AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Temel insan haklarından birisi olarak kabul edilen ifade özgürlüğü Avrupa Birliği’nin de en önemli değerlerinden birisi olarak görülmektedir. Bu sebeple demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün kullanılması asıl, kısıtlanması ise istisnadır. Bununla birlikte diğer tüm özgürlüklerin olduğu gibi ifade özgürlüğünün de bazı sınırları bulunmaktadır. Ancak ifade özgürlüğünün kısıtlanabilmesi için sınırlandırmanın kanuna dayanması, meşru bir amacının olması ve bunun demokratik toplum düzeni ile bağdaşması gerekmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu, nefret suçları ve terörle mücadele amacıyla bazı büyük bilişim teknolojisi şirketleri ile bir araya gelerek 31 Mayıs 2016 tarihli çerçeve kararını yayınlamıştır. Bu çerçeve kararı ile bilişim teknolojisi şirketlerine yasa dışı içerikleri derhal kaldırma konusunda yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Her ne kadar çerçeve kararında bunun ifade özgürlüğünün korunmasına hizmet edeceği belirtilmiş ise de, başta ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından olmak üzere kabul edilen çerçeve kararı, şiddetle eleştirilmiştir. İleri sürülen bu eleştirilerin büyük ölçüde ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında kanunilik ilkesinin ihlal edildiği noktasında toplandığı görülmektedir

Assessment of the Framework Decision of the European Union Commission Restricting Freedom of Expression

The freedom of expression is considered to be one of the fundamental human rights also the European Union is seen as one of the most important values.Therefore, the freedom of expression in a democratic society is base, whereas the exception is its restriction. In addition to this there are some limits on freedom of expression as well as in all other freedoms. However expression based on the law limiting to restrict the freedom to have a legitimate purpose and it must be incompatible with a democratic society.European Union Commission, dated May 31, 2016, in order to fight hate crimes and terrorism, met with some of the biggest IT companies introduced, a framework decision.Information technology company with this framework decision is given authority and responsibilities for immediate removal illegal content.Although it is said framework decision stated that it will serve as the protection of freedom of expression.Firstly adopted the framework decision has been strongly criticized by operating in the field of freedom of expression NGOs. The restriction of the freedom of expression of these criticisms put forward largely is concentrated at the point of a violation of the principle of legality

___

Article 19 Raporu, https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38430/ EU-Code-of-conduct-analysis-FINAL.pdf, 08.09.2016.

Aslan Zühtü, http://www.libertedownload.com/ldt/ifade-hurriyeti/abdyuksek-mahkemesi-karalarinda-ifade-ozgurlugu.pdf 20.09.2016.

Benedik Wolfgang, İnsan Haklarını Anlamak, (Çeviri Mehveş Bingöllü Kılcı) Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2014.

Benedek Wolfgang ve Matthias C. Kettemann, İfade Özgürlüğü ve İnternet, Avrupa Konseyi Yayını, Ankara, 2013.

Bıçak Vahit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, http://www.libertedownload.com/ldt/ifade-hurriyeti/aihm-kararlarindaifade-ozgurlugu.pdf 20.09.2016.

Buffa Francesco, Expression In The Internet Society, Vicalvi, 2016.

CDT’nin Mektubu, https://cdt.org/insight/letter-to-european-commissioneron-code-of-conduct-for-illegal-hate-speech-online/ 08.09.2016.

İnceoğlu Sibel, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Şen Matbaa, Ankara, 2013.

Kaplan Fatih Halil, Amerika Birleşik Devletleri Hukuk Uygulamasında İfade Özgürlüğü ve Sınırları, TC Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Yayımlanmamış Karşılaştırmalı Hukuk Araştırma Raporu, 2016, Ankara.

Kuczerawy Aleksandra, https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-codeof-conduct-on-online-hate-speech-an-example-of-state-interference-byproxy/ 07.09.2016

La Rue F., Report of the Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, 69. Paragraf, 16 Mayıs 2011.

Mcnamee Joe, 3 June 2016 Guide to the Code of Conduct on Hate Speech, https://edri.org/, 07.09.2016.

Özbey Özcan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yöntemleri, 2. Bası Ankara, 2008.

Özbey Özcan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İfade Özgürlüğü Kısıtlamaları, AÜHFD, 62 (1), Ankara, 2013.

Kemal Şahin, Kitle İletişim Hukukunda Editoryal Denetim Sorunu ve Harici Müdahale, Gazi Üniversitesi Dergisi C. XVII, Y. sa.3, Ankara, 2013.

Thomas Hammarberg, Avrupa’da Medya Özgürlüğü ve İnsan Hakları, Avrupa Konseyi Yayını, Ankara, 2012.

Verpeaux Michel, Freedom of Expression in Constitutional, Council Of Europe, Strasbourg, 2010.

___

Bibtex @ { taad694029, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {30}, pages = {337 - 352}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sarı, Cengiz} }
APA Sarı, C. (2017). AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (30) , 337-352 .
MLA Sarı, C. "AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 337-352 <
Chicago Sarı, C. "AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 337-352
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Cengiz Sarı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 352 VL - IS - 30 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Cengiz Sarı %T AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 30 %R %U
ISNAD Sarı, Cengiz . "AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 30 (Nisan 2017): 337-352 .
AMA Sarı C. AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. TAAD. 2017; (30): 337-352.
Vancouver Sarı C. AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (30): 337-352.
IEEE C. Sarı , "AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 30, ss. 337-352, Nis. 2017
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • ISSN: 1309-6826
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Adalet Akademisi

26.5b5.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

YETİŞKİN HÜKÜMLÜLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Miyase YÜKSEL, Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

İDARİ İŞLEM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mutlu KAĞITCIOĞLU

HUKUKTA ZİHİN HARİTALAMA

Furkan Güven TAŞTAN

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA AİLE İKAMET İZNİ: AİLE HAYATI HAKKI MI? AİLE BİRLEŞİMİ HAKKI MI?

Doğa ELÇİN

TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE KARARLAŞTIRILAN SÜREDE MALIN TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN AYIPLI MALLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Vehbi Umut ERKAN

YARGILAMANIN YENİLENMESİ MUHAKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI HUKUKİ MESELELER

Mehmet Sinan ALTUNÇ

İŞYERLERİNDE UYGULANAN PARMAK İZLİ GİRİŞ KONTROL SISTEMINE HUKUKI BAKIŞ

Alptekin Burak BOYDAK

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ ÇERÇEVE KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA KANUNİLİK ÖLÇÜTÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cengiz SARI

TÜKETİCİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE KARARLAŞTIRILAN SÜREDE MALIN TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN AYIPLI MALLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Vehbi Umut ERKAN

YARGILAMANIN YENİLENMESİ MUHAKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI HUKUKİ MESELELER

Mehmet Sinan ALTUNÇ