AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI

İfade özgürlüğü, demokratik toplumun en önemli unsurlarından biridir ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlemiştir. Sözleşme’nin 10/2. maddesinde ise ifade özgürlüğünün hangi durumlarda ve hangi şartların gerçekleşmesi halinde sınırlandırılabileceği düzenlemiştir. Diğer bazı temel hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, ifade özgürlüğü de mutlak bir özgürlük olmayıp, belirli durumlarda Sözleşmeci Devletler tarafından müdahale edilebilecektir. Müdahale alanları sınırlı sayı prensibine göre sayılmıştır. Sözleşme’nin 10. maddenin ilk fıkrası çerçevesinde ifade özgürlüğüne bir müdahale olup olmadığı; gerçekleştirilen müdahalenin “yasayla öngörülmüş olup olmadığı”, “müdahalenin meşru amaçlara dayanıp dayanmadığı” ve “müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı” temelinde incelemektedir

Restriction of the Freedom of Expression in the Judgments of the European Court of Human Rights

Freedom of expression is one of the most important elements of a democratic society and enshrined in Article 10 of the European Convention on Human Rights. Article 10 § 2 of the Convention sets forth the cases and conditions in which the freedom of expression may be restricted. As in some of the other fundamental rights and freedoms, freedom of expression is not an absolute freedom, and in certain cases the Contracting States may interfere. There areas of interference shall be determined in line with the principle of numerus clausus. Within the scope of Article 10 § 1 of the Convention, the issue whether there has been interference with the freedom of expression shall be examined on the such basis’ as “whether the interference is prescribed by law”, “whether the interference pursues a legitimate aim” and “whether the interference is necessary in a democratic society”

___

AKKURT, Ali; Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

ALACAKAPTAN, Uğur; Fikir ve Düşünce Özgürlüğü ve Tehlike Suçları, Çağdaş Batı Hukukunda Bu Konudaki Düşünce ve Uygulamalar, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 12-16 Ocak 2000

BEYDOĞAN, T. Ayhan; AİHS Işığında Türk Hukukunda Siyasi İfade Hürriyeti, Liberal Düşünce Topluluğu Yayını, Ankara 2003

BIÇAK, Vahit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara, Ağustos 2003

ÇALIŞKAN, Bilal; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İfade Özgürlüğü Kararlarında Demokratik Toplum Kriterleri, Adalet Dergisi, 2003/Nisan

DOĞRU, Osman / NALBANT, Atilla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Yargıtay Başkanlığı, 2013, 2. Cilt

GİRİTLİ, İsmet / GÜNGÖR, Hasan Atilla; Günümüzde İnsan Hakları, Der Yay., İstanbul, 2002

GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref / GÖLCÜKLÜ, A.Feyyaz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 10. Baskı, Turhan Kitabevi Yayını, Ankara 2013

HARRİS, D.J. / O’BOYLE, M. / BATES, E.P. / BUCKLEY, C.M; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013

İNCEOĞLU, Sibel (Editör); İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Avrupa Konseyi, 2013

KABOĞLU, İbrahim; Özgürlükler Hukuku, 3.Baskı, Afa Yayını, İstanbul 1998

KAPANİ, Münci; Kamu Hürriyetleri, 7.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1993

KÜÇÜK, Adnan; İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara 2003

MONİCA, Macovei; İfade Özgürlüğü İnsan Hakları El Kitapları No :2 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Yayını, 1. Baskı

SUNAY, Reyhan; İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara 2001

TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / SANCAKDAR, Oğuz; Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002

ZENGİ, Utku Ufuk, AİHM Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014

___

Bibtex @ { taad694124, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {28}, pages = {447 - 470}, title = {AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yakup} }
APA Yıldırım, Y. (2016). AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (28) , 447-470 .
MLA Yıldırım, Y. "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 447-470 <
Chicago Yıldırım, Y. "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 447-470
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI AU - Yakup Yıldırım Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 470 VL - IS - 28 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI %A Yakup Yıldırım %T AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 28 %R %U
ISNAD Yıldırım, Yakup . "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 28 (Ekim 2016): 447-470 .
AMA Yıldırım Y. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI. TAAD. 2016; (28): 447-470.
Vancouver Yıldırım Y. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (28): 447-470.
IEEE Y. Yıldırım , "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 28, ss. 447-470, Eki. 2016