y. FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (32): 367-389.
IEEE Y. Özkan , "FİKÎR VE SANAT ESERLERİNDE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI LİSANS HAKLARININ HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 32, ss. 367-389, Eki. 2017