DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER

Karşılaştırmalı anayasa hukuku açısından 43 ülkenin anayasası üzerinde yapılan bu çalışma, temel olarak değiştirilemez maddelerin Dünya’nın çeşitli ülkelerinin anayasalarında yer alıp almadığı, yer alıyorsa kapsamının ne olduğu sorularına cevap aramaktadır. Çalışma iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde değiştirilemez maddelerin hukuki değeri ve bu konuda yeni anayasa çalışmaları sırasındaki öneriler analiz edilmektedir. İkinci bölüm ise farklı kıtalardan ülkelerin anayasalarına odaklanmaktadır. Analiz sonucu, incelenen 43 ülkenin 19’unda anayasal boyutta değiştirilemez maddenin yer aldığını ortaya koymaktadır

Unchangeable Articles in Constitutions Around the World and Suggestions for The New Constitution of Turkey

This study basically seeks to answer two questions in the constitutions of the World’s 43 various countries in terms of comparative constitutional law. These questions are: Is there any unchangeable articles regulated in constitution and if yes, what is the scope of this regulation? Study is composed from two parts. In first part the legal value of unchangeable articles and suggestions for the new constitution of Turkey related to this topic is analyzed. Second part of study focuses on different constitutions of different continents from all around the World. Conclusion of this study shows that constitutions of 19 countries from 43 contains unchangeable articles

___

Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, Mayıs 2011.

ÇAĞLAR Bakır, Anayasa Bilimi, İstanbul 1989.

ERDOĞAN Mustafa, Anayasa ve Özgürlük, Ankara, 2002.

ERDOĞAN Mustafa, “Değiştirilemez Hükümler’ Demokrasiyle Bağdaşır mı?”, Star Açık Görüş, 13.09.2010.

ERDOĞAN Mustafa, Anayasa Hukuku, Ankara, 2011.

EREN Abdurrahman-ALESKERLİ Alesker, Yeni Anayasalar, Ankara, 2005.

EROĞUL Cem, Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1974.

FRIEDRICH, Carl J., Constitutional Government and Democracy, Boston, 1950.

GÖREN Zafer, “Anayasa Koyan Erk Ve Anayasa Değişikliklerinin Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler D., Yıl 8, S. 16, Güz 2009.

GÖZLER Kemal, Kurucu İktidar, Bursa, 1998.

GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, 2010.

GÜLER Gülşah Yalçın, “Anayasa Değişiklikleri, Kurucu İktidarlar ve Meşruiyet”, Sa- yıştay Dergisi, S. 66-67. KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Ankara 1970.

KÜÇÜK Adnan, “Yeni Anayasa Yapımı Eşiğinde: Demokratik İradenin “Anayasada- ki Değiştirilmesi Yasak Hükümler”le Bağlanması”, Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı, İstanbul, 2012, C.3.

LÜTEM İlhan, Yeni Anayasalar, Ankara, 1953.

ONAR Erdal, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993.

ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2011.

ÖZBUDUN Ergun, “Anayasa’nın Değiştirilemez Hükümlerinin Bağlayıcılığı”, Zaman, 12.2008.

TEZİÇ Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul, 1998.

TEZİÇ Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul, 2012.

TUNAYA, Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1980.

TUNÇ Hasan, Türkiye’ye Komşu Devletlerin Anayasaları, Ankara, 2008, s.114.

___

Bibtex @ { taad694175, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {27}, pages = {757 - 792}, title = {DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Tögel, Akif} }
APA Tögel, A. (2016). DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (27) , 757-792 .
MLA Tögel, A. "DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 757-792 <
Chicago Tögel, A. "DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 757-792
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER AU - Akif Tögel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 757 EP - 792 VL - IS - 27 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER %A Akif Tögel %T DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 27 %R %U
ISNAD Tögel, Akif . "DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 27 (Temmuz 2016): 757-792 .
AMA Tögel A. DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER. TAAD. 2016; (27): 757-792.
Vancouver Tögel A. DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (27): 757-792.
IEEE A. Tögel , "DÜNYA ANAYASALARINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER VE TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI İÇİN ÖNERİLER", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 27, ss. 757-792, Tem. 2016