“TAKVİM YIRTIKLARI”NDA GİZLİ KALMIŞ BİR YAZARLIK SERÜVENİ

İbrahim Çelik, 1980-1994 yılları arasında 8 defterden oluşan günlüklerini Takvim Yırtıkları 1-2-3 adı altında kitaplaştırmış ve 2017 yılında Şule Yayınları aracılığıyla okuyuculara takdim etmiştir. Türkiye’nin yaşadığı önemli eşiklerden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin hemen arkasından tutulmaya başlanan günlük, Türk sosyal ve siyasi hayatının önemli bir dönemine şahitlik ederken bu süreçte Nuri Pakdil ve Edebiyat dergisi muhiti ile, 1980’li yıllarda kültür sanat ve yazma faaliyetleri arasında hayatını idame ettirmeye çalışan dört çocuk sahibi bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin yaşamına kapı aralar. Ankara’da yaşamın basit ve sade çehresinin sık sık karşımıza çıktığı günlük sayfalarında Hüseyin Su’nun yayımlanan ilk hikâyelerinden itibaren usta bir fikir ve sanat yazarına dönüşüşünü, onun okuma ve yazma gayretini takip edebiliriz. Bu çalışma, bir günlükten daha fazla bir romanın gerilimleri, düğümleri ve çözülüşleriyle okuyucuyu kendisine bağlayan Takvim Yırtıkları 1-2-3’te İbrahim Çelik’ten Hüseyin Su’nun doğuşuna şahitlik edecektir. Bir yazarın doğuşunu, fikri tekâmülünü ve metin üretim sürecini takip edebileceğimiz bu metin, yazar olmak isteyen birçok kişi için de rehber sayılabilir. Bu çalışma, giriş ve sonuç dışında beş ana başlıktan oluşur: Önemli Bir Eşik - Darbe, Edebiyat Dergisi ve Yazma Sorumluluğu, Okuma Bilinci ve Yazma Uğraşı, Öykü Çalışmaları ve Yazarlığa Dair Dikkatler, Sanat ve Edebiyata Dair, Sokağa, Ülkeye ve İnsana Dair. Bu başlıklar, yazarın entelektüel varoluşunu ortaya koymaya çalışırken, diğer yandan yazarın penceresinden günlüğün şahitlik ettiği ülke gerçeklerini sunmayı amaçlar. Böylece çalışma bir yanıyla poetik, diğer yanıyla gerçekçi bir bakış açısı sunar.

A WRITERSHIP ADVENTURE HIDDEN AT “CALENDAR TEARS”

İbrahim Çelik published his diaries (the years between 1980 and 1994) consisting of 8 notebooks as the books in the name of Calendar Tears 1-2-3, and they were presented by Şule Publications to the readers. On the one hand, the diary started to be written immediately after military coup happened on September 12, 1980 -one of the important thresholds experienced by Turkey- has witnessed a significant period of Turkish social and political life. On the other hand, it has opened a door to life of a teacher having four children, engaged in Turkish Language and Literature and tried to continue his life in the surrounding of Nuri Pakdil and Journal of Literature and also in the course of cultural, art and writing activities during the 1980s. We can follow transformation of Hüseyin Su to become a master writer in the field of idea and art, to find his reading and writing efforts starting from the first stories released on the pages of the diary which simple and pure face of life in Ankara has often emerged. This study will witness the birth of Hüseyin Su from İbrahim Çelik in the Calendar Tears 1-2-3, that connect to the reader with the tensions, nodes, and solving of novel, rather than a diary. This text, in which we can follow the birth of a writer, his intellectual evolution and a process of the text production can be considered as a guide for many people willing to become a writer. This study consists of five main headings, except for introduction and conclusion: An Important Threshold-Coup, Journal of Literary and Responsibility for Writing, Reading Awareness and Writing, Studies on Story and Attentions to Authorship, About Art and Literature, About Street, Country and People. These titles, on the one hand, attempt to present the intellectual existence of the author, on the other hand, aim at presenting the facts of the country by author’s point of view. Thus, the study offers both a poetic and a realistic perspective.

Kaynakça

Hüseyin Su (2017a). Takvim Yırtıkları 1, Şule Yayınları, İstanbul.

Hüseyin Su (2017b). Takvim Yırtıkları 2, Şule Yayınları, İstanbul.

Hüseyin Su (2017c). Takvim Yırtıkları 3, Şule Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster