A Critical Study on the Rohingya Refugee Children and the Crisis of their Identity in Bangladesh

Rohingya Refugee problem is an artificial crisis created by the state for the geopolitical, geostrategic and geo-economic interests. Here political interests have become more significant than Myanmar’s citizens. The natural resources of the Kaladan coastal belt in the Rakhine state have drawn regional and global attention. To acquire this resource-abundant land, the Rohingya ethnic minorities have been evacuated by the military-backed government of Myanmar. The majority people of this region are the Rohingya ethnic minorities who follow Islam as their religion. The Bhuddist-dominated state of Myanmar does not take these Rohingya people into their confidence as citizens. Therefore, they have been compelled to cross into the territory of neighboring Bangladesh. Regional and global politics is also involved with the Myanmar’s Geostrategic interest. If the Myanmar’s government is able to evacuate the Rohingyas from their mother land, the Rakhine state, they can easily control to the huge marine resources that are located at the coastal belt of Myanmar bordering with Bangladesh. Geopolitics and geo-economics are apparently related with the problems of Rohingyas’. In this paper the multifaceted issues of the Rohingya children living in Bangladesh have been discussed. Methodologically this is a qualitative research paper. This study has been carried out based on both primary data and secondary data. The main aim of this study is to identify the problems of the Rohingya children, and to provide policy recommendations to Bangladesh. The study has found that the Rohingya children’s future is very vulnerable in Bangladesh. These children are also a big burden for Bangladesh. This research paper has been divided into these chapters: (1) Introduction, (2) The Rohingya Refugee camps in Bangladesh, (3)The Childhood and Psychology of the Rohingya Children, (4) The History of the Bringing Up of the Rohingya Children in Bangladesh, (5) The Rohingya Children and the Liability of Bangladesh, (6) Human Trafficking of Rohingya Children, Women and Prostitution, (7)The Unexpected Pregnancy of the Rohingya Women and the Social liability, (8) The Rohingya Refugee Children and the Socio-economic and Political Burden of Bangladesh, (9) The Rohingya Refugee Children and the Dual Standard Policy of Myanmar, (10) Conclusion.

Bangladeş'teki Rohingya Mülteci Çocukları ve Onların Kimlik Krizi Üzerine Eleştirel Bir Araştırma

Rohingya Mülteci sorunu, devletin jeopolitik, jeo-stratejik ve jeo-ekonomik çıkarlar için yarattığı yapay bir krizdir. Burada siyasi çıkarlar Myanmar vatandaşlarından daha önemli hale geldi. Arakan eyaletindeki Kaladan kıyı kuşağının doğal kaynakları, bölgesel ve küresel dikkatleri üzerine çekti. Kaynakça bol olan bu toprağı elde etmek için Rohingya etnik azınlıkları, Myanmar'ın askeri destekli hükümeti tarafından tahliye edildi. Bu bölgenin çoğunluğu İslam'ı dinleri olarak takip eden Rohingya etnik azınlıklarıdır. Bhuddistlerin hakim olduğu Myanmar eyaleti, bu Rohingya halkını vatandaş olarak güvenlerine almıyor. Bu nedenle, komşu Bangladeş topraklarına geçmek zorunda kaldılar. Bölgesel ve küresel siyaset de Myanmar’ın Jeostratejik çıkarlarıyla ilgilidir. Myanmar hükümeti Rohingyaları anavatanları Rakhine eyaletinden tahliye edebilirse, Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki kıyı şeridinde bulunan devasa deniz kaynaklarını kolayca kontrol edebilir. Jeopolitik ve jeo-ekonomi, görünüşe göre Rohingyalar'ın sorunları ile ilişkilidir. Bu yazıda, Bangladeş'te yaşayan Rohingya çocuklarının çok yönlü sorunları tartışıldı. Metodolojik olarak bu nitel bir araştırma makalesidir. Bu çalışma hem birincil verilere hem de ikincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Rohingya çocuklarının sorunlarını tespit etmek ve Bangladeş'e politika önerileri sunmaktır. Çalışma, Bangladeş'te Rohingya çocuklarının geleceğinin çok savunmasız olduğunu ortaya koydu. Bu çocuklar aynı zamanda Bangladeş için de büyük bir yük. Bu araştırma makalesi şu bölümlere ayrılmıştır: (1) Giriş, (2) Bangladeş'teki Rohingya Mülteci kampları, (3) Rohingya Çocuklarının Çocukluğu ve Psikolojisi, (4) Rohingya Çocuklarının Doğurma Tarihi Bangladeş'te, (5) Rohingya Çocukları ve Bangladeş'in Sorumluluğu, (6) Rohingya Çocuklarının İnsan Kaçakçılığı, Kadınları ve Fuhuş, (7) Rohingya Kadınlarının Beklenmedik Gebelik ve Sosyal Sorumluluk, (8) Rohingya Mülteci Çocukları ve Bangladeş'in Sosyo-ekonomik ve Siyasi Yükü, (9) Rohingya Mülteci Çocukları ve Myanmar'ın İkili Standart Politikası, (10) Sonuç.

Kaynakça

Alokito Bangladesh, (13 June, 2019). “There have been born one hundred fifty thousand Rohingya children in the refugee camps within the last twenty months.

Amader Somoi, (25 August, 2019). “Ninety one thousand children born in the refugee camps”.

BBC News, (2o March, 2018). Rohingya Children Trafficked for Sex from Refugee Camp, http://www.freedomunited.org/news/rohingya-children

Bhurer Kagoj, (25 August, 2019). “There is no data on the Rohingya children who have been born in refugee camps.

Linter Bertil, (1990). Burma in Revolt: Opinion and Insurgency since 1948, Silkworn Books.

Natasha Arnpriester, (10 October, 2019). Saving Newborn Rohingya From Legal Abyss, http://reliefweb.int/report/bangladesh/saving-newborn-rohingya-legal

The Prothom Alo, (27 February, 2018). “The Childhood of Rohingya Children is being damaged.

The Daily Star, (22 August, 2019). Rohingya Children starting at a bleak future.

The Prothom Ali, (2 May, 2018). How many children are going to be born in Rohingya camp?

Weekly Bangla Bichitra, (9 October, 2017). The Rohigya Children are spreading. (Editorial)

Kaynak Göster