EPİSTOKRASİNİN ANALİZİ VE DEMOKRASİYE KATKILARI

Epistokrasi, seçmenin siyasi sistem içerisinde bilgi düzeyinin yüksek olmasına ve sorumlu davranmasına dayanır. Günümüz dünyasında, demokrasi en çağdaş ve en popüler yönetim biçimi olarak kabul görmektedir. Demokratik süreçlerin işlemesinde ana aktör olan halktır. Temel kamu politikaların belirlenmesi, halkın seçtiği parlamenterler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu noktada, halkın seçimlerde doğru tercihler yapmış olması temel politikaların başarısı için önemlidir. Bu nedenle epistokrasi seçmenin bilinç düzeyinin artmasını amaçlar. Seçmenin bilinç düzeyinin artması daha isabetli siyasi kararlara erişimi sağlayacaktır. Seçmenin kullandığı oyun sorumluluğunu taşıması gerekir. Diğer yandan, seçmen davranışlarının analizi epistokrasi çalışmalarında önemli bir etkendir. Epistokrasi, seçmenin rasyonel olmayan davranışları üzerinde durur ve bu davranışların doğru netice alınması için düzeltilmesine çabalar. Bu noktada epistokrasi, bilgili seçmen düşüncesi altında fazladan güç oluşturmak suretiyle parlamentolara katkı sağlayabilir. Epistokrasi seçimlerin önemini göstermek için seçmenlere eğitim verilmesine destek verir. Epistokrasi, seçmenlerde bazı nitelikler arayıp siyasi sistemde bazı ölçüler arayabilir. Epistokratik ölçülere pek çok eleştiri yöneltilmekle birlikte demokrasi dahi bünyesinde “seçmen olma yaşı” gibi bazı doğal epistokratik sınırlar barındırmaktadır. Sonuç olarak, makalede epistokratik sınırların demokrasi üzerindeki bazı etkileri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Demokrasi, , Epistokrasi, , Seçim, , Bilgi, , Parlamento,

Analyses of Epistocracy and it’s Contributions to Democracy

Epistocracy bases on high level knowladge and responsible behavior of voter in political system. Democracy is accepted as most popular and most contemporary regime in our world. Public, is main actor in management of democratic process. Defining of main public politics occur via voted members of parliament. In this point, right choice of people is important for success of main politics. For this reason, Epistocracy aims to rise level of voters consciousness. Rising of voters consciousness provides to reach more appropriate political decisions. Voters should bear responsibility of their votes. On the other hand, analyses of voters’ behaviors is important factor for conducting a research about Epistocracy. Epistocracy emphasizes on irrational behaviors of voters and endeavors to correct these behaviors for successful result. In this poitn, Epistocracy can contributed parliaments via creating extra force under the consideration of wise voter. Epistocracy supprt to give edication to voters for demonstrating importance of elections. Epistocracy can seek some qualificaitons for voters and some criterias for political system. There are many critiques for epistocratic criterias, but democracy contains some natural epistocratic criterias just like “age of being voters.” Finally, there are analyzes about some effects of epistocratic limits on democracy in this article.

___

 • ACHEN, Christopher H, BARTELS, Larry M., Democracy For Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press, Princeton, 2016.
 • BRENNAN, Jason, Against Democracy, Princeton University Press, 2016.
 • BRENAN, Jason, Epistocracy, www.vox.com/2018/7/23/17581394/against-democracy-book-Epistocracy-jason-brennan (E.t.26.01.2019) CAMPBELL, Angus, etal., The American Voter, Hoboken, 1960.
 • DANAHER, John, On the Need for Epistemic Enhancement: Democratic Legitimacy and the Enhancement Project, Law Innovation and Technology, Vol.5, 2013. DOĞAN, Oğuz Kaan, Yasa Yapımında Bir Alternatif: Çift Meclis Sistemi TBB Dergisi 2011/94.
 • ELLIOTT, Kevin J. Against Democracy, Contemporary Political Theory, Vol.17, 2018.
 • Epistocracy, www.pensivepost.com/egalitarianism-or-Epistocracy-81f7949d524a (E.t.26. 01.2019) GÜVEYİ, Ümit, Türkiye’de Seçme ve Seçilme Hakkı Boyutunda Yaşanan Demokratikleşme Sürecinin Kısa Tarihçesi ve Bu Süreçte Kadim Türk Kültürünün Rolü, TBB Dergisi, 2018/137.
 • HOLST, Cathrine, Epistocracy: Conceptual Clarifications, www.uio.no/english/research/ interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/seminars/2011/papers-yale-2011/Yale-Holst.pdf (E.t.06.02.2019) LEMIEUX, Pierre, Power to the Knowers, Regulation Vol. 40, 2017.
 • PETTYS Todd E., Partisanship, Social Identity, and American Government: Reality and Reflections, Lewis & Clark Law Review, Vol.22, 2018.
 • SESHAGIRI, Lee, Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at International Law, Harvard International Law Journal, Vol.51, 2010. SEROTA, Michael; LEIB Ethan J., The Political Morality of Voting in Direct Democracy, Minnesota. Law Review, Vol.97, 2013.
 • SCHIAVONE, Giuseppe; MAMELI, Matteo; BONIOLO, Giovanni, Epistocracy for Online Deliberative Bioethics, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Vol. 24, 2015. URAL, Şafak, Demokrasi Kavramı, Toplumsal Değerler ve Birey, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40/1 Aralık, 1999.
 • VALERIE, Soon, Review of "Against Democracy", Essays in Philosophy, Vol. 19: Iss. 1, 2018.
 • ZABUNOĞLU, Gökçe, Bir Radikal Demokrasi Teorisi Olarak Müzakereci Demokrasi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 66 (4) 2017.