Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr

Ülkemizde hurdacılık faaliyeti ağırlıklı olarak küçük esnaf şeklinde nitelendirilebilecek sokak toplayıcıları ve bu toplayıcıların mallarını satın alan toptancılar aracılığıyla yürütülmektedir. Sokak toplayıcıları bu faaliyetlerinden düşük gelir elde etmekte olup, büyük kısmının vergi mükellefiyeti ve faal bir işyeri bulunmamaktadır.Hurda malın geri dönüşüm zincirinde önemli bir yer tutan sokak toplayıcılarının vergisel anlamda kayıt dışı sayılabilecek faaliyeti bu malları toplu halde istiflemek, sınıflandırmak ve tekrar ekonomiye kazandırmak gibi işlevleri olan hurda toptancılarının faaliyetlerini de kayıt dışına itmektedir. Zira hurda toptancıları sokak toplayıcılarından elde ettikleri hurda emtia alışlarını belgelemek zorundadırlar. Bir kısmı kayıt dışı faaliyet gösteren sokak toplayıcılarından alınamayan belge birçok vergisel uyuşmazlıkta görüldüğü üzere “piyasadan” temin edilmektedir. Sokak toplayıcıları adına tahakkuk eden gelir vergisi tevkifatı stopaj yönünden “verginin sorumlusu” olan ve vergi idaresine karşı sokak toplayıcıları ile birlikte müşterek, müteselsil sorumluluğu bulunan toptancıların kayıt dışına itilmesi beraberinde vergisel uyuşmazlıkları getirmektedir.Bu makalemizde spesifik olarak birçoğu kayıt dışı çalışan sokak toplayıcılarının elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi aşamasında doğan gelir vergisi stopajına ilişkin sorunların mevzuat ve yargı kararları ışığında incelenmesi amaçlanmıştır

Income Tax Stoppage Problem Encountered In Scrap Purchases In The Light of Decisions of the Council of State And Tax Court

The scrap activity in our country is mainly carried out by street collectors who can be described as small tradesmen and wholesalers who buy the goods of these collectors. Street collectors have a low income from these activities, most of which are tax-exempt and do not have an active workplace.The unregistered activity of street collectors, who hold an important place in the recycling chain of scrap goods, also pushes the activities of scrap wholesalers out of register, which functions as collectively collecting, classifying and re-earning these goods collectively. Because the scrap wholesalers must certify their purchases which they have obtained from street collectors. The document, some of which can not be obtained from street collectors operating in the informal sector, is available in “market” as seen in many tax incompatibilities. Income tax that is accrued on the behalf of street collectors is a taxpayer dispute with the “taxpayer” who is responsible for the withholding tax withholding and the street collectors against the tax administration and the collective and collective responsibility of the wholesalers.In this article, it is aimed to investigate the problems related to the income tax withholding which arise in the course of the taxation of the income obtained by the street collectors, which are mostly unregistered, in the light of legislation and judicial decisions

___

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 06.01.1961, s:10700

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 02.11.1984, s:18563

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21.06.2006, s:26205

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10.01.1961, s:10703

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 2014/6058 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 09.05.2014, s:28995

T.C. Başbakanlık Resmi Gazete, 67 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 15.04.1998, s:23314, 2014/23 ve 2014/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

AYDIN, Murat; DENİZ, Kendal. “Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi; Çanakkale Vol. 15, Iss. 30, 2017

HARON, Sharifah A.; PALM L.; YAHAYA N. “Towards Sustainable Consumption: An Examination of Environmental Knowledge Among Malaysians”, International Journal Of Consumer Studies, c.29, 2005, S. 5

GENÇYÜREK, Levent; GÜRBOĞA, Erkan, “Hurda Sektörünün Vergisel Boyutu”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2003, S. 5

MASSOUD, May; MERHEBİ, Faouk, “Guide to Municipal Solid Waste Management”, American University of Beirut (AUB), Publisched by the American University of Beriut-Nature Conservation Center, Lebanon 2016

ŞİMŞEK, V. Arif; TOLU, Abdullah, “Katma Değer Vergisinde İndirim”, Yaklaşım Yayınları

ÜDAM, Geri Dönüşüm Teşvik Raporu 2016, Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği

WOLFGANG, Pfaff S., “Abfallwirtschaft: Jobs, Ressourcen”, Unwelt, Klima und Gesundheitsschutz, KFW-Positionspapier, 2012

http://cevreonline.com/ hurda-atik/, Erişim Tarihi, 01.01.2018

http://tudam.org.tr/TudamGeriDonusumSektoruTessvik Cal%C4%B1smas%C4 %B1.pdf, Erişim Tarihi, 15.03.2018

http://onurelele.blogspot.com.tr/2014/07/geri-donusum-ve-geri-kazanm. html, Erişim Tarihi, (01.02.2018)

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/193/m1-40.htm,ErişimTarihi, (01.03.2018)

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/arama?p=RFLgwolLvo4dvg7DPvkQj095 fazBfXbJ6AmcP3IceTImzjcxZw7LYlDC1A_tGCjO, Erişim Tarihi, (01.03.2018)

Ankara 3. Vergi Mahkemesi 29.04.2013 gün ve E: 2012/2445, 2013/795 sayılı Kararı

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi 28.03.2014 gün ve E: 2013/804, 2014/877 sayılı Kararı

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi 16.12.2016 gün ve E: 2016/2740, 2016/2675 sayılı Kararı

İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 27.12.2012 gün ve E: 2012/341, 2012/3640 sayılı kararı

İzmir 1. Vergi Mahkemesi 24.11.2011 gün ve E: 2010/1991, 2011/2173 sayılı kararı

Danıştay 4. Dairesi 06.04.2015 günlü, 2015/1531 sayılı Kararı

Danıştay 4. Dairesi 16.06.2016 günlü, 2016/3152 sayılı Kararı

Danıştay 4. Dairesi 29.09.2017 günlü, 2017/6475 sayılı Kararı

Danıştay 4. Dairesi 30.10.2017 günlü, 2017/7185 sayılı Kararı

Danıştay 9. Dairesi 03.05.2017 günlü, 2017/4448 sayılı Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22.11.2017 günlü, 2017/326 sayılı Kararı

___

Bibtex @ { taad693634, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {35}, pages = {57 - 80}, title = {Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr}, key = {cite}, author = {Kaplanhan, Fatih and Başer, Hüseyin Çağrı} }
APA Kaplanhan, F. & Başer, H. Ç. (2018). Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (35) , 57-80 .
MLA Kaplanhan, F. , Başer, H. Ç. "Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 57-80 <
Chicago Kaplanhan, F. , Başer, H. Ç. "Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 57-80
RIS TY - JOUR T1 - Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr AU - Fatih Kaplanhan , Hüseyin Çağrı Başer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 80 VL - IS - 35 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr %A Fatih Kaplanhan , Hüseyin Çağrı Başer %T Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 35 %R %U
ISNAD Kaplanhan, Fatih , Başer, Hüseyin Çağrı . "Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 35 (Temmuz 2018): 57-80 .
AMA Kaplanhan F. , Başer H. Ç. Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr. TAAD. 2018; (35): 57-80.
Vancouver Kaplanhan F. , Başer H. Ç. Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (35): 57-80.
IEEE F. Kaplanhan ve H. Ç. Başer , "Danıştay ve Vergi Mahkemesi Kararları Işığında Hurda Alımlarında Karşılaşılan Gelir Vergisi Stopajı Pr", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 35, ss. 57-80, Tem. 2018