McMASTER AİLE İŞLEVLERİ MODELİ VE GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL ÖYKÜSÜ’ NÜN McMASTER MODELİ TEMELİNDE İNCELENMESİ

Aile terapisi ve aile işlevselliği konularına olan ilgi son yıllarda artmıştır. Ailenin işlevselliğinin bireyin ve toplumun sağlığı ve işlevselliği için önemli bir değişken olduğunun fark edilmesi, araştırmacıların bu konuya olan ilgilerini arttırmıştır. Aileyle yapılan çalışmalarda, birçok kuram ve yaklaşımların model ve paradigmaları olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de McMaster Aile İşlevleri Modeli’ dir. Sistem Kuramı’ na dayanan bu model, ailenin işlevselliğini altı boyutta değerlendirmekte ve aileyi her boyuta göre sağlıklı ya da sağlıksız olarak sınıflandırmaktadır. Bu çalışmanın da amacı psikolojik okuma ve tahlil yöntemi çerçevesinde, öykü yazarı Hüseyin Su’ nun “Gömleği Yırtık Kırmızı Gül” isimli öyküsünü, McMaster Aile İşlevleri Modeli temelinde incelemek ve öyküye konu olan ailenin işlevsel olup olmadığını bu modelin boyutları temelinde değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öykünün analizinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öyküye konu olan ailenin işlevselliğinin zayıf olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, ailede problem çözme yönteminin ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik ilgililerinin zayıf olduğu, ailede rol paylaşımının etkisiz ve aile üyelerinin davranış kontrol ve duygusal tepkilerinin işlevsel olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın McMaster Aile İşlevleri Modeli’ nin kuramsal temellerinin anlaşılmasına destek olacağı, ayrıca edebiyat ve psikoloji bilimi çerçevesinde, aile terapisi alanında çalışan uzmanlar için bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

THE McMASTER MODEL OF FAMILY FUNCTIONING AND INVESTIGATING THE STORY NAMED THE RED ROSE WITH SHORT TORN BASED ON THE McMASTER MODEL OF FAMILY FUNCTIONING

Interest in family therapy and family functioning has increasing in recent years. In particular, the awareness that family functioning is an important variable for individual and community health and functionality have increased the interest of researchers in this issue. In the studies conducted with family functioning, it is seen that there are models and paradigms of many theories and approaches. One of these approaches is the The McMaster Model of Family Functioning. The model is based on the System Theory. This model evaluates the family functioning in six dimensions and classifies the family as healthy or unhealthy according to each dimensions of the model. The aim of this study is to examine the story named “The Red Rose with Short Torn” which belongs to the story writer Hüseyin Su, within the framework of The McMaster Model of Family Functioning. It is also intended to assess the family functioning of the family mentioned in the story on the basis of The McMaster Model of Family Functioning dimensions. For this purpose, document analysis method which is one of the qualitative research methods was used in this study. According to the results, it was clear that the functionality of the subject family, the problem solving method and the family interest in the family were weak, the roles in the family was ineffective and the behavioral control and affective involvement of the family members were not functional. In conclusion, this study will help to understand the theoretical foundations of The McMaster Model of Family Functioning and it is thought that it will be a resource for experts working in the field of family therapy.

Kaynakça

Ayata, Y., & Tonga, N. (2014). Psikolojik roman, romana yansıyan yazar ve Türk edebiyatındaki bazı örnekleri üzerine bir inceleme. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (25), 7-20.

Becvar, R. J., & Becvar, D. S. (2017). Systems theory and family therapy: A primer. USA: Rowman & Littlefield, USA.

Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1974). Some explorations in initial interaction and beyond: Toward a developmental theory of interpersonal communication. Human communication research, 1(2), 99-112.

Bulut, I. (1990). Aile değerlendirme ölçeği el kitabı. Özgüzeliş Matbaası, Ankara.

Costigan, C. L., Floyd, F. J., Harter, K. S., & McClintock, J. C. (1997). Family process and adaptation to children with mental retardation: Disruption and resilience in family problem-solving interactions. Journal of Family Psychology, 11(4), 515.

Eichelsheim, V. I., Deković, M., Buist, K. L., & Cook, W. L. (2009). The social relations model in family studies: A systematic review. Journal of Marriage and Family, 71(4), 1052-1069.

Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assessment device. Journal of Marital and Family Therapy, 9(2), 171-180.

Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Levin, S. (1978). The McMaster model of family functioning. Journal of Marital and Family therapy, 4(4), 19-31.

Forgatch, M. S. (1989). Patterns and outcome in family problem solving: The disrupting effect of negative emotion. Journal of Marriage and the Family, 51, 115-124.

Frick, P. J., & Jackson, Y. K. (1993). Family functioning and childhood antisocial behavior: Yet another reinterpretation. Journal of Clinical Child Psychology, 22(4), 410-419.

Green, J., & Thorogood, N. (2018). Qualitative methods for health research: Sage Publication, London, s:44-45.

Hinton, L., Apesoa‐Varano, E. C., Unützer, J., Dwight‐Johnson, M., Park, M., & Barker, J. C. (2015). A descriptive qualitative study of the roles of family members in older men's depression treatment from the perspectives of older men and primary care providers. International journal of geriatric psychiatry, 30(5), 514-522.

Kerig, P. K. (1996). Assessing the links between interparental conflict and child adjustment: The conflicts and problem-solving scales. Journal of family psychology, 10(4), 454-473.

Kim, H.-S., & Kim, H.-S. (2008). The impact of family violence, family functioning, and parental partner dynamics on Korean juvenile delinquency. Child psychiatry and human development, 39(4), 439-453.

Kofler, M. J., Sarver, D. E., Spiegel, J. A., Day, T. N., Harmon, S. L., & Wells, E. L. (2017). Heterogeneity in ADHD: Neurocognitive predictors of peer, family, and academic functioning. Child Neuropsychology, 23(6), 733-759.

McDaniel, S. H., Doherty, W. J., & Hepworth, J. (2014). Medical family therapy and integrated care: Washington, DC. US: American Psychological Association.

Miller, I. W., Ryan, C. E., Keitner, G. I., Bishop, D. S., & Epstein, N. B. (2000). The McMaster approach to families: Theory, assessment, treatment and research. Journal of Family Therapy, 22(2), 168189.

Morse, J. M., & Peggy-Anne, F. (1995). Qualitative research methods for health professionals. California: Sage Publication.

Moschis, G. P. (1985). The role of family communication in consumer socialization of children and adolescents. Journal of consumer research, 11(4), 898-913.

Nichols, M. P., & Davis, S. D. (2017). Family therapy concepts & methods Pearson Education, Inc, USA.

Rueter, M. A., & Koerner, A. F. (2008). The effect of family communication patterns on adopted adolescent adjustment. Journal of Marriage and Family, 70(3), 715-727.

Ryan, C. E., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. W., & Bishop, D. S. (2012). Evaluating and treating families: The McMaster approach: Routledge, New York, USA.

Samancı, A. Y., & Ekici, G. (1998). Aile terapisi. Düşünen Adam Dergisi, 11(3), 45-51.

Sanders, M. R., Dadds, M. R., Johnston, B. M., & Cash, R. (1992). Childhood depression and conduct disorder: I. Behavioral, affective, and cognitive aspects of family problem-solving interactions. Journal of Abnormal Psychology, 101(3), 495.

Satir, V. (2001). İnsanı yaratmak: Aile terapisinin başyapıtı (1. Baskı), S. Yeniçeri (Çev). İstanbul: Beyaz Yayınları.

Sazyek, H. (2004). Romanda temel anlatım yöntemleri üzerinde bir sınıflandırma çalışması. Folklor/edebiyat, (37-38), 103.

Schleider, J. L., Ginsburg, G. S., Keeton, C. P., Weisz, J. R., Birmaher, B., Kendall, P. C., . . . Walkup, J. T. (2015). Parental psychopathology and treatment outcome for anxious youth: Roles of family functioning and caregiver strain. Journal of consulting and clinical psychology, 83(1), 213.

Shek, D. T. (1997). The relation of family functioning to adolescent psychological well-being, school adjustment, and problem behavior. The Journal of Genetic Psychology, 158(4), 467-479.

Stewart, S. E., Hu, Y.-P., Leung, A., Chan, E., Hezel, D. M., Lin, S. Y., . . .& Pauls, D. L. (2017). A multisite study of family functioning impairment in pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(3), 241-249. e243.

Su, H. (2015). Aşkın Halleri. Göleği Yırtık Kırmızı Gül. İstanbıl: Şule Yayınları.

Wade, S. L., Michaud, L., & Brown, T. M. (2006). Putting the pieces together: Preliminary efficacy of a family problem-solving intervention for children with traumatic brain injury. The Journal of head trauma rehabilitation, 21(1), 57-67.

Wang, R., Bianchi, S. M., & Raley, S. B. (2005). Teenagers’ Internet use and family rules: A research note. Journal of Marriage and Family, 67(5), 1249-1258.

Zariç, M. (2010). Ötekeleştirmeden bütünleşmeye Hüseyin Su öyküleri. YYU Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi, 19, 5-20.

Kaynak Göster